402 verwaarloosde honden van Kempense broodfokker dreigen nu te verhongeren

402 verwaarloosde honden van Kempense broodfokker dreigen nu te verhongeren

Meer dan 400 honden op een broodfokkerij in Kasterlee krijgen vanaf vandaag geen eten meer: de uitbater is failliet, en er is geen geld meer voor voeding. De curator die een bezoek bracht aan de kennel is geschokt door wat hij daar zag. Een medewerkster van hem werd er zelfs ziek van. Volgens de Vlaamse overheidsdienst Dierenwelzijn die onder bevoegdheid van minister Ben Weyts (N-VA) valt is er echter niks aan de hand. 

GAIA diende gisteren al klacht in bij Antwerpse onderzoeksrechter tegen de uitbater van Kempenaars Kennel in Kasterlee, die ook de man is achter de Antwerpse Puppykennel (Oudevaartplaats in Antwerpen) en Milando Breeding (Temse) wegens ernstige dierenverwaarlozing. De klacht is gericht tegen Gerd W., de zaakvoerder van BVBA Just Dogs en van tal van ander vennootschappen die actief zijn in de broodfokkerij van honden.

Op 24 maart 2016 legde W. de boeken neer, waardoor vanaf die datum BVBA Just Dogs te kennen heeft gegeven dat zij over onvoldoende middelen beschikt om haar schulden te betalen en/of om nog nieuwe kredieten te krijgen.

Illegale sterfhuisconstructie

Volgens GAIA heeft W. “een illegale sterfhuisconstructie” op poten gezet. “Aan het faillissement van BVBA Just Dogs is immers een hele voorbereiding vooraf gegaan waarbij het niet alleen de bedoeling is om de schuldeisers van BVBA Just Dogs met lege handen achter te laten (waaronder de fiscus voor méér dan een miljoen euro en een consument die de vennootschap had laten veroordelen wegens de verkoop van zieke dieren).

De eigenlijke bedoeling is ook om alle verwaarloosde kweekhonden van Just Dogs voor een prikje onder te brengen bij BVBA Dogs Unlimited Belgium”, zeggen ze bij GAIA.

De curator die is aangesteld aangaande het faillissement van BVBA Just Dogs, heeft nu van de Antwerpse rechtbank van koophandel de opdracht gekregen om een onderkomen te zoeken voor de 402 honden die nog verblijven in de kwekerij te Kasterlee.

Uitgemergelde, zieke puppy’s

Er staat geen geld meer op de rekening van BVBA Just Dogs, terwijl er al wel een bod zou zijn uitgebracht op de activa van BVBA Just Dogs door BVBA Dogs Unlimited Belgium. Volgens GAIA is het de bedoeling het mes op de keel te zetten van de curator van BVBA Just Dogs door ermee te dreigen de honden te laten verhongeren indien het bod om ze te kopen, uitgaande van BVBA Dogs Unlimited Belgium, niet wordt aanvaard.

De honden in de kwekerij zijn er volgens de curator, die mensen ter plaatse stuurde om zich een idee te vormen van de situatie, erg aan toe (uitgemergelde dieren, zieke puppy’s). Zijn medewerkster moest naar verluidt de stallen vroegtijdig verlaten omdat ze de gortigheid niet meer kon aanzien.

“Ik merk dat er enkele dagen voor het faillissement wel nog betalingen zijn verricht, maar op dit moment staat de rekening in het rood”, gaat de curator verder. “Ik heb het dierenasiel Veeweyde in Turnhout gecontacteerd, maar die konden geen honderden honden opvangen”, zegt curator Van Impe.

Overheidsdienst Dierenwelzijn: “Geen problemen vastgesteld”

Uiteindelijk richtte hij zich tot de Vlaamse overheidsdienst Dierenwelzijn die onder bevoegdheid van minister Ben Weyts (N-VA) valt. “Inspecteurs van Dierenwelzijn zijn gistervoormiddag komen kijken. Ze stelden geen problemen vast en zijn weer vertrokken”, aldus Van Impe. “Ik heb duidelijk gezegd dat er geen geld was om de honden te voederen en heb gevraagd wat er met hen moest gebeuren. Ik kreeg te horen dat het mijn verantwoordelijkheid was omdat ik de curator van het failliete bedrijf ben.”

De Vlaamse Dierenwelzijnsinspectie staat weigerachtig tegen de inbeslagname van zoveel honden. “Grijpt de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn enkel in wanneer het om kleine garnalen gaat, terwijl men de grootschalige broodfokkers ongemoeid laat omdat er zoveel grotere commerciële belangen op het spel staan?” vraagt Michel Vandenbosch van GAIA zich af. “Het welzijn van de dieren moet voorop staan. Die honden moeten daar weg, zeker nu de man zelf liet weten dat hij geen geld heeft om de dieren eten en drinken te geven. Had minister Weyts niet herhaaldelijk beloofd dat de rotte appels eruit moeten?

“Klopt allemaal niks van”

Curator Van Impe beweert dat hij zelfs niet eens zeker weet of de 402 honden wel eigendom zijn van Just Dogs. “De vorige eigenaar kon geen papieren voorleggen voor de dieren en zelf heb ik geen chiplezer. Maar ook de inspecteurs van Dierenwelzijn hebben geen enkele chip gecontroleerd, voor zover ik weet. Iedereen gaat ervan uit dat ze eigendom zijn van bvba Just Dogs, maar deze firma heeft geen erkenning als hondenkweker, wel haar zaakvoerder persoonlijk.”

Volgens fokker Gerd W. klopt er allemaal niets van. “Mijn bedrijf is failliet, ik weet nog niet wat de toekomst brengt”, reageert hij. “Het klopt dat ik achter die andere bvba’s zit, maar ik heb geen bod uitgebracht op de honden. Ik vind dat de curator een nogal provocerende stijl heeft en niet capabel is om een probleem op te lossen”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad. Gevraagd naar de honden die zonder eten dreigen te vallen, zegt W.: “We zijn ook geen onmensen. Jarenlang hebben we voor deze dieren gezorgd, waarom zouden we dat plots niet meer doen? Een dag nadat ik de boeken hadden neergelegd, heb ik erop gewezen dat er vanaf 30 maart geen voeding meer zou zijn.”

Gerd W. weigerde wel foto’s te laten maken van de honden. “Ik zie niet in welke meerwaarde een foto kan bieden”, klinkt het.

Gesponsorde artikelen