heeft Groen last van burocratisch totalitarisme ?

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Totalitarisme is een politiek systeem waarbij alles ondergeschikt is aan de staatsidee en de politiek de gehele samenleving tot in de diepste geledingen doordringt. 

De aanwezigheid van één staatsideologie waarin het volk dient te geloven.

De nieuwe ideologie heet dat men via de ambtelijke overheidsstructuur alle vormen van vervuiling dient te beteugelen.

Voor groene boomknuffelaars, bakfietsridders lijkt het revenge time. De zoete wraak van een leger groene apostels, die zich nestelen in het ambtelijk apparaat, en zo het volk intellectueel indoctrineren en kneden tot dit nieuwe geloof... Het geloof dat de auto slecht is.

Het is duidelijk een ideologie geworden. Je moet het niet meer begrijpen, je moet het gewoon geloven. En geloven doen de mensen. De verkiezingsresultaten in de steden zijn gewoonweg schitterend. De groene golf, is een koekoek die zijn rode coalitiepartner opeet.

De volledige politiek is in de ban van het groene verhaal, dat is ook duidelijk. Elke partij voelt zich verplicht om dezelfde klok te luiden. Geen enkele partij kan en mag tegenspreken dat de aarde opwarmt door de CO2. De paniekstemmingmakerij vliegt rond onze oren: we gaan verdrinken, we sterven massaal door die vervuiling, hongersnood komt op ons af.. Alle marketingregisters staan open om te bewijzen hoe kwaadaardig die CO2 is.. Kenmerkend de legitimatie op basis van de massa. Iedereen gelooft het, durf je daar nu nog aan twijfelen...

De volledige Europese bevolking moet gemobiliseerd worden om het vervuilingsprobleem op te lossen. Jawel grote mobiliteitsplannen moeten gelanceerd worden. Lage emissie zones gaan het probleem aanpakken. Het zijn 10 jaren plannen. Tegen 2030 moet de auto -40% uitstoten.

Nog stringenter is het Wereldverhaal van IPCC. Als we de wereld willen redden van de fatale pivoting knik, moeten we de CO2 emissie liefst vanaf vandaag met 90% reduceren... Het beleid en de visie zit overal ingebakken en niemand kan en mag twijfelen.

Waar we nu allemaal niet meer moeten aan twijfelen dankzij de 'geloofsbeleidenis' het 'planmatig' , het intimiderende, de massahysterie erond gecreeerd : Groen is Totalitarisme...


Van waar komen we ?


Wel het lijkt een verhaal van nooit genoeg... want kijk we zitten al op -98% voor verschillende vormen van emissie..

Alle cijfers die je bestudeert en bekijkt, alle verslagen tonen duidelijke dalende tendensen.. Je zou verwachten als er een doelstelling gezet wordt, dat het op een bepaald moment juist is. Fijn stof gedaald met 98% is nu precies niet weinig... NOx gedaald met 98% schitterende resultaten toch ?

Telkens wordt die grens verschoven... De lat wordt alsmaar hoger gelegd. Ofwel spreek je van een voortschrijdend inzicht, of hebben we hier gewoon politieke recuperatie van een onderwerp die gemakkelijk een stemmenkanon is ?


Curieuseneuze norm is strenger dan Europese norm


De waarheid was dus dat er geen enkele stad en geen enkele zone is die boven de Europese norm van luchtkwaliteit komt... 40µg/m3


Antwerpen haalt de norm 40µg/m3


En toch schildert deze gemediatiseerde en strategisch tegen de verkiezing getimede groene marketing Antwerpen slechter af dan Gent. Je maakt uw eigen waarheid. Je verzet de bakens zodat het verschil maximaal zichtbaar wordt.

Wat curieuzeneuze verzwijgt is het fameuze Dome effect, of hoe groter de stad, hoe groter de concentratie van vervuiling. Vervuiling blijft als een dome hangen boven een stad, en Antwerpen is dubbel zo groot als Gent, en heeft automatisch meer last daarvan. Derhalve verdient het een pluim dat alle steden van Vlaanderen onder de Europese norm duiken. In feite moet Antwerpen ook groen staan. Maar de lat moet altijd verschoven worden, de #angstpolitiek moet mensen bang maken voor de gevaren en inspelen op een extremisme om ze te overtuigen van hun groot gelijk.

Die statistiek wordt politiek gerecupereerd en men geeft de indruk dat het #bakfietsplan van Gent enige superioriteit uitstraalt versus Antwerpen met zijn gefazeerde LEZ plan.De waarheid is eenvoudiger: Het LEZ effect zal komen in 2020.... De Euro4 wagens worden verbannen in 2020, en dan zal er een serieuze shift waarneembaar zijn. De emissie zou op hetzelfde niveau van Gent moeten komen met -10% als uiteindelijk resultaat.

