Klimaatrampen en conflicten basis van toenemende hongersnood

Het voorbije jaar werden wereldwijd 124 miljoen mensen, verspreid over 51 landen, door aanhoudende conflicten en klimaatschokken met een ernstig gebrek aan voedselveiligheid geconfronteerd. De bedreigde populatie is met 15 procent toegenomen tegenover het jaar daarvoor. Dat blijkt uit een rapport van het Food Security Information Network.

De ernst van het probleem wordt volgens het rapport nog duidelijker wanneer je weet dat in 45 landen al voor het tweede jaar op rij van een acute bedreiging van de voedselveiligheid moet worden gesproken.

Droogte

“De situatie is bijzonder alarmerend,” zegt Arif Husain, hoofdeconoom van het World Food Programme, in een reactie op het rapport. “Er moet worden vastgesteld dat het voorbije jaar geen enkel conflict kon worden opgelost. Het is dan ook evident dat de problemen verder oplopen.”

De onderzoekers stelden vast dat 74 miljoen mensen met een ernstig gebrek aan voedselveiligheid werden geconfronteerd in achttien landen - waaronder Jemen, de Democratische Republiek Congo en Zuid-Soedan - waar het voorbije jaar conflicten zijn ontstaan of in omvang verder zijn toegenomen. De helft van de bedreigde populatie is gesitueerd in Afrika. Nog eens een derde woont in het Midden-Oosten.

"Aanhoudende droogte in het oosten en zuiden van Afrika en andere klimatologische gebeurtenissen, zoals orkanen in het Caraïbisch gebied, hebben ook het gebrek aan voedselveiligheid in drieëntwintig landen bestendigd,” aldus nog het rapport. "De grootste problemen werden vorig jaar opgemerkt in Jemen, een land dat grotendeels afhankelijk is van voedselinvoer.”

Daarnaast wordt ook gewezen naar crisissen in Somalië, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. In totaal werden door klimaatrampen meer dan 39 miljoen mensen geraakt. Twee derde van de bedreigde populatie bevond zich in Afrika.

Verder wordt er ook opgemerkt dat 20 miljoen mensen door een echte hongersnood werden getroffen.

Vrede

Wanneer naar de vooruitzichten voor dit jaar wordt gekeken, moet volgens het rapport voor een aanhoudend gebrek aan voedselveiligheid worden gevreesd in Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo, Noordoost-Nigeria, de regio rond het Tsjaadmeer, Zuid-Soedan, Syrië, Jemen, Libië, Mali en Niger.

Daarbij wordt vooral gewezen naar de crisis in Jemen, waar gevreesd wordt voor de zwaarste problemen, onder meer door een beperkte toegankelijkheid van de regio, de economische instorting van het land en de uitbraak van ziektes. In Zuid-Afrika wordt wel een gedeeltelijke verbetering verwacht, te danken aan een grotere aanvoer en dalende voedselprijzen.

In het rapport wordt echter opgemerkt dat kwetsbare populaties ondersteuning nodig zullen hebben om hun weerstand tegen toekomstige klimaatschokken te versterken, zodat een sneller herstel mogelijk zou worden. "Geen enkele belangrijke verbetering in de wereldwijde voedselveiligheid kan worden gerealiseerd vooraleer een vrede is bereikt en de middelen van bestaan opnieuw zijn hersteld," besluit het rapport.

Lees meer