"Het doet deugd dat mama's door ons antwoorden vinden."

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Karima richtte dit jaar met vier anderen Senzo vzw op. Senzo staat voor cultuursensitieve zorg. Het is een organisatie die zich inzet voor personen met een beperking en hun gezinnen, met een migratieachtergrond. We spraken haar in het Senzo lokaal, waar ze ons enthousiast vertelde over hun project.

Hoe ben je op het idee voor Senzo gekomen?

“Ik heb orthopedagogiek gestudeerd, en op vraag van een prof schreef ik mijn thesis rond beperking bij gezinnen met een migratieachtergrond, specifiek bij moslimgezinnen. Ik merkte toen ook dat er nog heel weinig rond was gedaan, alhoewel het thema wel leefde. Na mijn afstuderen in 2012 ben ik met de inhoud van mijn eindwerk lezingen beginnen geven. Op dat moment wist ik zelf enkel over het thema wat ik uit mijn onderzoek had en uit mijn verleden wist. Ik had bijvoorbeeld gezinnen in mijn omgeving die een kind hadden met een beperking, waarvan ik lange tijd niet eens wist dat die bestonden. In deze periode begon ik over deze dingen na te denken en merkte ik dat het onderwerp toch gevoelig ligt bij sommige gezinnen.

Er worden al veel goede projecten georganiseerd, organisaties proberen cultuursensitief te werken. Maar toch lukt het niet altijd om mensen met een migratieachtergrond daar duurzaam in te betrekken. Waarom dat niet lukt, zou echt eens degelijk onderzocht moeten worden. Het kan soms afhangen van cultuur, maar meestal heeft het te maken met een combinatie van armoede, gezondheidsvaardigheden, en de toegankelijkheid van een dienst. Door de demografische evolutie naar superdiversiteit als onze huidige realiteit, kan je niet anders dan je werking aanpassen en die mensen toch een plek geven. Met Senzo willen we daarbij helpen.”

Wat doen jullie precies?

“We zetten in op twee pijlers: het versterken van de gezinnen en personen die met een beperking leven, en professionals met diversiteit leren omgaan. In deze eerste fase is het wel prioriteit om iets voor de gezinnen op te bouwen. We zijn gestart in januari. Voorlopig werken we nog enkel rond autisme. We kozen voor autisme omdat het vaak onzichtbaar is en moeilijk uit te leggen. Met Senzo willen we een veilige plek creëren waar mensen kunnen samenkomen, groeien, en waar ze terecht kunnen voor een vraag of hulp. We willen ook samenwerken met andere organisaties, en onze mensen de kans geven om op een laagdrempelige manier met die werkingen kennis te maken.

We hebben nu een groep mama’s die maandelijks samenkomt. Er zijn mama’s die de diagnose al een aantal jaren kennen maar toch nog niet weten op welke premies ze recht hebben, of dat er zelfs zo’n dingen bestaan. Vaak weten ouders in het algemeen gewoon niet waar ze terecht kunnen om een antwoord te vinden op vragen rond diagnose, onderwijs, opvoeding,… Je merkt dat als ze bewapend zijn met die kennis ze beter voor hun kind en voor zichzelf kunnen zorgen. Het is niet onze bedoeling om een eigen sociale dienst op te starten. We willen versterkend werken, personen doorverwijzen naar de juiste diensten zodat ze zelf stapjes vooruit kunnen zetten. Meestal lukt dat en gaan mensen zelf aan de slag. Soms is er een uitzondering nodig en dan helpt mijn collega Nadia gezinnen verder tijdens één of meerdere huisbezoeken.”

Rust er nog een taboe op autisme?

“We merken dat er heel veel mama’s zijn die er niet over kunnen praten met familie, of waarvan de familie niet weet dat een kind autisme heeft. Daar zijn verschillende redenen voor, soms is het gewoon omdat ze het zelf nog niet verwerkt of aanvaard hebben. Je moet ook sterk in je schoenen staan, je stuit op veel onbegrip omdat autisme complex is. Alle ouders hebben het daar moeilijk mee. Autisme is een spectrum, bij het ene kind is het helemaal verschillend dan bij het andere. Het geeft wel veel voldoening om daar mee bezig te zijn. Er is zo’n grote nood, dat voel je meteen."

Wat zijn jullie plannen voor de toekomst?

“We hopen methodieken te ontwikkelen zodat we onze werking ook in andere steden kunnen uitrollen. Daarnaast staan er nog concreet enkele dingen gepland. We willen een artistiek project rond autisme lanceren om erover te sensibiliseren, en een ‘Senzotheek’ opstarten. We willen daar zoals een kleine bibliotheek allemaal kennis rond cultuursensitieve zorg verzamelen. We willen er ook een gezellige ontmoetingsplaats van maken. We hebben ideeën genoeg om nog jaren verder te kunnen, en als we genoeg middelen en mensen vinden zullen we dat zeker doen!”

Ann Dewalque


Meer info?

Senzo vzw, Groeningerplein 2, 2140 Borgerhout

T 0488 80 33 03

W www.sensitievezorg.be

E info@sensitievezorg.be