Hoe Afrikaanse mensensmokkelaars winst maken dankzij ... pasta

De historische handelsroutes in de Sahara worden momenteel vooral gebruikt voor de smokkel van illegale migranten en drugs naar Europa. Smokkelaars hebben echter nog een andere lucratieve handel opgezet. Het verkeer gebeurt immers in één richting, en daarom vervoeren hun vrachtwagens ook op de terugweg een winstgevende lading: pasta blijkt een ideaal product om van de Middellandse Zee meer naar het zuiden te vervoeren.

Kijkend naar het gewicht zou spaghetti, op de vluchtelingen na de grootste ladingen vertegenwoordigen die de smokkelaars door de Sahara vervoeren. Ook al leveren drugs en wapens grotere marges op, pasta zorgt ervoor dat de activiteiten van de smokkelaars ietwat diversifiëren.

Prijzen

De illegale handel wordt voor een deel gevoed door allerlei subsidies uit Algerije of Libië. Die landen proberen namelijk om de prijzen voor de consumenten te drukken door financiële tegemoetkomingen aan te bieden. Zo besteedt Algerije jaarlijks zo'n 28 miljard dollar uit aan de beperking van de prijs van voedsel en energie. Libië subsidieert op zijn beurt nog steeds de voedselprijzen en rekent voor een halve kilogram pasta ongeveer 0,15 tot 0,25 dollar. Maar hetzelfde kan in Timboektoe smokkelaars zo'n 0,50 dollar opleveren.en in Senegal zo'n 1,50 dollar.

Winst

Met de invoerheffing van 20 procent, die de regionale douane-unie in westelijk Afrika aanrekent, is er nog een bijkomende stimulans voor de smokkelhandel. Daarnaast moet er ook nog rekening gehouden worden met een belasting van 15 procent op de toegevoegde waarde.

Het Economic Research Forum stelde in een onderzoek drie jaar geleden nog dat pasta de belangrijkste trafiek is die tussen Algerije en Mali kon worden aangetroffen. Pasta is goed voor zo'n derde van de totale transporten en de smokkelaars mogen op winstmarges tussen de 20 en 30 procent rekenen.

Lees meer