7 redenen waarom Recip-e niet zal werken 1 Jan 2017

7 redenen waarom Recip-e niet zal werken 1 Jan 2017

Het eRecipé systeem wordt bewierookt door onze politiek als een vooruitgang. Laat mij het even duidelijk samenvatten met praktijkvoorbeelden waarom dit systeem geen vooruitgang zal zijn. De praktijk zal de proof of pudding zijn, maar de praktijk bewijst nu al hoe bekrompen het systeem geconcipieerd is. Is het wel de bedoeling dat het een vooruitgang is, of mag je veronderstellen dat hier de ambtelijke dictatuur ten volle zich ontplooit.

Voeren we hier een kruistocht tegen een systeem of voor de patiënt ?

Neem van mij aan, dat we liever een systeem hebben die gemakkelijk werkt, dan de patiënt te moeten belasten met onwerkbare administratieve kommaneukerij. Kwaliteit begint bij de bron: garbage in = garbage out. Het Recip-e systeem aanvaardt rommel.

Bekijk nu eens het scherm van het eerste voorschrift:de arts schrijft Zolpidem bruistabletten,het voorschrift blijft continu geldig. Er worden zo elke dag duizenden voorschriften gegenereerd. De patiënt staat daar voor U met dit vers elektronisch voorschrift, op het eerste zicht lijkt er niets aan de hand. Er staan op het voorschrift vijf fouten.

eRecipé of het elektronisch softwareplatform zegt dat het voorschrift vervallen is, dat wil zeggen dat alle voorschriften vanaf 1 Jan 2017 een strikte vervaldatum hebben. Men zou vermoeden dat men vooral de verantwoordelijkheid voor mogelijke foutieve uitvoeringen wil beperken tot 3 maand. De spontane vraag daarbij, hoe moet je als arts dan 6 maand voorschriften afleveren bij een chronische patiënt, zoals bvb Epilepsie, hoe kun je nog voorkomen tijdens vakantieperiodes bvb dat die patient zonder zijn pillen komt te vallen ? Een arts die 3 weken vakantie neemt, en een patiënt die een niet overlappende periode van 3 weken vakantie neemt, en nog een paar druk bezette artsen, of je krijgt al twee maand de kans om zonder geneesmiddelen te vallen…

Riziv zweert bij 100 dagen verpakkingen, en heeft menig firma met zachte dwang aangespoord om die verpakkingen te produceren.De contradictie is dus dat voor de begroting het RIZIV zelfs liever 168 dagen verpakkingen zou zien. Dus een veelvoud meer dan die drie maand. Je kunt u afvragen of het wel de bedoeling kan zijn dat patiënten langer dan drie maand geneesmiddelen voorgeschreven krijgen ? Kunnen ze wel die verantwoordelijkheid aan ? De andere trend is herverpakkken per week. Kun de divergentie groter ?

Er is een miniscuul gaatje. De arts kan uitgestelde voorschriften voorschrijven. De arts verkiest die datum leeg te laten, want dit geeft de patiënt de vrijheid. Waarom zou de arts dit doen ? Omdat de arts weet vanuit de praktijk dat die vervaldatums relatief onwerkbaar zijn… Ziehier, het Riziv beweert dat zij zo zorgt dat gezondheidszorg laagdrempelig wordt ? Je zou denken met deze administratieve gruwel, de drempel zodanig hoog wordt dat het de bedoeling wordt dat de gezondheidszorg gesaneerd wordt door de drempels. En neem nu de drempel die je maakt voor bejaarden, dementerende, technofobe, minder geletterde en bijziende patiënten. Mensen houden die vervaldatums niet goed bij. En schuffelen hun voorschriften door elkaar. De kans dat je een vervallen voorschrift hebt zal met dank aan deze eRecipe dictatuur gewoon zodanig prominent aanwezig zijn, dat je nu al kunt voorspellen dat Recipé daarom al door de volledige medische beroepsgroep zal verketterd worden.

Lege electronische voorschriften, kan dat ?

