Brandveiligheid jeugdlokalen blijft op peil

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

Het blijft met de brandveiligheid in Vlaamse jeugdhuizen de goede kant op gaan. Dat zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Miranda Van Eetvelde (N-VA) op basis van het antwoord op een schriftelijke vraag. Er werden de jongste jaren heel wat stappen in de goede richting gezet.

De brandveiligheid van de Vlaamse jeugdhuizen blijft een belangrijk aandachtspunt. Omdat brandveiligheid voorrang kreeg in de lokale jeugdbeleidsplanning is er de voorbije jaren heel wat geïnvesteerd in het veiliger maken van jeugdlokalen. Meer dan 95 procent van de gemeenten onderneemt acties op het vlak van de brandveiligheid van jeugdhuizen.

De acties waar de meeste gemeenten op inzetten zijn: het opzetten van samenwerking met de brandweer, de aankoop en controle van brandblusapparaten en de aanschaf en controle van rookmelders.

Miranda Van Eetvelde: “Een continue aandacht blijft evenwel noodzakelijk om de veiligheid in de Vlaamse jeugdlokalen te garanderen. Zo verkoos de werkgroep jeugdlokalen van de Ambrassade onlangs brandveiligheid nog als top-drie thema voor hun prioriteitenlijst. Dat duidt op de blijvende noodzaak om alles in de gaten te houden. Maar het is een uitstekende zaak dat er op het vlak van lokale brandveiligheid geen negatieve evoluties te bespeuren zijn.”