Kleine Finse stad overleefde teloorgang Nokia en wordt pionier op het vlak van 5G

Oulu, een kleine Finse stad ruim vijfhonderd kilometer ten noorden van Helsinki, wordt mogelijk één van de grote centra voor de ontwikkeling van toekomstige technologieën rond onder meer het Internet of Things (IoT) en mobiele technologieën van de vijfde generatie (5G). Daarmee zou de stad, in een ver verleden vooral steunend op de productie van leer en houtpulp, voor de tweede keer op enkele decennia dankzij de technologie een economische heropleving kunnen realiseren.

Oulu beleefde een eerste economische hoogconjunctuur dankzij de successen van Nokia op de internationale markt voor mobiele telefonie. Het Finse bedrijf had in 2011 nog meer dan 4.000 werknemers in de universiteitsstad. Nu lijkt Oulu eindelijk teloorgang van de onderneming achter zich te kunnen laten.

Onderzoekscentrum

Nokia besliste op het einde van de voorbije eeuw in Oulu een nieuwe vestiging te bouwen. De site werd niet alleen gebruikt voor productieactiviteiten, maar kreeg ook een belangrijk onderzoekscentrum. Daardoor kon de stad een grote groep specialisten aantrekken en kende de stad, die ongeveer tweehonderdduizend inwoners telt, een sterke economische periode.

Omdat het bedrijf de overstap van mobiele telefoon naar smartphone grotendeels had gemist, kon Nokia een zware terugslag niet vermijden. Dat werd ook in Oulu zwaar gevoeld. Nokia moest in zijn lokale vestiging 3.500 werknemers ontslaan. Bij plaatselijke toeleveranciers verdwenen nog eens 3.000 banen.

Op dat ogenblik leek de toekomst van Oulu nog weinig beloftes in te houden. De stad beschikte over een gigantische technologische knowhow, maar kon die niet meer in praktijk omzetten. Een groot deel van de voormalige Nokia-specialisten besloot echter ter plaatse te blijven om aan nieuwe initiatieven te werken. Daardoor werd een nieuwe technologische biotoop gecreëerd, die tot op dit ogenblik al tot meer dan zeshonderd nieuwe bedrijven heeft geleid.

Talent

Oula is daardoor uitgegroeid tot een nieuwe technopool, met een gemiddelde leeftijd van amper achtendertig jaar, verdeeld over honderdtwintig nationaliteiten.

Het tewerkstellingsniveau in Oulu ligt op dit ogenblik zelfs nog hoger dan tijdens de hoogdagen van Nokia. De stad organiseert al verscheidene jaren begin februari de Polar Bear Pitching waar potentiële technologie-ondernemers hun projecten aan kandidaat-investeerders komen voorstellen. Onder meer de Finse investeerder Riku Seppälä benadrukt daarbij dat in Oula een unieke concentratie aan talent kan worden aangetroffen.

5G-technologie

Oulu is ook de enige stad in de wereld die een 5G-infrastructuur heeft aangelegd waar ondernemingen hun nieuwe toepassingen kunnen testen. Nokia, dat zich inmiddels tot een netwerkspecialist heeft omgebouwd, blijft nog wel de grootste werkgever van de regio.

Lees meer