Gentse circulatieplan beter onthaald dan verwacht: Gentenaar 'overwegend tevreden'

Het Gentse circulatieplan was van bij de start omstreden, maar uit een grootschalige studie in opdracht van de stad blijkt dat de Gentenaar overwegend tevreden is over het plan. Het Gentse stadsbestuur reageert opgetogen. "Het circulatieplan doet wat het moet doen", stelt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen), die op een persconferentie de Gentenaars bedankte. Het stadsbestuur legde meteen dertien voorstellen op tafel om de mobiliteit nog te verbeteren.

'Vind je het circulatieplan in het algemeen een goede zaak voor de stad Gent?' Op die vraag antwoorden 55 procent van de bevraagden positief. Een kwart vindt het plan zelfs een heel goede zaak. Opvallend is dat hoe jonger de respondenten, hoe positiever ze ten opzichte van het plan staan.

Zwakke weggebruikers vs automobilisten

Niet onverwacht is dat wie zich vaak met de fiets en de trein in en naar Gent verplaatst grote fan is van het circulatieplan (respectievelijk 78 en 77 procent). De belangrijke positieve punten zijn dan ook vaak dingen die samenhangen met zwakke weggebruikers. 'Minder auto's/verkeer', 'autovrij', 'veiligheid', 'aangenaam', zijn woorden die dan vaak terugkeren.

Wie vaak de auto neemt, staat echter weer eerder negatief (53 procent) ten opzichte van het circulatieplan. Zij voelen dan ook het meeste impact van de maatregelen. Dat er vaak moet worden omgereden, en dat veel tijd kost en vervuilend is, steekt vele automobilisten tegen.

"Plan doet wat het moet doen"

Uit het onderzoek blijkt dat de Gentenaar zich anders is gaan verplaatsen door het plan. In de binnenstad koos zo een kwart meer voor de fiets. Niet onverwacht daalde het aantal auto's dat de binnenstad in- en uitrijdt (12 procent minder). En ook dat is de schepen opgevallen. "De Gentenaars verdienen felicitaties", stelt Watteeuw, "want ze kiezen overduidelijk vaker voor stappen, trappen en openbaar vervoer. Zo geven de Gentenaars zelf vorm aan een van de meest ingrijpende veranderingen in Gent van de laatste decennia."

Het mag duidelijk zijn, ook voor het stadsbestuur zijn deze overwegend positieve resultaten toch wat onverwacht. Er werd geopperd dat het een tijdje duurt voor dergelijke plannen zich laten gelden. Dat op korte termijn zo'n vooruitgang is geboekt, wordt dan ook op gejuich onthaald. Voor het stadsbestuur is het duidelijk: het circulatieplan werkt. "Het circulatieplan doet wat het moet doen", reageert Watteeuw. "Er is minder doorgaand verkeer in de binnenstad van Gent, en de leefkwaliteit is verbeterd. Bovendien is Gent veiliger en aangenamer."

Meteen kondigde de stad ook dertien voorstellen aan om de mobiliteit in de stad nog te verbeteren.

Lees meer