Left Right
scrollTop top

ABVV stookt, regering sust over brugpensioen, maar Michel I moet wel beslissen over hét symbool van de generatieclash


ABVV stookt, regering sust over brugpensioen, maar Michel I moet wel beslissen over hét symbool van de generatieclash
epa

Niet zomaar een dossier, dat brugpensioen. Een onhoudbare situatie volgens zowat alle arbeidsexperts, maar makkelijke smeerolie voor werkgevers en werknemers, want betaald door de zwijgende massa van een jonge generatie. Maar de regering Michel I heeft uitgerekend van die solidariteit tussen generaties, van het “systeem op orde zetten” haar handelsmerk gemaakt. Er staat dus gigantische druk op het dossier, nadat de Groep van Tien besloot het systeem van brugpensioen, alweer, langer in stand te houden.

Ons land telt meer dan 100.000 bruggepensioneerden die niet naar werk moeten zoeken, volgens cijfers uit 2013. Doordat we de afgelopen jaren massaal leunden op dat systeem, stoppen Belgen gemiddeld ontzettend vroeg met werken. Die onhoudbare situatie, waarbij de jonge generatie de lasten op haar schouders krijgt, moest door het regeerakkoord worden opgelost. 

En dus gebeurde iets waar politici al jaren over praten, maar dat nooit echt werd uitgevoerd: bruggepensioneerden moesten volgens het regeerakkoord opnieuw geactiveerd, opnieuw op de arbeidsmarkt. Dat is geen populaire maatregel bij de vakbonden, die spreken van “contractbreuk” en een regering die z’n “woord niet houdt”, omdat eerdere afspraken over brugpensioen nu worden ingetrokken. 

Maar ook veel bedrijfsleiders en HR-directeurs zitten niet te wachten op plots een golf sollicitanten van 55-plus. Het is een probleem dat ze liever kwijt dan rijk zijn, en dus hebben de werkgevers in de Groep van Tien de strijd daarover niet gestreden, maar zijn ze meegegaan met de vakbonden.

ABVV: “Wij staan klaar vanaf morgen, om instructies te geven”

Die zien in het dossier een perfecte aanleiding om het eenheidsfront tussen de bonden te herstellen. Dat lag in diggelen toen het ACV en ACLBV wél en het ABVV niet meegingen in het sluiten van een sociaal akkoord met de regering eind januari. Dat het ABVV al jaren niet in staat is om zo’n akkoord te sluiten of aan haar achterban een fiat te vragen en krijgen, hindert niet om nu plots de grootste verdediger van de Groep van Tien te zijn. 

Erwin De Deyn, baas van de BBTK, een machtige tak binnen het ABVV, stelde vanmorgen op Radio 1 “dat het sociaal overleg heeft gespeeld. De regering moet dat respecteren en gewoon overnemen.” “Wij horen in bepaalde verklaringen dat het toch niet helemaal rond zou zijn. Maar iedereen heeft dat akkoord in de Groep van Tien al ondertekend, dan moet het zo aanvaard worden.”

En plots is dat woord van de Groep van Tien dus heilig, in die mate dat er anders meteen tot acties en stakingen wordt overgegaan: “Wij staan klaar om vanaf morgen, na het einde van de ministerraad, de nodige instructies geven om vanaf maandag in actie te treden.”

Bij de regering: de stilte voor de storm?

Opvallend: de regering houdt voorlopig de tanden op elkaar. Zowel CD&V maar ook MR zijn niet geneigd om het sociaal overleg veel stokken in de wielen te steken. Maar bij Open Vld en zeker N-VA ligt dat toch anders. Wat is de waarde van een regeerakkoord, van een heel plan om die solidariteit tussen generaties te herstellen, als het via sociaal overleg totaal verwaterd wordt? 

Alexander De Croo, de Open Vld-vicepremier, deed z’n best om op Radio 1 niet te provoceren. Over de woorden van de BBTK-baas zei hij enkel “dat het niet verstandig is om nu al olie op het vuur te gaan gooien en met dreigementen te komen.” Ten gronde liet hij niet veel in z’n kaarten kijken. Het bleef bij algemene principes over pensioenen, waar hij jaren vakminister van was. “Bij nieuwe intreders moeten we duidelijk zijn over wat kan en niet kan. En elke pensioenhervorming hebben we steeds met een zeker geleidelijkheid ingevoerd.”

epa

VDAB-baas Leroy: “Brugpensioen wél activeren”

Vanuit de hoek van experts en economen krijgt het akkoord van de Groep van Tien niet veel steun. Fons Leroy, de invloedrijke baas van de VDAB pleit vandaag in De Tijd voor activering tot je 65ste. “Het is een goed principe om mensen tot hun échte pensioen te activeren. Voor nieuwe bruggepensioneerden zou ik het dus logisch vinden dat ze worden begeleid naar een nieuwe baan.” De VDAB-topman, een socialist overigens, vindt dat zijn dienst en de bruggepensioneerden een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. “Wij begeleiden een werkzoekende, maar zelf moet die ook inspanningen doen.”

Leroy is de zoveelste in een lange rij van experts, die niet zoals de sociale partners met het geld van de overheid akkoorden maken, en dus het systeem van brugpensioen in ons land als “onhoudbaar” bestempelen. Het dreigt zeker voor N-VA, dat van sociale hervormingen het koninginnenstuk van haar machtsdeelname had gemaakt, een bijzonder bittere pil te worden, als ze het akkoord van de Groep van Tien aanvaardt. 


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  45.011.246
 • Aantal
  doden
  1.180.948
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  392.258
 • Aantal
  doden
  11.308