Ja, de Zolpidem staat als tekst, zonder nationaal productnummer; Kan dit voorschrift uitgevoerd worden na 1 Jan 2017 ? Het voorschrift kan niet uitgevoerd worden, of zo’n voorschrift zal kontant zijn. Als ambtenaar beleef je daar natuurlijk plezier aan, je moet dan niet werken. Begrijp je, uw werk reduceert zich tot het koppig ongeldig verklaren van het voorschrift. Als medisch korps die probeert de gezondheid van de bevolking te ondersteunen, vind je zoiets samen met die duizenden patiënten best een onwerkbare situatie. Er worden nu dagelijks voorschriften gegenereerd die volgend jaar onuitvoerbaar gaan blijken te zijn ? Of kan de minister dit ‘verduidelijken’ ? Zijn onze tarificatiediensten weer ijveriger dan de wet bedoeld heeft ?

Wat heb je liever 250.000 verzekeringsattest te tarifieren door de ziekenbonden per dag of een systeem die werkbaar wordt ? Wat heb je liever een verviervoudiging van ziekenhuisopnames door de massa aan fouten , of een werkbaar systeem ? Vanwaar die regelkneverij om via digitale systemen op de verkeerde plaats de kwaliteit erin te drammen… Kwaliteit begint bij de bron, en als er een fout zit in het medisch dossier, waar is de terugkoppeling ? Hoe verbeter je de fout ? Of moet dat eeuwig en altijd blijven staan ?

Dagelijks worden lijntjes bijgeschreven op het voorschrift, en 1 Jan 2017 worden al die lijntjes ongeldig.

en je kan het raden ? 1 Jan 2017 kan dit niet meer uitgevoerd worden. Er liggen nu naar schatting honderduizend voorschriften bij de patiënt die onuitvoerbaar zijn. Je zou je afvragen of de artsen er een plezier in scheppen om ongeldige voorschriften te schrijven ? Of zijn de Riziv ambtenaren hier de grootste val van de eeuw aan het spannen, door deze collega’s slecht te informeren ? Als een arts een Simvastatine met stylo bijschrijft op recipé, dan betaalt vanaf 1 Jan 2017 de patiënt die simvastatine kontant. Je zou geloven dat dit moet dienen als besparings-instrument bij uitstek.

Als je geen geld hebt om iets in orde te doen, begin er dan niet aan.

Twee verschillende voorschriften met dezelfde nummer bestaat dat ?

ja,en laat eens raden, uiteraard kan dat niet correct verlopen…

Bestaat de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, of lijnen uit het niets ?

tuurlijk, bij eRecipé is alles mogelijk blijkbaar.

Voorschrift op stofnaam ? Of generisch voorgeschreven.

Je hebt het al geraden, dat werkt uiteraard niet. Is het de bedoeling dat het afgeschaf is ? Volgens mij wel.

Voorschrift op stofnaam, om een geneesmiddel voor chronisch gebruik, in één keer voor te schrijven ?

Juist ja dat werkt om dezelfde reden niet. Het is toch wel bizar. Het systeem bestaat in alle computersystemen. En als de overheid een systeem installeert, werkt dat niet ? Is het defacto afgeschaft ? Volgens mij wel

Een bereiding voorschrijven ?

Dat werkt niet Je kan het afvragen of het de bedoeling is van dit systeem, om VOS af te schaffen, om de magistrale bereidingen onmogelijk te maken ? Vraag het aan uw apotheker, dan ben je het zeker.

Gestructureerde posologie ?

Je weet het antwoord al: nog NOOIT een gezien

Dus vanaf nu alleen nog preparaten van de grootindustrie geproduceerd in lage loon landen. Waarvan de voorschriften voor de helft een administratief probleem hebben die daardoor kontant moeten betaald worden ? Amazing systeem, en dan maar duwen… great. Wij gaan weer de moeilijke zijn zeker ? Nee hoor Maggie, uw eigen regels maken het systeem onwerkbaar.

