Uitgelekt rapport: opwarming van onze aarde nadert nu snel limiet

Landen zullen bereid moeten zijn hun economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade want als er geen "snelle en verstrekkende maatregelen" worden genomen, dan warmt de aarde tot 2040 met meer dan 1,5 graad op. Dat staat in het nieuwe rapport van het IPCC (Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering), de klimaatcommissie van de Verenigde Naties.

Eigenlijk zou het rapport pas in oktober openbaar worden gemaakt. Een versie is wel al beschikbaar voor regeringen en experts, maar het werd gelekt naar persbureau Reuters.

Volgens het rapport zullen landen bereid moeten zijn hun economische belangen ondergeschikt te maken aan het terugdringen van klimaatschade, waar veel landen, de vrome woorden uit het klimaatakkoord ten spijt, nog steeds moeite mee hebben.

Toch zal opwarming van het klimaat op termijn veel schadelijker blijken voor de economie, stelt het rapport. Als gevolg van de opwarming van de aarde zullen veel gebieden te maken krijgen met overstromingen of lange periodes van droogte. Ontwikkelingslanden zullen het meest getroffen worden door de gevolgen daarvan, niet alleen in humanitaire, maar ook in economische zin.

Klimaatakkoord

Sinds het begin van het industriële tijdperk is de gemiddelde temperatuur op aarde met 1 graad gestegen. Op dit moment stijgt de temperatuur met 0,2 graad per decennium.

De cijfers in het rapport wijken overigens niet sterk af van eerdere ramingen, maar de afgelopen periode zijn 25.000 opmerkingen van wetenschappers verwerkt in het rapport en is nieuwe wetenschappelijke literatuur gebruikt om het mee te onderbouwen.

In 2015 spraken zo'n tweehonderd landen in Parijs met elkaar af om de stijging van de temperatuur onder de 2, maar liefst onder de 1,5 graad te houden. Dat akkoord gold als een groot succes, tot een van de meest vervuilende landen ter wereld - de Verenigde Staten - zich er uit terugtrok. In juli vorig jaar kondigde president Trump aan de economische belangen van zijn land boven die van het klimaat te stellen.

Zeespiegelstijging

Eergisteren werd bekend dat de zeespiegel nog sneller stijgt dan onderzoekers dachten, doordat het ijsverlies bij Antarctica de afgelopen tien jaar is verdrievoudigd. Iedere seconde smelt er daar een hoeveelheid ijs die bijna drie olympische zwembaden vol water oplevert.

In de afgelopen 25 jaar heeft het afsmelten van Antarctica bijgedragen aan een zeespiegelstijging van bijna 8 millimeter. Dat lijkt misschien verwaarloosbaar, maar het onderzoek van IMBIE (een internationaal consortium van 84 wetenschappers) toont aan dat 40% daarvan in de laatste vijf jaar is gebeurd. Het smelten gaat dus steeds harder.

Antarctica bevat genoeg ijs om een zeespiegelstijging van 58 meter te veroorzaken. Op een zeker moment wordt er een kantelpunt bereikt; dan kan het smelten niet meer gestopt worden en is er geen weg terug meer.

Gisteren was er alweer alarmerend nieuws

Gisteren was er alweer alarmerend nieuws. Dit keer op de andere pool. Rond Spitsbergen lag op deze datum nog nooit zo weinig zee-ijs sinds met de metingen is begonnen.

Dat blijkt onder andere uit gegevens van het Noorse Meteorologisch Instituut. De gemiddelde temperatuur op Spitsbergen is al met twee graden gestegen. Het ijsverlies leidt bijvoorbeeld tot meer wolkvorming in het poolgebied. Die wolken houden 's winters, in de donkere periode, warmte vast. Hierdoor warmt het Noorden meer op.

Anders dan in Antarctica, waar geen mensen wonen, worden de gevolgen van het smelten rond Spitsbergen direct gemerkt door de bevolking. Door de dooi verzakken huizen, verschuift land en erodeert de kust.

Ook hongerige ijsberen vormen een gevaar. Die wagen zich vaker in dorpen op zoek naar eten.

Lees meer