Joodse saga in Antwerpen nog niet afgelopen. Peeters: "Hij zal vrouwen de hand moeten schudden"

De heisa rond de ultraorthodoxe, joodse CD&V-kandidaat Aron Berger, is nog niet gaan liggen. Kris Peeters (CD&V) laat, na een rondje topoverleg met Wouter Beke, zijn kandidaat nog niet vallen, al zal de man wél de hand moeten schudden van vrouwen. Wat er zal gebeuren als Berger dat niet wil, wou Peeters niet kwijt. 

Aron Berger heeft gedurende de vierentwintig uur dat hij op de kieslijst staat, al behoorlijk wat commotie veroorzaakt. De man is namelijk een ultraorthodoxe jood, en van zijn religieuze principes zal hij als kandidaat niet wijken, maakte hij meteen duidelijk in een interview met Joods Actueel. De hand van een vrouw schudden, past niet bij die principes want "het huwelijk is heilig" en dus moet Berger zich "onthouden van fysiek contact met andere vrouwen." Toch laat CD&V hem niet vallen, blijkt uit een interview met Kris Peeters.

Storm van kritiek

Op de uitspraken van Berger kwam meteen een storm van kritiek: dat een politicus op de lijst in uitgerekend Antwerpen geen hand zou geven aan, bijvoorbeeld, vrouwelijke collega's en de helft van zijn kiesdistrict, is zo goed als ondenkbaar. Zelfs Vlaams coalitiepartner N-VA en mede-Antwerpenaar Liesbeth Homans, was snoeihard voor CD&V.

“Ik veroordeel ten stelligste wat er gebeurt met de partij Islam, maar tegelijkertijd veroordeel ik heel sterk dat er partijen zijn die personen van gelijk welke geloofsovertuiging op hun lijsten willen zetten die onze fundamentele waarden niet respecteren", klonk het bij een misnoegde Homans.

"Berger zal uitleg moeten geven"

Al snel ging het over gelijkheid, en na een spoedoverleg met voorzitter Wouter Beke, liet Peeters nog niet in zijn kaarten kijken. Aan VTM NIEUWS liet hij wel weten dat "de gelijkheid van man en vrouw voor ons essentieel is, zeker voor mensen die op onze lijst staan. Dat een handdruk een teken is dat respect betoont voor de andere. Over dat en een aantal oudere uitspraken zal meneer Berger vandaag of morgen uitleg moeten geven."

Nog geen exit voor Berger dus, dat wou Peeters niet gezegd hebben, maar wat er dan zal gebeuren als die toch weigert om de hand van vrouwen te schudden, wilde hij ook niet kwijt. "Dat zullen we dan moeten bekijken. Maar ik zal er over waken dat iedereen die op een CD&V-lijst staat, zeker in Antwerpen, de democratische waarden uitdraagt en zich daar in kan vinden", klonk het. "Eén daarvan is natuurlijk de gelijkheid van man en vrouw en de handdruk die daar soms bij hoort. Maar wij lopen niet vooruit op de zaken."

Ritueel slachten

Maar niet alleen zijn standpunt over handen schudden heeft Berger controversiële standpunten: ook als het over ritueel slachten gaat, houdt de man de conservatieve lijn aan. Berger wilde wel onderstrepen dat het slachten door professionals moet gedaan worden, en met respect voor dieren. "Ik sta voor respect voor mens, dier en religieuze rechten. Mijn slagzin is: respect voor iedereen voor zover ze respect tonen voor anderen."

Ook dat andere Westerse fenomeen: gemengd onderwijs, is niet naar de zin van de orthodoxe leider: “Jongens en meisjes op dezelfde school? Dat is niet alleen discriminatie, maar ook kindermishandeling. Het is onaanvaardbaar", klonk het in 2013 al. Dat worden nog zware gesprekken bij CD&V.

Of ze bij de christen-democraten ook dringend een gesprek moeten voeren met Berger over holebirechten is niet helemaal duidelijk. In de Verenigde Staten zijn holebi's en zelfs transgenders al even aanvaard door ultraorthodoxen en werden rabbi's opgeleid om die boodschap ook uit te dragen. Wat Bergers standpunt is, is niet duidelijk.

De man zelf geeft intussen geen interviews meer tot morgen, bij de officiële voorstelling van de kieslijst Antwerpen. Of hij daarbij dan effectief op de lijst wordt gezet, zal dan blijken.

Interne ruzie

Binnen de eigen rangen wordt het intussen moeilijk om Bergers positie aan te houden: de afdeling Vrouw & Maatschappij van CD&V laat intussen weten dat al 44 jaar ervoor strijden dat CD&V de gendergelijkheid niet uit het oog verliest en dat ze opheldering eisen over de uitspraken van Berger.

“V&M zou het ten zeerste betreuren dat er in Antwerpen zou gekozen worden voor een kandidaat die een fundamentele andere visie heeft op onze samenleving die niet strookt met onze basis V&M-waarden.”, zegt voorzitter Liesbeth Maris.

Lees meer