Zelfs zwarte Amerikaanse jongens uit rijke milieus lijden onder 'hyper-stereotype' 

Zelfs in de rijkste bevolkingsgroepen van de Verenigde Staten zullen zwarte jongens, ook wanneer ze in de meest welgestelde buurten leven, een grote kans lopen om later als volwassene minder te verdienen dan blanke jongens van dezelfde leeftijd met een vergelijkbare achtergrond. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Stanford en de Harvard University bij twintig miljoen opgroeiende Amerikaanse jongeren.

Tot dezelfde kaste behoren maar toch in een andere klasse eindigen, dat is het geval voor blanke en zwarte jongens. Zelfs wanneer deze kinderen naast elkaar opgroeien in gezinnen met vergelijkbare inkomens. "Zwarte jongens in de Verenigde Staten zullen steeds op een minder rooskleurige toekomst kunnen rekenen dan hun blanke tegenhangers", zegt hoofdonderzoeker Nathaniel Hendren, econoom aan de Harvard University.

Opvallend is dat dit enkel geldt voor jongens. Ook zwarte meisjes en vrouwen worden geconfronteerd met ongelijkheid maar zullen dat nauwelijks aan hun inkomen kunnen voelen. En dat terwijl het voor vele zwarte jongens onmogelijk blijft om definitief uit de armoede te stappen.

Hyper-stereotype

Een verklaring vinden voor die verschillen is niet eenvoudig. Sommige racistische geesten zouden de cognitieve vaardigheden aanhalen maar die kunnen in geen geval een verklaring vormen want bij vrouwen stelt het probleem zich niet.

Volgens de onderzoekers moet men eerder naar de omgeving, de economie en de maatschappij gekeken worden. Zwarte jongens zouden die namelijk anders beschouwen en bijvoorbeeld tijdens het opgroeien gevoeliger zijn voor problemen zoals discriminatie dan meisjes. Zo lopen zwarte jongens grotere kans om gesanctioneerd, aangesproken of zelfs opgepakt te worden en dus ervaren ze raciale discriminatie anders dan meisjes. Er is dan sprake van hyper-stereotype, namelijk een combinatie van een zwart ras en mannelijk gender.

Ook in de rijkste gemeenschappen worden vaak sterke verschillen gevonden. Blanke jongens kunnen meer voordeel halen uit de grote rijkdom in hun omgeving dan zwarte jongens. Zelfs wanneer ze bepaalde opportuniteiten aangeboden krijgen, blijft het voor zwarte jongens moeilijk om los te komen van het stereotype van zware criminaliteit.

Lees meer