Australië weet niet meer wat het moet doen met z'n kangoeroes: mascotte is een echte plaag geworden

Het lot van de kangoeroe is een belangrijke discussie geworden in Australië. Het dier staat symbool als mascotte van het land, maar de bevolking beschouwt kangoeroes ook steeds meer als een plaag. Onlangs verspreidde de documentaire 'Kangaroo: A Love-Hate Story' nog het idee dat Australië te weinig respect toont voor kangoeroes.

Er zouden volgens schattingen meer dan 47 miljoen kangoeroes in Australië rondhuppelen. Er zijn maar weinig grote diersoorten op onze planeet die een omvangrijkere populatie hebben. Dat heeft ook te maken met het gebrek aan roofdieren in de omgeving van de kangoeroes. Op die manier wordt het heel moeilijk om hun aantal onder controle te houden.

Weinig natuurlijke vijanden

“We hebben uit de reacties op de documentaire geleerd dat het onderwerp in Australië bijzonder polariserend werkt,” zegt Mick McIntyre. "Velen zien de dieren als een echte plaag die weilanden en akkers vernietigen en talloze verkeersongevallen veroorzaken omdat ze de gewoonte hebben plots voor auto’s de weg over te steken.”

Roofdieren, zoals de dingo, zijn bijzonder schaars. Wanneer voldoende voedsel beschikbaar is, groeien de aantallen dan ook snel aan. De autoriteiten hebben al langer een aantal jachtquota ingevoerd om de populaties van een aantal soorten beter onder controle te kunnen houden.

Dierenrechtenactivisten werpen daarentegen op dat de dieren op een inhumane manier worden gedood. Tegenstanders merken ook op dat kangoeroevlees veel bacteriën bevat en dan ook niet geschikt is voor consumptie. Bovendien wordt aangevoerd dat de jacht een schadelijke impact heeft, aangezien de ramingen over de kangoeroepopulaties mogelijk veel te optimistisch zouden zijn gebleken.

Voorstanders wijzen er anderzijds op dat Australië aan de verwerking van de dode dieren jaarlijks 175 miljoen dollar verdient. Daarbij wordt erop gewezen dat die inkomsten vaak ten goede komen aan afgelegen landelijke gebieden die zware moeilijkheden ondervinden om economisch te overleven.

Vergiftigingen

Sommige wetenschappers beweren dat kangoeroes een meer duurzame bron van eiwitten zijn dan koeien of schapen. Toch staat de industrie ook in het buitenland onder toenemende druk. Campagnes hebben ertoe geleid dat onder meer een bedrijf zoals Adidas van het gebruik van kangoeroeleder is afgestapt.

Ook de buitenlandse interesse voor kangoeroevlees is gevoelig afgenomen. Twee jaar geleden introduceerde Californië een embargo op kangoeroe-producten. Rusland, ooit de grootste consument van kangoeroevlees, voerde acht jaar geleden uit oogpunt van de voedselveiligheid eveneens een verbod in. Sindsdien is de Australische export van kangoeroevlees met meer dan de helft gedaald.

De dalende interesse heeft er tevens voor gezorgd dat professionele jagers voor hun buit minder geld krijgen. Twee jaar geleden werden door jagers 1,4 miljoen kangoeroes gedood. Dat volume vertegenwoordigt amper 20 procent van de maximale quota.

Veel jagers hebben hun activiteiten door de lagere inkomsten moeten stopzetten. “Dat betekent echter vaak dat hun plaats wordt ingenomen door figuren die veel minder vakkennis of ethiek laten blijken,” benadrukt George Wilson, onderzoeker aan de Australian National University. Hij verwijst daarbij onder meer naar berichten over massale vergiftigingen.

Bovendien waarschuwt Wilson dat de oplopende populaties er alleen maar zullen voor zorgen dat bij een volgende droogteperiode veel meer slachtoffers zullen vallen.

Lees meer