Abortus-deadline straks van 12 naar 18 weken opgetrokken in België

De Kamercommissie Justitie keurt vandaag de hervorming van de abortusregeling in ons land goed. Er is met een ruime meerderheid gestemd om onder andere de termijn voor abortus op te trekken van twaalf weken naar achttien weken. Wel kwam er tegenstand uit de hoek van CD&V en N-VA.

Als een vrouw haar zwangerschap wil beëindigen, moet dat nu nog binnen de eerste twaalf weken gebeuren. Die deadline wordt opgetrokken naar achttien weken. Dat melden de kranten van De Persgroep. Elk jaar gaan nog zo’n 500 Belgische vrouwen naar Nederland om hun zwangerschap later te laten afbreken dan in ons land toegelaten is. Bij onze noorderburen voeren artsen abortus uit bij vrouwen die tot 22 weken zwanger zijn. Tot 24 weken is abortus er niet strafbaar.

Bedenktijd korter en andere maatregelen

pixabay

Ook wordt de bedenktijd tussen de eerste afspraak en de effectieve ingreep teruggeschroefd van zes dagen naar 48 uur. Bovendien wordt abortus uit het strafwetboek gehaald. Vrouwen die buiten de toegestane termijn hun zwangerschap laten afbreken, kunnen dus niet langer vervolgd worden.

Dokters hebben het recht om het uitvoeren van een abortus te weigeren, maar ze zijn in principe wel verplicht om een patiënt dan door te verwijzen naar een collega.

Ook riskeren mensen, die een vrouw de toegang tot een abortuscentrum verhindert of haar foute informatie meegeeft, één jaar cel.

Ruime meerderheid binnen Kamer

De veranderingen die de Kamercommissie goedkeurt, zijn in amendementen vastgelegd. Die worden aan een wetsvoorstel toegevoegd. Later volgt pas de stemming in de plenaire vergadering van de Kamer. In het parlement beschikken de partijen, die een meerderheid vormen voor deze wetswijziging, 90 van de 150 zetels. Het compromis, dat vandaag goedgekeurd wordt, werd bereikt door PS, sp.a, Groen, Ecolo, Open Vld, MR, PVDA-PTB en Défi.

Tegenstand van CD&V en N-VA

Maar er is ook tegenstand. Zo vinden N-VA en CD&V dat deze nieuwe maatregelen erdoor gejaagd worden, terwijl de abortusregeling amper een jaar geleden versoepeld is. CD&V-kandidaat-voorzitter Joachim Coens stelt zelfs dat deze verdere versoepeling van de abortusregelgeving een “groot probleem is” voor de christendemocraten.

Daarom dringt CD&V aan op extra hoorzittingen en een advies van de Raad van State. N-VA stelt dat er tijdens de hoorzittingen van vorig jaar gefocust werd op abortus uit het strafrecht halen. Het verlengen van de abortustermijnen werd toen niet besproken.

Meer
Lees meer...