Er waait een nieuwe politiek wind door de wereld: mensen revolteren tegen de bureaucratie.Waar is de Vlaamse Trump of Fillon ?

Een tekort aan artsen en de artsen worden overbelast. Zo geraakt niemand aan voorschriften. De voorschriften zodanig nauwkeurig digitaal ‘nekken’ dat niemand ze nog uitgevoerd krijgt. En de cumul van deze twee valstrikken, leidt tot patiënten die minder geneeskunde krijgen. Jawel de gezondheidsdrempel wordt bij deze terug een niveau opgetrokken. De gezondheidszorg moet zo laagdrempelig mogelijk zijn ? Ja vertel eens de waarheid aub.

 1. Redeneer als een liberaal en niet als een verdoken socialist: geef iedereen zijn vrijheid en zijn verantwoordelijkheid, en stop met systemen te bedenken die de gezondheidszorg verknechten. De cumul van bureaucratie met digitale nauwkeurigheid implementeren is geen goed idee. De wereld is niet binair
 2. Schaf alle administratie af en maak liberale voorschrijfregels. Dokter je mag opschrijven wat je wilt, Apotheker je mag afleveren wat je wilt in overleg met de patiënt, Patient je mag kopen wat je wilt in overleg met uw apotheker, Firma’s jullie mogen vragen wat je wilt. Ik ben baas over de terugbetaling en ik beslis hoeveel hoeveel ik wil geven voor een therapie. Thats it…
 3. Schaf de bureaucratie af: Knok niet voor de administratie, maar knok voor de patiënt !

  1. schaf 60% generieken voorschrijfprofielen af. Laat de patiënt kiezen toch ? Het maakt geen verschil als je evenveel terugbetaalt per therapie
  2. eRecipé verplicht vanaf 1 jan 17. Schep geen onwerkbare toestanden ? Je gaat toch geen 2miljoen geneesmiddelen tarifiëren en terugbetalen in de ziekenbonden ?
  3. papieren verdovings registers, waarom moet je iets bijhouden op papier als het al 30jaar gedigitaliseerd wordt bij de grossisten ?
  4. Schaf alle H4 regels af als je attest honorarium kwijt wilt.
  5. schaf de import/export regels af als je de prijzen wilt doen zakken naar Europese prijzen, maak een Europese markt.
  6. hervorm de terugbetaling naar een getrapte maximumfactuur. Gwendolyn geeft nochthans al een goeie voorzet: stop met de betutteling. Het summum van betutteling is 2000 bladzijden wetteksten om 4000 geneesmiddelen voor te schrijven.
  7. Voer herhaalrecepten in. En protocols voor een laagdrempelige gezondheidszorg in de apotheek
 4. Stop met die dubbele tong te spreken, en probeer eens mee te werken in de partij tegen de #betutteling
 5. Een liberaal allegro, schaft regels af. Elke regel kost geld. En strengere regels versmacht de economie of doet aan gezondheidsafbraak.Uw budget wordt verspild aan administratieve regels uitvoeren.
 6. Een liberaal largo vecht voor de gelijke rechten van alle burgers: administratieve drempels zijn grotere drempels dan 100 euro voor gezondheidszorg.
 7. Een liberaal adagio, vecht voor het hart van de patiënt

Vecht voor de burger en niet voor de ambtenaar… Stop met de burger te paaien, terwijl je hem wilt naaien.

Le pilotage très bureaucratique de notre système de santé a montré ses limites. Le rôle de l’Etat doit se limiter à fixer les grandes orientations sur le long terme et contribuer à faciliter le travail des médecins. Par ailleurs, l’instauration des 35h à l’hôpital a désorganisé l’hôpital public et crée chaque année un surcoût de 7 milliards d’euros. Enfin, la multiplication des contraintes administratives finit par éloigner les médecins de leur cœur de métier.

Fillon en Trump geven de wake-up Call : Liberalen stop met te redeneren als ambtenaren

Gesponsorde artikelen