Hoe Afrikaanse mensensmokkelaars winst maken dankzij ... pasta

De historische handelsroutes in de Sahara worden momenteel vooral gebruikt voor de smokkel van illegale migranten en drugs naar Europa. Smokkelaars hebben echter nog een andere lucratieve handel opgezet. Het verkeer gebeurt immers in één richting, en daarom vervoeren hun vrachtwagens ook op de terugweg een winstgevende lading: pasta blijkt een ideaal product om van de Middellandse Zee meer naar het zuiden te vervoeren.

Wanneer louter naar gewicht wordt gekeken, zouden spaghetti en aanverwante producten na vluchtelingen zelfs de grootste ladingen vertegenwoordigen die de smokkelaars door de Sahara vervoeren. Drugs en wapens leveren wel grotere marges op, maar de pasta laat de smokkelaars toe hun activiteiten te diversifiëren.

Prijzen

Gedeeltelijk wordt de illegale handel gevoed door allerhande subsidies die in regio's zoals Algerije of Libië worden gehanteerd. Deze landen proberen immers met financiële tegemoetkomingen van de overheid de prijzen voor de consumenten te drukken.

Algerije geeft jaarlijks ongeveer 28 miljard dollar uit om de prijs van voedsel en energie te beperken. In Libië, dat ondanks de impact van de burgeroorlog nog steeds de voedselprijzen subsidieert, wordt voor een halve kilogram pasta een bedrag tussen 0,15 dollar en 0,25 dollar aangerekend.

Datzelfde pakket kan aan de smokkelaars in Timboektoe echter al 0,50 dollar opleveren. In Senegal of de betere wijken van Bamako, de hoofdstad van Mali, worden zelfs tarieven van 1,50 dollar gehanteerd.

Winst

De smokkel vindt nog een bijkomende stimulans in westelijk Afrika, waar de regionale douane-unie op pasta een invoerheffing van 20 procent aanrekent, terwijl ook nog eens met een belasting van 15 procent op toegevoegde waarde moet rekening worden gehouden.

Een onderzoek drie jaar geleden door het Economic Research Forum, een Egyptische denktank, noemde pasta de belangrijkste trafiek die op de routes door de Sahara tussen Algerije naar Mali kon worden aangetroffen.

Ongeveer één derde van de totale transporten zou uit pastaproducten bestaan. De smokkelaars zouden op winstmarges tussen 20 procent en 30 procent kunnen rekenen.

Lees meer