Economie in eurolanden groeit op laag pitje: een voorteken?

De economie van de eurolanden is op haar traagste tempo aan het groeien in meer dan een jaar tijd. Dat blijkt uit de cijfers van de PMI-index van het hooggeplaatste onderzoeksbureau IHS Markit. Het zou een eerste teken kunnen zijn dat er een einde komt aan de sterke groei van 2017.

De PMI-index is een belangrijke graadmeter voor de economie van de regio en geeft een beeld van de industrie in de eurozone. De index wordt samengesteld op basis van de bevraging van inkopers in grote bedrijven. Gevraagd wordt naar productie, nieuwe bestellingen, exportbestellingen, werkgelegenheid, levertijden, voorraden etc. Het is de tweede opeenvolgende maand dat de PMI-index lager gaat.

De groeivertraging is frappant in zowel de diensten- (laagste in 5 maanden) als de productiesector (laagste sinds januari 2017). Toch wordt opgemerkt dat, ondanks dat de groei redelijk sterk blijft en een pak hoger blijft dan in de jaren voor 2017, de trend duidelijk dalende is. Een deel van de negatieve invloed is een gevolg van de zwakke dollar, die exportproducten duurder maakt voor buitenlandse kopers.

Voor de financiële markten betekent dit wel dat de Europese Centrale bank nu minder redenen heeft om de belangrijkste rentevoet te doen stijgen. Verwacht wordt dat de ECB in september een einde zal maken aan haar programma van quantative easing (QE) beleid. Dat is een moeilijke term voor een eenvoudig concept: het ging om een grootschalige inkoop van eigen obligaties die in handen zijn van de banken, waarbij de cash die zo bij de banken terechtkwam onder de vorm van bijkomende kredieten aan bedrijven en particulieren opnieuw naar de reële economie terugvloeide en er zo een economisch herstel op gang kwam. De voorbije jaren heeft de ECB dan ook voor vele honderden miljarden euro aan obligaties en aandelen opgekocht.

Indien de PMI-index ook de volgende maanden blijft dalen zou de ECB het geweer wel eens van schouder kunnen veranderen en het soepele monetair beleid gewoon kunnen verderzetten, wat de rentevoeten langer laag zou houden dan algemeen wordt verwacht.

Bereikt de economie in 2018 een keerpunt?

2017 was globaal een uitzonderlijk goed jaar voor de economie, zeker in verhouding tot de jaren die volgende op de financiële crisis van 2008.

Als gevolg daarvan stegen de aandelenbeurzen tot recordhoogte. Maar het nieuws uit Europa komt nu bovenop indicaties dat ook een reeks andere economieën - voornamelijk in Azië - op een vertraging van de economische groei wijzen. Volgens analisten is het te vroeg om conclusies te trekken, maar zou dat risico door investeerders op dit ogenblik worden onderschat.

Ook de OESO, een samenwerkingsverband van rijke landen, waarschuwde onlangs nog voor protectionisme, een mogelijke handelsoorlog rond de staalproblematiek en Chinese telecomproducten en spanningen op de financiële markten die tot renteverhogingen zouden kunnen leiden. Ook vindt de OESO dat de meeste overheden al een tijd op de rem staan waar het de wil om structurele hervormingen door te voeren betreft.