De lijst met zware beroepen is er eindelijk, al moet de regering ze nog goedkeuren

Volgens minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is de lijst van zware beroepen al in kannen en kruiken. Hij kwam gisteren tot een overeenkomst met zowel de christelijke vakbond (ACV) als de liberale vakbond (VSOA). Al zijn N-VA en Open VLD het nog niet eens met deze beslissing. De lijst moet immers nog goedgekeurd worden door de federale regering.

De lijst omvat alle beroepen die mentaal of fysiek als zo zwaar gezien worden dat de mensen die ze beoefenen op pensioen zouden mogen gaan vanaf de leeftijd van 60 jaar. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine kwam gisteren tot een consensus met de liberale en de christelijke vakbond, de socialistische vakbond is nog in overleg, maar blijkt iets te snel victorie te kraaien. Volgens meerderheidspartijen N-VA en Open VLD is de lijst nog niet officieel goedgekeurd.

De lijst met zware beroepen

Wie postbode, verpleger, cipier, militair, bus- of trambestuurder bij De Lijn, treinbestuurder bij de NMBS of leerkracht lager, buitengewoon of middelbaar onderwijs is, behoort tot deze lijst. Opmerkelijk: leerkrachten hoger onderwijs worden niet in die lijst opgenomen.

Wie een dergelijk beroep uitoefent, zou vroeger met pensioen mogen gaan, zo'n 2 tot 6 jaar. Een minimumleeftijd is wel 60 jaar. Een andere optie is dat ze een hoger pensioen zouden krijgen. Ze moeten wel al 10 jaar een zwaar beroep uitgeoefend hebben. Deze regel zou in werking treden tegen 2020.

N-VA en Open VLD houden de boot af

Aan enthousiasme ontbreekt het niet bij Bacquelaine en de twee vakbonden. Regeringspartijen N-VA en Open VLD daarentegen staan niet te springen bij het idee. We moeten ons eerst buigen over het wetsontwerp rond de zware beroepen en pas daarna over de lijst met zware functies’, zei ex-minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op Radio 1. ‘Bovendien moet er een gelijke regeling komen voor de publieke en de private sector. Die systemen moeten tegelijk goedgekeurd worden, dat is niet meer dan rechtvaardig.’

N-VA vindt dat Bacquelaine het volste recht heeft om de afspraken met de vakbonden te maken, maar dat het niet gaat om een officiële overeenkomst. Premier Michel en de regering zullen eerst moeten nagaan of het beroep wel aan de drie voorwaarden volstaan. Deze voorwaarden zijn: het beroep mag niet leiden tot een daling van de effectieve uitstapleeftijd of tot pensioenverlies, en moet binnen de budgettaire enveloppe passen die de regering heeft vastgelegd. Deze drie werden vastgelegd door de regering, indien er niet aan voldaan wordt, is de lijst niet officieel.

"Het mag niet de bedoeling zijn om langer werken helemaal uit te hollen", zegt N-VA-pensioenspecialist Jan Spooren aan De Standaard. "Wij zijn voor de erkenning van zware beroepen, maar dat mag niet zo geïnterpreteerd worden dat de helft van de ambtenaren een zwaar beroep heeft."


Lees meer