“Geef elke Belg 406 euro in plaats van een salariswagen”

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de koepelorganisatie van mobiliteitsverenigingen, haalt in een memorandum drie voorstellen aan die de regeringen kunnen helpen om de mobiliteit te verduurzamen. Er wordt onder meer opgeroepen om de salariswagen te schrappen. “Geef de mensen in ruil een nabijheidsbudget van 406 euro”, klinkt het.

Waarom is dit belangrijk?

De salariswagen blijft een populair extralegaal voordeel in ons land. Het mobiliteitsbudget moet werknemers aanzetten om alternatieven te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een milieuvriendelijke wagen gecombineerd worden met een elektrische fiets of trein- of busabonnement. Maar tot nu toe is het mobiliteitsbudget allesbehalve een succes.

In het nieuws: Volgens het Netwerk Duurzame Mobiliteit staan de regeringen in ons land op vlak van mobiliteit voor heel wat uitdagingen. “De files nemen na corona opnieuw toe, de openbaarvervoermaatschappijen kampen met personeelstekorten, verouderd materieel en onbetrouwbare dienstverlening, en het aantal verkeersongevallen blijft onrustwekkend hoog”, klinkt het. In een memorandum pakt de koepelorganisatie daarom uit met drie voorstellen.

  • De afschaffing van de salariswagen springt daarbij meteen in het oog. Het netwerk spreekt van een subsidie om te vervuilen.
  • Het Netwerk Duurzame Mobiliteit houdt een pleidooi voor een zogeheten nabijheidsbudget van 406 euro als alternatief. “Dat bedrag stelt je in staat om bijvoorbeeld een abonnement voor De Lijn te kopen of je huisvestingskosten een stukje te verlichten”, klinkt het. “Het nabijheidsbudget staat volledig los van het al dan niet aanbieden van een salariswagen en zelfs van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.”
  • Volgens de organisatie is dat budget volledig budgetneutraal voor de overheid doordat het het systeem van de salariswagen vervangt.

Slimme kilometerheffing

Andere voorstellen: Het netwerk doet ook nog twee andere voorstellen.

  • Zo is de organisatie ook voorstander van een slimme kilometerheffing. “Die moet rekening houden met het type wagen, het tijdstip waarop er gereden wordt en de locaties”, klinkt het. Rijden tijdens de spitsuren moet bijvoorbeeld duurder zijn dan wanneer je je wagen gebruikt tijdens de daluren.
    • De kilometerheffing voor personenwagens zou volgens de organisatie een deel van de accijnzen, de jaarlijkse verkeersbelasting en de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) kunnen vervangen.
  • Voorts roept het Netwerk Duurzame Mobiliteit op om meer te investeren in mensen. “Duurzame mobiliteit of een modal shift realiseer je niet enkel met infrastructuur, er is ook een mental shift nodig. Daarom pleiten we voor meer en sterkere samenwerking tussen burgers en middenveld, kennisinstellingen, bedrijven en overheid”, luidt het pleidooi. “De investeringen in bijkomende weginfrastructuur worden herleid tot nul. De middelen die daardoor vrijkomen worden volledig geïnvesteerd in de realisatie van een sluitend en kwalitatief fietsroutenetwerk en het verhogen van het aanbod van openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit.”

Kritiek op de voorstellen

Kritiek: Het voorstel van het Netwerk Duurzame Mobiliteit lokte onder meer een reactie uit van Touring.

  • De mobiliteitsorganisatie spreekt van “een verkettering van de bedrijfswagen”. In een reactie aan Het Nieuwsblad laat Touring weten dat bedrijfswagens de staatskas spijzen met 3,2 miljard euro.
  • “Het is de fout van de overheid zelf, die de lonen onbetaalbaar maakt, waardoor bedrijven gebruikmaken van fiscaal vriendelijkere mogelijkheden van tegemoetkoming aan de werknemer”, voegt de organisatie er nog aan toe. “Bovendien zijn bedrijfswagens de garantie op vergroening van het wagenpark.”

(nd)

Meer
Lees meer...