Socialistische vakbond wil nieuwe algemene staking op 2 oktober

De socialistische vakbond is van plan om op 2 oktober een algemene staking af te kondigen. Ze protesteren tegen de nieuwste maatregelen van de regering Michel. Die besliste in het zomerakkoord om brugpensioen moeilijker te maken, en onder meer de werkloosheidsuitkeringen te hervormen. "Onaanvaardbaar", zegt de Franstalige vleugel FGTB en hun kopman Robert Vertenueil. Vraag is of het ACV volgt. 

Het zat er een beetje aan te komen, na het zomerakkoord: sociaal protest. In dat akkoord zit immers de de zogenaamde 'arbeidsdeal', een heel pakket aan maatregelen om meer mensen aan de slag te krijgen. De werkloosheidsuitkeringen gaan in de eerste zes maanden dat iemand zonder werk zit omhoog, maar dalen nadien wel feller. Die stijging kan fors zijn.

Daarnaast geeft de federale regering een outplacement-premie van tot 1.800 euro voor wie opnieuw aan de slag kan. De herscholingsprogramma's van de gewesten worden fiscaal vrijgesteld. Wie zich bijschoolt tijdens de werkloosheid ziet z'n uitkering ook niet dalen. Tijdskrediet opnemen wordt opnieuw moeilijker, tenzij voor opleidingen.

Franstalige vleugel tegen de Vlaamse

En dan is er natuurlijk het ondertussen beruchte SWT, de technische naam voor het brugpensioen. De regels voor SWT zijn opnieuw een stuk strenger geworden. 59 jaar in 2019 en 60 jaar in 2020 zijn nu de minimumleeftijden.

Onaanvaardbaar voor het ABVV en zeker de Franstalige vleugel, het FGTB. Hun voorzitter Robert Vertenueil wil nu op 2 oktober een algemene staking. Op die datum waren al een aantal acties gepland, dus die kunnen handig omgevormd worden tot één grote actiedag. Meer dan waarschijnlijk volgt z'n vakbond die vraag.

Maar het ABVV zou graag willen dat het één grote staking wordt en dat het ACV ook mee gaat staken. De christelijke vakbond haakte in het verleden ook al af in acties tegen de federale regering. Anders dan de socialistische vakbond heeft de christelijke bond natuurlijk wel banden met partijen in de regering: CD&V is de bevoorrechte partner van het ACV. Bovendien ligt het zwaartepunt van die bond eerder in Vlaanderen, en daar is de goesting om te staken sowieso veel kleiner dan in Wallonië. Vraag is dus eerst of de FGTB heel het ABVV over de streep krijgt, en daarna of ze de andere vakbonden mee krijgen, voor een grote actie op 2 oktober.

Lees meer