Zelfrijdende wagens lossen ook nog één ander groot probleem op

De voordelen van zelfrijdende auto's zijn duidelijk: je zit zelf meer op 't gemak, er zouden minder ongevallen moeten plaatsvinden en je staat waarschijnlijk ook minder in de file. Maar nu hebben slimme koppen ook berekend dat zelfrijdende auto's ook het parkeerprobleem in de steden zouden verbeteren. In sommige gevallen zouden parkings zelfs de helft meer plaats bieden.

Wetenschappers van de universiteit van Toronto hebben bewezen dat wagens die door een computer worden bestuurd, beter parkeren. In sommige gevallen leveren zelfrijdende auto's tot de helft meer capaciteit op. De onderzoekers geven wel toe dat voor een aantal potentiële knelpunten nog oplossingen moeten worden gezocht. Het is volgens hen ook niet duidelijk wanneer voldoende autonome wagens in het verkeer zullen zijn geïntroduceerd om de inrichting van speciale parkings te overwegen.

Flexibele aanpak

“Autonome wagens kunnen heel dicht op elkaar parkeren,” benadrukt onderzoeksleider Mehdi Nourinejad, analist transportinfrastructuur aan de University of Toronto. “Er hoeven immers geen deuren te worden geopend om de chauffeur te laten uitstappen. Daarom hoeft tussen de geparkeerde auto’s weinig ruimte vrijgehouden te worden."

"Bovendien moeten ook geen marges worden voorzien voor manoeuvres. Er kan immers aan de andere wagens een bevel worden gegeven uit de weg te gaan en ruimte vrij te maken. Belangrijk daarbij is wel de omvang van de parkeersite. Op een groot parkeerterrein zouden immers veel bewegingen moeten worden uitgevoerd om wagens een plek te geven of te laten vertrekken. Dat zal meer tijd kosten."


“Er moeten daarbij een aantal elementen worden afgewogen,” benadrukt Nourinejad. “Wanneer men een grote parkeersite heeft, kan het langere tijd duren vooraleer de auto is geparkeerd of zich opnieuw in het verkeer kan bewegen. Wanneer echter gekozen wordt voor kleinere parkeergebieden, dreigt veel waardevolle oppervlakte te zullen worden verspild.”

Tot 87% meer parkeerplaats

De onderzoekers stelden vast dat een gemiddelde parkeersite dankzij autonome wagens 62 procent meer voertuigen zou kunnen opvangen. In een aantal configuraties zou zelfs een winst tot 87 procent kunnen worden gerealiseerd. Daardoor kan volgens de onderzoekers een belangrijke verspilling van ruimte worden vermeden.

“Bovendien wordt het voordeel geboden dat er niet met een vast patroon van geschilderde lijnen moet worden gewerkt,” zeggen de onderzoekers nog. “Er wordt een flexibele aanpak mogelijk gemaakt. Tijdens piekperiodes kan aan de auto’s het commando worden gegeven dichter bij elkaar te parkeren, zodat meer voertuigen kunnen worden gestald. Op rustiger ogenblikken kan er meer ruimte worden gelaten, zodat het parkeren en vertrekken minder tijd in beslag neemt.”

Grotere verkeersstromen

De onderzoekers merken nog op dat de introductie van autonome voertuigen de overheid kan toelaten om de stedelijke ruimte te hertekenen. “Op dit ogenblik kan men in de stadscentra parkeergarages meestal onmiddellijk naast de grootste attracties terugvinden,” wordt er opgemerkt. “De inzet van autonome wagens kan niet alleen de omvang van die parkeersites laten krimpen, maar biedt ook de mogelijkheid voor een volledige herlocatie."

"Wanneer de auto zijn passagiers op hun bestemming heeft laten uitstappen, kan hij immers de opdracht worden gegeven om zich naar een parkeergebied op een verder gelegen locatie te begeven. Daardoor kan in het stadscentrum veel waardevolle ruimte worden gerecupereerd.”

Minder verkeer

Daarbij moet volgens de Canadese wetenschappers wel worden vermeden dat de verkeersdrukte in de stadscentra nog verder zou worden opgedreven. “Op dit ogenblik is er vaak sprake van auto’s met één passagier, maar wanneer aan de autonome wagens de opdracht krijgen zich naar verder gelegen locaties te verplaatsen, dreigen in de stadscentra grote stromen van voertuigen zonder passagier te worden gecreëerd,” verduidelijken de onderzoekers.

Ook waarschuwen de researchers dat uitbaters van parkeersites in praktijk rekening zullen moeten houden met een mengeling van autonome voertuigen en wagens met chauffeur. Daarbij zouden mogelijk wel afzonderlijke ruimtes voor elk type wagen kunnen worden voorzien.

De onderzoekers zeggen wel dat de praktische introductie van hun model nog geruime tijd in beslag kunnen nemen. “Er zal een grote vloot autonome voertuigen operationeel moeten zijn, vooraleer aan een rendabele implementatie van de aangepaste parkeergarages zal kunnen worden gedacht,” erkennen ze. Tot dan zijn er natuurlijk andere oplossingen, zoals Google Maps.