Crevits wil digitaal paspoort voor elke leerling maar wat houdt dat concreet in?

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil dat elke leerling vanaf 2019 een persoonlijk eigen digitaal paspoort heeft. Daarop kan elke school de gegevens over de leerling raadplegen. Er wordt gesproken over “een stap naar administratieve vereenvoudiging en hogere efficiëntie”. Maar wat houdt dat concreet in?

Op zo'n digitaal paspoort staan bijvoorbeeld gegevens zoals leer- of gedragsstoornissen. Het gaat onder andere over dyslexie, autisme of een speciaal traject dat door een leerling afgelegd wordt. Die informatie zou volgens het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maar al te vaak versnipperd raken en wordt die niet altijd gedeeld met het CLB.

“Vandaag de dag wordt er heel wat informatie over leerlingen bijgehouden door scholen en CLB’s die telkens elders worden bewaard”, laat Crevits aan newsmonkey weten. “Op papier of elektronisch. Dit maakt dat gegevens versnipperd zijn waardoor het onduidelijk is waar een leerling recht op heeft.”

“Daarom ben ik voorstander van een databank met toegangs-, lees-, schrijf- en printrechten waar alle relevante gegevens van leerlingen op een efficiënte manier verzameld worden. Zeg maar een leerlingenpaspoort of een elektronisch leerlingendossier dat mee reist met de leerling. CLB beheert nu al een elektronisch platform maar dit zou nog verder uitgebouwd kunnen worden. Dit proces om het te operationaliseren is lopend.”

“Informatie over gedragsstoornissen”

Vanmorgen had Crevits het op Radio 1 over “informatie over gedragsstoornissen” die op de kaart zou staan. Crevits verduidelijkt: “Het gaat over informatie welke uitdagingen de leerling ervaart in zijn of haar leerproces en welke methodes er gebruikt zijn om hen daarin te ondersteunen."

"Ruimer dan enkele een diagnose. Deze databank kan leerkrachten helpen om nieuwe leerlingen gerichter te gaan kunnen begeleiden in plaats van een nieuw traject op te starten.”

“Digitaal strafblad”

Crevits geeft nog mee dat het niet de bedoeling is om de privacy van de kinderen en ouders te schenden: “Het leerproces en de ontwikkeling van de leerling staan centraal, niet zijn of haar leven. Informatie die verzameld wordt, moet relevant zijn en bijdrage tot gerichte ondersteuning.”

Pedagogen zeiden aan de VRT dat het niet tot een "digitaal strafblad" mag komen.

“Absoluut mee eens!”, is de comentaar van Crevits. “Ik deel deze bezorgdheden. Het ondersteunen van het leren staat centraal. We hebben nu ontzettend veel informatie die fragmentarisch door scholen of het CLB wordt bijgehouden. Dat leidt tot veel frustratie bij ouders die als hun zoon of dochter verandert van school, telkenmale op nieuw van nul moeten beginnen.”

1 januari 2019

Crevits geeft ook nog mee dat het leerlingenpaspoort de leerlingenkaart niet zal vervangen: "Een leerlingenpaspoort heeft niets te maken met een leerlingenkaart wat een voordelenkaart is maar uiteraard niets zegt over de leerling zelf."

Op 1 januari 2019 moet het systeem erdoor zijn. “Dan is er ook een nieuw decreet van kracht."

Lees meer