't Gaat duidelijk weer de slechte kant op: aantal mensen die honger lijden derde jaar op rij gestegen

Voor het derde jaar op rij is het aantal mensen die honger lijden in de wereld gestegen. In de tien jaren daarvoor nam de wereldhonger juist af. Tegelijk is het aantal mensen met obesitas ook fors gestegen.

Volgens het jaarlijkse rapport van de Verenigde Naties over voedselzekerheid, The State of Food Security and Nutrition in the World, waren 821 miljoen mensen in de wereld in 2017 ondervoed. Dat komt neer op ongeveer één op de negen mensen.

Bijna 151 miljoen kinderen die jonger dan 5 zijn - 22% van het wereldwijde totaal - zien hun groei belemmerd door slechte voeding.

En hoewel op papier de kloof tussen arm en rijk - gemiddeld dan, niet de one percent - afgenomen is, zijn er toch tekenen dat we steeds meer in een wereld leven van uitersten.

821 miljoen mensen zijn chronisch ondervoed, maar twee miljard gaan door regelmatige periodes van hongersnood in een of andere vorm. Dat terwijl ondertussen meer dan twee miljard mensen veel te dik zijn en 672 miljoen volwassenen wereldwijd - ruim één op de acht volwassenen - lijden aan obesitas. In 2014 waren dat nog "maar" 600 miljoen volwassenen.

Andere studies leggen dat cijfer trouwens nog een pak hoger.

Belangrijkste oorzaak: klimaat

Volgens het rapport zijn extreme klimaatgebeurtenissen een belangrijke oorzaak voor de stijging: "Toenemende temperaturen, intense en grillige regenval en veranderingen in de seizoenen hadden allemaal invloed op de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel".

De andere grote reden van honger in de wereld is oorlog. Het aantal gewapende conflicten en oorlogen is de jongste tien jaar gestaag toegenomen op onze planeet. De VN stelt ook vast dat die conflicten complexer, weerspanniger en uitzichtlozer zijn geworden.

In 2012 startte de VN nog een initiatief om tegen 2030 de honger de wereld uit te helpen. Tegen 2016 hadden alle landen zich geëngageerd om daar aan mee te helpen. Maar dat lijkt ondertussen utopisch.

Keerpunt

Alles wijst erop dat we op een keerpunt zijn beland, en dat vanaf nu het aantal hongerigen in onze wereld weer omhoog zal blijven gaan.

De impact van de klimaatverandering blijkt bijvoorbeeld sneller plaats te vinden en feller dan voorspeld. Daar gaat niks aan veranderen, integendeel, momenteel blijven we globaal gezien evenveel broeikasgassen uitstoten of amper minder, en zelfs met maatregelen zoals afgesproken in Parijs, is een opwarming van anderhalve graad deze eeuw onvermijdelijk geworden. Zelfs onder de twee graden blijven zal niet lukken en de gevolgen daarvan zullen catastrofaal zijn.

Ook opvallend is dat het aantal ondervoede mensen niet langer alleen in Afrika stijgt: in Latijns-Amerika valt nu ook voor het eerst sinds lang weer een toename vast te stellen.

Derde reden

En naast het klimaat en geweld, is er misschien wel een derde belangrijke reden waarom de honger weer toeneemt: het bewustzijn dat die bestaat in de wereld is de jongste jaren flink gedaald bij inwoners van rijke landen.

Uit verschillende studies blijkt bijvoorbeeld dat mensen in het Westen zich nu minder bewust zijn van het feit dat honderden miljoen medemensen op aarde honger lijden dan in vorige decennia.

Een bijkomend probleem is dat het bewustzijn ervan afneemt naarmate mensen jonger worden. Zo bleek onlangs dat amper 15% van de millenials in het Westen een behoorlijk idee hadden van waar in de wereld mensen te weinig eten hebben.

Hoe komt dat, zeker in een wereld met alle informatie toegankelijk via het internet op de smartphone in onze zakken? Er wordt daar wetenschappelijk naar een verklaring gezocht. Een echte is er nog niet, maar studies tonen wel dat we steeds vatbaarder worden voor wat “statistical numbing” wordt genoemd: we lijken steeds minder emotionele bandbreedte te hebben.

Lees meer