N-VA wil M-decreet beperken, dat kinderen met speciale noden toelaat om in gewoon basisonderwijs les te volgen

Coalitiepartner N-VA wil het M-decreet bijsturen, dat kinderen met een beperking toelaat om in het gewoon onderwijs les te volgen. Volgens de regeringspartij moeten leerlingen opnieuw sneller kunnen doorstromen naar het buitengewoon onderwijs.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) moet nog voor de zomervakantie met een actieplan komen voor de regeling van het basisonderwijs. Dat eisen de onderwijsvakbonden naast een investering van een half miljard euro.

Er wordt ondertussen met een staking gedreigd. Dat schrijven de kranten van De Persgroep.

“Werkdruk in de klas”

N-VA vindt dat het M-decreet binnen dat actieplan herbekeken moet worden. Het initiatief komt van N-VA-onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

"Voor ons maakt het bijsturen deel uit van het actieplan”, stelt Daniëls. “We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten dat aanpakken. Enkel extra geld vrijmaken, is niet de oplossing."

"Zelfs een verdubbeling van de huidige middelen zou onvoldoende zijn. De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we zo niet helpen. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven."

Daling van 11 procent

Daarmee gaat N-VA in tegen de richtlijnen van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Het suborgaan van de Raad van Europa liet vorige maand nog weten dat Vlaanderen het slecht doet op vlak van inclusie in het onderwijs en dat te veel kinderen niet toegelaten worden in het gewoon onderwijs.

Even schetsen: in het schooljaar 2014-2015, voor het M-decreet inging, zaten er 27.483 leerlingen in het buitengewoon basisonderwijs. Ondertussen zitten we op 24.414 kinderen. Er is dus sprake van een daling van meer dan 11 procent.

“Onvoldoende aandacht voor andere leerlingen”

Maar veel basisscholen geven nu aan dat ze de vele hulp- en zorgvragen gewoon niet aankunnen.

"Ik heb onlangs basisscholen bezocht waar kinderen met serieuze gedragsproblemen in de klas zitten", zegt Daniëls. "Met alle respect, maar die leerkrachten komen nauwelijks aan lesgeven toe. Er blijft ook onvoldoende aandacht over voor de andere leerlingen, die ook hun noden hebben. Wat zijn we dan aan het doen? We moeten opletten dat we de sterke punten van ons buitengewoon onderwijs niet kapotmaken en tegelijk de kracht van het gewoon onderwijs verminderen. Natuurlijk moet er zorg zijn in elke school, maar wij vinden niet dat eerst de leerkracht én de leerling er onderdoor moeten gaan voor er kan worden doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Voor ons is het doel inclusie in de samenleving."

Onderwijskoepels hebben andere visies

Het Gemeenschapsonderwijs hoopt echter dat de status quo bewaard blijft. Zo heeft de onderwijskoepel GO! al aangegeven dat een bijsturing van het M-decreet voor hen pas aangewezen is na een officiële evaluatie.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen daarentegen stelt dat basisscholen amper de middelen hebben om goede zorg te verlenen aan alle kinderen, ook zonder M-decreet. “Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is", klinkt het bij topman Lieven Boeve. "Wat het M-decreet zelf betreft, blijft het grote probleem dat het in de vorige legislatuur is aangenomen zonder een uitgewerkt plan van aanpak."

Niemand uit de boot

Crevits zegt dat ze de komende weken een aantal bijsturingen zal doorvoeren: “Het plan basisonderwijs speelt in op noden die veel ruimer zijn dan de zorg voor kinderen. Verder zullen kinderen met een lichte mentale beperking en leerstoornis ook na twee jaar in het buitengewoon onderwijs kunnen blijven, wat voorheen niet kon."

Ze wil ook dat geen enkel kind of geen enkele leerkracht uit de boot valt: "We zien ook dat gedragsproblemen het basisonderwijs extra onder druk zetten. Daarom heb ik vorig jaar al 15 miljoen euro extra voorzien. Daarnaast breid ik het aanbod van type 3, voor kinderen met gedragsstoornissen in het buitengewoon onderwijs verder uit. Met de centra voor leerlingenbegeleiding wordt bekeken of alle kinderen die daar nood aan hebben er ook effectief terechtkunnen."

Lees meer