De Wever jaagt alweer Kris Peeters en Wouter Van Besien op de kast met felle uitspraken

Kris Peeters (CD&V) is niet blij met de uitspraken die Bart De Wever doet over de moslimgemeenschap in zijn stad. "Ik zie dat er problemen zijn in de islam, niet met de islam", zei De Wever in een interview. Kris Peeters (CD&V) kan er niet mee lachen. "Een burgemeester moet een burgervader zijn voor alle inwoners", klinkt het scherp.

De gemeenteraadsverkiezingen komen steeds dichterbij, Antwerpen beslist dan of Bart De Wever opnieuw op 't Schoon Verdiep mag zetelen. Maar De Wever is niet meer het enige boegbeeld van N-VA: ook Theo Francken maakt het mooie weer bij de Vlaams-Nationalisten. Ondanks de rellen rond Soedanese vluchtelingen, blijft De Wever achter Francken staan. Meer zelfs, de Antwerpse burgemeester komt er vlotjes voor uit dat er problemen zijn in de islam.

Excuses voor Francken

In een interview met De Zondag verdedigt De Wever Francken. "Theo Francken had zogezegd bloed aan zijn handen omdat hij Soedanezen terugstuurde. Nu blijkt dat er niet gefolterd werd. Waar blijven de excuses?" Migratie en identiteit zijn dan ook een standpunt waarmee N-VA scoort, een pijler van hun partijprogramma van 2018.

Is De Wever harder geworden in zijn beleid? Volgens hem alvast niet. "Analyseer mijn discours van de voorbije dertig jaar", klinkt het scherp. "Je zal vooral continuïteit zien. Maar door de valse menslievendheid van links lijkt elk ander discours keihard. Dat is de valstrik die links spant. Alles is onmenselijk, zelfs de wet toepassen."

Problemen in de islam

Dat hij een probleem zou hebben met de islam, wil De Wever niet gehoord hebben. "Ik zie dat er problemen zijn in de islam, niet met de islam" zegt hij daarover. Een samenwerking met Vlaams Belang zit er dus na de verkiezingen, niet in. Ook niet met de PS, PVDA of Ecolo, trouwens. "Tenzij die partijen willen samenwerken aan een confederale agenda."

Over grenzen wordt niet gediscussieerd in de Antwerpse gemeenteraad, maar dat wil niet zeggen dat De Wever er geen mening op nahoudt. Ook op dat vlak wordt het dus moeilijk samenwerken met de linkerzijde. "Links ziet altijd wel een reden om iemand niet terug te sturen. Zelfs mensen die geen asiel aanvragen, willen zij niet terugsturen. Met de illegale transmigranten zijn de maskers helemaal afgevallen. Dan ben je in de feiten voor open grenzen."

Joden vermijden conflicten

Maar de zaak van De Wever ligt binnen de stad. Toch zijn moslims daar niet de enige minderheden. Ook de Joodse gemeenschap, toch goed voor zo'n 5.000 mensen in Antwerpen, draagt z'n geloof op z'n kledij.

“Maar zij aanvaarden wel de consequenties daarvan", zegt De Wever daarover. "Ik heb nog geen orthodoxe jood gezien die een loketfunctie in Antwerpen wil. Zij vermijden conflicten. Dat is het verschil. Moslims eisen wel een plek op in de publieke ruimte, in het onderwijs, met hun uiterlijke geloofstekenen. Dat zorgt voor spanningen. De finaliteit van dit debat is de plek van godsdienst in de publieke ruimte. Een overheid hoort neutraal te zijn. Dat is de beste garantie voor de vrijheid van iedereen."

Kris Peeters (CD&V) reageerde al op Twitter op de uitspraken van De Wever. "Een burgemeester moet een burgervader zijn voor de inwoners. Gemeenschappen verbinden in plaats van ze uit elkaar te spelen."

Lees meer