Dus Curieuzeneuze is een subtiel georchestreerd groen marketing feestje. De norm is zodanig geplaatst dat Bart De Wever maximaal schade moest ondervinden en Groen-Rode as maximaal moest profiteren. En wie goed kijkt naar de statistieken, ziet dat Gent -20% emissie haalt door de auto te verbieden, versus Antwerpen -10%. De relativiteit van deze inspanning. De auto is maar een fractie verantwoordelijk voor de vervuiling. NOx is de uitstoot van oude Euro4 diesels.. Men heeft met curieuzeneuze specifiek de diesels geviseerd.

BBL en Greenpeace zijn subtiele bondgenoten in deze marketingzwendel. Je vraagt je af hoe de federale overheid enige mate subsidies wil geven aan een groepje met dergelijk extreem gedachtengoed. Waarom wil je uberhaupt deze desinformatie op die schaal verder sponsoren, en toelaten dat via dergelijk partijdige belangenvermenging deze grootschalige beinvloeding van verkiezingsuitslagen gebeurt ?

LEZ is gewoon NIMBY ?


Not in my backyard, betekent hier eenvoudigweg: de kiezer moet geen inspanning doen, de schuld komt van de vreemdeling. De burger die buiten het stad woont is verantwoordelijk voor de vervuiling volgens deze groene marketing.

Kijk eens goed naar de fijnstof grafiek.. De grote verantwoordelijke voor vervuiling in steden zijn de mensen zelf, die er wonen... Jawel 78% van de vervuiling komt van de burger zelf die in de steden woont, 13% van het fijn stof komt van de auto... En toch wordt de auto verbannen voor groen... De kiezer stemt dus voor een placebo oplossing

Als je zegt tegen een groen geinspireerd iemand, de elektrische auto heeft geen uitstoot meer, dus waarom zou je de auto verbieden ? Waarom zou je Dan antwoordt die, jamaar het remstof is ook vervuiling. Terug voor groen is het nooit genoeg.

Maar nu moet je eens intellectueel correct blijven: De huidige auto's rijden als stofzuigers door het stad... en stoten minder stof uit dan er inkomt. En de kiezer wordt een placebo oplossing voorgesteld en stemt voor de #PlaceboPolitiek Hij slikt het verhaal dat de schuld van iemand anders komt.

Indien je hetzelfde zou doen op het niveau van migratie, denk dan eens na bij welke partij je zou zitten. Groen beweert te staan voor multiculturele waarden en respect, maar gaan hier zelf zwaar in de bocht door via hun marketing zo extreem te focussen en te desinformeren. In feite willen ze gewoon aan de macht zitten.

Een partij die op dergelijke schaal de kiezer bedriegt zou geen voorrang mogen krijgen bij de formatie vorming. But who am i ?


Machtsgeil Cordon Sanitaire


Het machtsgeile komt ook tot uiting in Gent en Antwerpen. Wanneer je VB uitsluit heb je natuurlijk maar één optie meer over. Watteeuw krijgt zowaar het lumineus idee om zichzelf in een 'incontournable' positie te wringen.Wouter VanBesien is in hetzelfde bedje ziek.

Wie kijkt naar de zetelverdeling van Gent moet twee dingen in zijn hoofd houden:

1° Coalitie SPA Groen krijgt met 33% van de stemmen 39% van de zetels. Het biggest take it all effect.

2° DeClercq Mathias krijgt 25000 voorkeurstemmen versus Watteeuw 13000

Daarentegen incontournable is democratisch een leugen. Wanneer groen en spa apart bekeken worden is Groen een extreem splinterpartijtje De coalitie komt hen politiek gewoon heel handig uit, want levert hen 20% meer zetels op dan democratisch door de burger verwacht. Het verschil in voorkeursstemmen maakt het verhaal helemaal duidelijk. Wie de helft van de stemmen haalt van een stemmenkanon, zou beter zijn mond houden of komt heel pretentieus over.

Het zogenaamde incontournable, komt precies door het fabeltje ivm het Cordon Sanitaire. De geest van het cordon is dat partijen met extreme redeneringen niet zouden mogen in het beleid zitten. Maar Watteeuw kan moeilijk beweren dat zijn plan zorgt voor mobiliteit in Gent. Alles zit muurvast momenteel.. Het dictatoriale van een notoire fietser die zijn wraak bekoelt via zijn 5% electoraat op 95% van de Gentenaren druipt ervan af. Het is genoegzaam bewezen dat groen neigt naar extremisme. In feite verdienen ze koekje van eigen deeg. Er is niets of niemand die democratisch kan verdedigen dat dergelijk extremist ook maar enige recht mag claimen op een burgermeester positie. En toch, zoals een dictator betaamt, ziet de armgeestige man die realiteit vanuit zijn perspectief.