Afrikaanse levensverwachting sinds begin deze eeuw met tien jaar gestegen

Tijdens de eerste twee decennia van deze eeuw is de levensverwachting in Afrika met tien jaar gestegen. Dat blijkt uit een rapport van de World Health Organization (WHO). Daarmee heeft het continent volgens de onderzoekers tijdens de eerste twintig jaar van deze eeuw op het gebied van levensverwachting de grootste vooruitgang geboekt van de hele wereld.

“Op het einde van het voorbije decennium had een inwoner van Afrika een gezonde levensverwachting van gemiddeld 56 jaar”, voerde Lindiwe Makubalo, adjunct-directeur van de WHO Afrika, aan. “Bij het begin van deze eeuw was er slechts van een levensverwachting van 46 jaar sprake.”

Verbeterde gezondheidsdiensten

“Het Afrikaanse continent boekte op het gebied van levensverwachting een beduidend grotere vooruitgang dan het wereldwijde gemiddelde, dat over dezelfde periode een stijging met vijf jaar liet noteren”, verduidelijkt Lindiwe Makubalo.

“De Afrikaanse vooruitgang kon vooral worden toegeschreven aan verbeterde essentiële gezondheidsdiensten, een sterkere dekking van de gezondheidszorg, een vooruitgang van de productieve en maternale gezondheid en een efficiëntere strijd tegen infectieziektes.”

“Maar ondanks de geboekte vooruitgang moet er nog een lange weg worden afgelegd”, waarschuwde Makubalo nog. “De levensverwachting in de Afrikaanse regio ligt nog steeds onder het wereldwijde gemiddelde van 64 jaar.”

“Tenzij de Afrikaanse landen hun investeringen in de ontwikkeling van gezondheidsstelsels opvoeren en efficiënte plannen implementeren om de kloof met de rest van de wereld te dichten, zou de gerealiseerde winst in levensverwachting gemakkelijk opnieuw verloren kunnen gaan.”

Makubalo waarschuwde verder nog dat de uitbraak van de coronapandemie, die in Afrika een grotere verstoring van de essentiële gezondheidsdiensten heeft veroorzaakt in vergelijking met andere regio’s, eveneens van invloed kon zijn op de inschatting van de Afrikaanse levensverwachting.

“In Afrika werden de gezondheidsstelsels door de coronapandemie, maar ook door de uitbraak van andere ziektes – zoals apenpokken, cholera en lassakoorts overbelast”, stipte Makubalo aan. “Landen zoals Nigeria, de dichtstbevolkte natie van het continent, dienden zelfs tegen vijf uitbraken van ziektes te vechten.”

Botswana

“Een sterkere financiering van de gezondheidszorg is voor een verdere vooruitgang van cruciaal belang”, merkte Makubalo nog op. “Op het Afrikaanse continent blijken slechts zeven landen meer dan de helft van hun jaarlijkse nationale gezondheidsuitgaven te financieren.”

“De voorbije twintig jaar zijn bovendien de uitgaven aan gezondheidszorg in amper een vijftiental landen gestegen. Afrikaanse regeringen moeten dan ook meer inspanningen doen om de toegang van de essentiële gezondheidsdiensten te verbeteren.”

Botswana is in Afrika een van de landen die op het gebied van gezondheidszorg de sterkste vooruitgang heeft geboekt. “Een universele dekking van de gezondheidszorg is de hoeksteen van onze maatschappij”, merkte Moses Kitele, een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid van Botswana daarbij op.

“Er werden belangrijke inspanningen gedaan om de betaalbaarheid van de gezondheidszorg te verbeteren. Momenteel moet minder dan 1 procent van de gezinnen in Botswana op het gebied van gezondheidszorg met ernstige financiële problemen afrekenen.”

“Een soortgelijke prestatie zou in andere delen van het continent kunnen worden herhaald”, besloot Makubala. “Het nieuwe rapport biedt de gelegenheid om een stand van zaken op te maken en te evalueren welke vooruitgang werd geboekt. We kunnen echter niet zelfgenoegzaam zijn. Er moet nog veel werk, vooral in de nasleep van de coronapandemie, worden gepresteerd.”

(fjc)

Meer
Lees meer...