Facebook veranderde zijn algoritme: site met 12 miljoen 'likes' moet stoppen

De Amerikaanse uitgever Little Things zet zijn activiteiten stop en is daarmee het eerste slachtoffer van de verandering van het Facebook-algoritme. Little Things speelde sinds januari 75% van zijn organische trafiek kwijt. De uitgever focuste op een vrouwelijk publiek van 30-plussers in de staten van het midden van Amerika. De site was financieel zelfbedruipend, maar had weinig of geen cashreserves om de dalende inkomsten te compenseren.

In februari haalde de site - die ironisch genoeg 12 miljoen Facebook 'likes' had -nog 40 miljoen views. Dat waren er 18 miljoen minder dan in mei vorig jaar. 100 mensen verliezen hun job.

Little Things is de eerste, maar waarschijnlijk niet de enige uitgever die gevolgen zal ondervinden van de démarche van Facebook. Vele uitgevers proberen nu bijkomende inkomsten te genereren bij Google en Twitter, maar het is nog te vroeg om te weten wat daar uit kan komen.

Het kaf-van-het-korenmoment

In de media heerste sinds de aankondiging van Zuckerberg de nodige paniek. Vele mediabedrijven zijn de voorbije jaren zeer afhankelijk geworden van Facebook voor hun trafiek. Facebook wil nu de focus verleggen, maar dat hoeft niet noodzakelijk negatief uit te vallen voor kwaliteitsmedia.

Volgens Jason Koebler, hoofdredacteur van Motherboard, krijgen we zelfs te maken met 'een kaf-van-het-koren-moment':

"Gedicteerd door de grillen van een techreus’ deden media alles voor het bereik op Facebook: het najagen van virals, steeds kortere video's. Facebook komt er nu achter dat dit niet geschikt is voor de nieuwsbusiness. Want “journalistiek die is geënt op het wel of niet viral-gaan van een artikel is geen journalistiek, maar marketing”. [..] Veel media zullen deze laatste aanpassing misschien niet overleven, maar het is mijn hoop dat er gezondere media voor in de plaats komen.”

The Atlantic gaf Facebook een veeg uit de pan:

"Facebook heeft de media afhankelijk gemaakt. Toen het sociale netwerk vroeg om "Instant articles" te maken, hebben de media dat gedaan. Daarna moesten middelen worden vrijgemaakt voor korte video's. De media gehoorzaamden. […] En nu, nadat Facebook de media voor de gek heeft gehouden, na die afhankelijkheid maximaal te hebben uitgebuit, stuurt Facebook de media wandelen."

Wat moet je onthouden?

Heel het ecosysteem van Facebook is big business geworden, waar uitgevers vechten om aandacht en miljarden gespendeerd worden om consumenten te bestoken met commerciële berichten.

De ‘back to basics’-aanpak die Facebook aankondigde was in die zin een boodschap aan alle gebruikers dat ze relevant willen blijven. En net zo goed stuurde Zuckerberg een heel duidelijke boodschap aan al z’n adverteerders: let op, want er komt schaarste. Jullie advertenties zullen minder ruimte krijgen, er zal gevochten moeten worden voor de plaats en tijd.

Dat daarbij slachtoffers vallen bij de media die Facebook groot hebben gemaakt, is de minste van Zuckerbergs zorgen. Facebook heeft altijd gedaan en zal ook in de toekomst blijven doen wat goed is voor... Facebook.