Left Right
scrollTop top

ADHD of Alle Dagen Heel Druk?


ADHD of Alle Dagen Heel Druk?

Diagnose of niet, elk kind is gebaat bij een positieve benadering en consequente aanpak. Kinderen die alle dagen heel druk zijn, hebben iets meer handvatten nodig. Iets meer hulp om te leren stoppen waar nodig, maar ook hulp die hen laat bewegen en ruimte geeft als het stilzitten ondraaglijk wordt. 

Uitgaande van een korte brainstorm en enkele stellingen, krijg je – in mijn workshop: ADHD in de KLEUTERKLAS – meer zicht op deze ontwikkelingsstoornis. In mijn theoretische uiteenzetting komen definitie, types, oorzaken, invloeden, diagnose, gevolgen en behandeling aan bod. Daarna staan we stil bij de kenmerken van ADHD in de kleuterklas op vlak van aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit. Hoe uit ADHD zich in concreet waarneembaar en benoembaar gedrag in de kleuterklas?

Al eens stil gestaan bij de kracht van ADHD? Welke troeven hebben kinderen met ADHD, wat kunnen wij van hun leren? Er zijn wel 100 positieve eigenschappen te benoemen. We leren met een andere bril naar ADHD kijken! Vervolgens nemen we ons eigen gevoel ten opzicht van kleuters met ADHD onder loep. Heb je zelf snel een oordeel klaar over het kind dat alle dagen heel druk is? Welke gevoelens komen bij jou op bij het omgaan met het kind? Onmacht? Verdriet? Angst? … Kijk jij nog naar de werkelijkheid, naar het concreet waarneembaar gedrag van het kind? Of is dit samen gesmolten met je eigen gevoel, mening of ideeën van collega’s? Durf je hiervoor uitkomen en eerlijk benoemen wat het met je doet?

Hoe ga jij aan de slag met alles wat je nu weet? Hoe signaleer jij in de school? Aan ouders? Werk jij op maat van het kind? Pas je een specifieke pedagogische benadering toe of laat je het gewoon een loopje nemen? Zorg je voor een positieve benadering? Ben je consequent in aanpak en handelen? Leer jij kinderen ook dat problemen er zijn om opgelost te worden? Wat met de andere kinderen in de klas? Voldoende stof om samen over na te denken en over door te bomen …

Mijn ervaring in het onderwijs heeft me geleerd niet te vlug te oordelen. Tot de kern van het probleem gaan, praten met het kind, overleggen met ouders en collega’s. Problemen durven benoemen en samen oplossingen zoeken voor gedrag dat in de klas niet kan. Oplossingen toepassen en evalueren … het kind voorop! Vaak weten kinderen met ADHD beter wat hen kan helpen dan …

K’ANSCOACH

An Bruylandt

0472 59 22 48

info@kanscoach.be

www.kanscoach.be

Boeken via www.ZITDAZO.be


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…