Accijnzen op gas en elektriciteit onder de loep

Komt er straks een ‘big bang’ of grote fiscale hervorming: we schatten de kans niet al te hoog in. Wat wel zeker is: Vivaldi moet hoe dan ook nog gaan sleutelen aan de taksen. Want het expertenrapport van Wunsch kreeg gisteren veel kritiek, al stonden er ook een paar waarheden als koeien in.

  • Zo keren de experten zich af van een algemene btw-verlaging op elektriciteit en gas van 21 naar 6 procent. Met die kritiek steunen ze de visie van nogal wat regeringspartijen achter de schermen: het is te lomp, te weinig gecibleerd, en vooral te duur, voor wat het oplevert. Zowel PS als Open Vld lieten al dergelijke bedenkingen horen. En voor de groenen blijft het eigenlijk horror: fossiele brandstoffen zomaar subsidiëren. Het zijn vooral Vooruit en cd&v die duwden voor die verlaging.
  • De experten waarschuwen ook dat het terugdraaien van die maatregel risico’s inhoudt. Want de btw terug naar 21 procent brengen, is te veel een schok, die ook weer negatief kan zijn voor de inflatie. Beter dus om de btw te vervangen door accijnzen.
  • Bij Van Peteghem en Tinne Van der Straeten (Groen) zullen ze het dus graag lezen en horen: de minister van Financiën en die van Energie vragen eigenlijk al maanden om in de plaats van de btw-verlagingen nu gradueel een systeem van accijnzen in te voeren, met zogenaamde ‘slimme’ of ‘groene’ systemen daarin. “Dat is veel duurzamer dan een cheque of andere eenmalige maatregelen. Maar men aarzelt al maanden om daarover te beslissen”, zo is wat gefrustreerd te horen binnen Vivaldi.
  • En ook opvallend overigens: de experten stellen voor om een klein beetje aan de index te prutsen. Ze willen de finale afrekeningen van de energiefacturen laten meetellen, in plaats van de voorschotfacturen. Dat zou alles wat vertragen, en schokken uitvlakken. Maar dat komt dan niet meteen de ‘koopkracht’ van de werknemers ten goede. 
Meer
Lees meer...