Het is tijd dat het Vlaamse woonbeleid ‘singles’ draait na 26 mei

!

Dit artikel werd gemaakt door een van onze bezoekers. Wil je reageren of zelf een artikel schrijven in onze Zoo, be our guest! Lees hier het hoe/wat/waar of begin er meteen aan.

De kosten voor alleenstaanden zijn te hoog. En daar spannen vooral die van huisvesting de kroon. We hebben echt nood aan een single-vriendelijk woonbeleid.

59 % van de alleenstaanden kan niet sparen. Tot die verontrustende conclusie kwam Test Aankoop na een onderzoek van het spaargedrag van 3.000 Vlaamse gezinnen. Eerlijk? Wij zijn niet verbaasd. Singles zijn een groep die de volgende decennia alleen maar zal groeien. Zo zal tegen 2060 de helft van alle Belgische huishoudens uit één persoon bestaan. Deels is dat te verklaren door de toenemende vergrijzing. Op single zijn, staat geen leeftijd. Nu al is het gros van de singles vrouwen ouder dan 80. Maar ook de groep mensen die alleen blijft na een relatiebreuk neemt toe, net als jongeren die (bewust) niet in een relatie stappen of liever wachten op de liefde van hun leven.

"Zo’n toets lijkt ons gewoon een kwestie van gezond verstand."

Vandaag zien we dat ons fiscaal beleid daar niet is op afgestemd. Nog altijd is een getrouwd koppel met kinderen de norm. Zo passeer je als koppel voor de de woonbonus twee keer langs de kassa , maar als single slechts 1 keer. Ook forfaitaire facturen van de gemeente - zoals die voor de huisvuilophaling - houden op vele plekken in Vlaanderen nog altijd geen rekening met je gezinsstatus. Met een ‘single’-toets willen we als socialisten voortaan elke beslissing met een te grote negatieve impact op alleenstaanden terugdraaien, dan wel in hun voordeel doen uitdraaien. Zo’n toets lijkt ons gewoon een kwestie van gezond verstand. Hopelijk steunen de andere partijen volgende week ons voorstel van decreet in de Commissie Welzijn.

Een switch alleen in onze fiscaliteit zal trouwens niet volstaan. Het verlagen van de belastingen zal er niet voor zorgen dat die 59% alleenstaanden in een handomdraai wél kunnen sparen. Daar is meer voor nodig. Zo zal vooral het woonbeleid in Vlaanderen de single-knop moeten indrukken en zich aanpassen aan de nieuwe realiteit. Die realiteit is dat alleenstaanden de huur en de prijzen van woningen al lang niet meer kunnen volgen. Zo besteedt een single doorgaans meer dan een derde van zijn inkomen aan zijn of haar woonst. Tel daarbij de vaste kosten en de maandelijkse facturen en er blijft weinig over voor wat het leven echt plezant maakt. En nog veel minder als je alleenstaande moeder of vader bent.

Geen wonder dat singles - en zeker jongeren - er vandaag voor kiezen om samen te wonen en zo de kosten te drukken. Alleen worden ze hiervoor nog te vaak gestraft. Zo kan bewust kiezen voor een vorm van solidair wonen - zoals cohousing - leiden tot minder sociale bescherming. Dat deze Vlaamse regering de huurwaarborg van 2 naar 3 maanden verhoogde, maakte het nog lastiger. Opnieuw die termijn naar 2 maanden brengen, zou voor veel alleenstaanden de zoektocht naar een betaalbare huurwoning een pak vergemakkelijken.

"Door kosten die niet meer van deze tijd zijn, zoals registratierechten en hypotheekrechten, gewoon af te schaffen"

Maar ook voor wie alleen is en droomt van een eigen woning, kan het een pak simpeler én betaalbaarder. Zo zijn registratie- en notariskosten voor iedereen een flinke aderlating, maar voor singles nog iets meer, omdat zij op hun eentje voor die kost opdraaien. Het goede nieuws is dat we aan die zotte en overbodige kosten iets kunnen doen. En dat zelfs snel, zonder al te veel gedoe. Door - opnieuw zoals sp.a voorstelt - kosten die niet meer van deze tijd zijn, zoals registratierechten en hypotheekrechten, gewoon af te schaffen én notariskosten fors te verminderen. Dat zal de aankoop van een eigen thuis 10% goedkoper te maken. Als we eten en drank kunnen bestellen via een app op onze telefoon, moet het toch niet zo moeilijk zijn om dat rechtstreeks te regelen met de woon-administratie van de Vlaamse overheid?

Kortom, het is dringend tijd om komaf te maken met het beeld dat het doorsnee gezin mama, papa en twee bijzonder schattige kinderen hoeft te zijn. Er bieden zich heel wat andere gezinsvormen aan en die verdienen allemaal een betaalbare woning. Het thema ligt alvast op tafel. We kunnen alleen maar hopen dat ook andere partijen dit au sérieux zullen nemen. Voor en na 26 mei.

Caroline Gennez, Vlaams Parlementslid
Michelle Ginée, 15e plaats Oost-Vlaanderen, Vlaams Parlement