Onderzoekers gebruiken AI om buitenaards leven te vinden

Een internationaal team van onderzoekers gebruikt een vorm van kunstmatige intelligentie (AI) om naar buitenaards leven te zoeken. Dat lijkt nu zijn vruchten af te werpen.

Waarom is dit belangrijk?

Al decennialang proberen onderzoekers de vraag te beantwoorden of de mensheid alleen is in het universum. Tot nu toe is er nog geen enkel bewijs gevonden dat er daadwerkelijk buitenaards leven is. Wetenschappers gebruiken steeds complexere technieken om hun zoektocht verder te zetten.

De essentie: Een AI levert werk dat voordien door menselijke wetenschappers werd uitgevoerd om de zoektocht minder arbeidsintensief te maken.

  • De onderzoekers, onder leiding van de universiteit van Toronto, kondigden het nieuws aan op 30 januari. Ze zeggen een algoritme te hebben ontwikkeld dat data kan doorkammen op zoek naar signalen die potentieel van buitenaardse oorsprong zijn.
  • Nadat de AI al de gegevens doorkamde van 820 sterren die de laatste jaren werden bestudeerd, ontdekte die al 8 veelbelovende signalen. Die werden door menselijke onderzoekers over het hoofd gezien in het verleden. 
  • De onderzoekers publiceerden een collegiaal getoetste paper over de ontdekking in het vakblad Nature.

Moeilijke onderneming

Genoteerd: Het werk dat uitgevoerd wordt door de AI, is voor mensen niet gemakkelijk.

  • Het voornaamste probleem is dat radiosignalen uit de ruimte zeer moeilijk te onderscheiden zijn van signalen die door de mens zijn gemaakt. 
  • De AI moet in staat zijn om dat onderscheid makkelijker te maken. De data waarop die werd getraind, werd in 2017 al uitgespit door menselijke onderzoekers. Zij vonden toen geen signalen die interessant zijn. De AI slaagde daar, zoals hierboven al vermeld, wel in.
  • Toch een belangrijke kanttekening is dat die signalen niet per se afkomstig zijn van buitenaardse levensvormen. Het is best mogelijk dat ze toch afkomstig zijn van de aarde. Om te bevestigen of ze al dan niet van buiten het zonnestelsel komen, moeten wetenschappers ze nog eens observeren. Tot nu toe zijn ze daar echter niet in geslaagd.
  • De kans bestaat ook dat het om signalen gaat die van nature voorkomen. Toen in 1967 een opmerkelijke radiobron werd ontdekt, die op een zeer voorspelbare wijze signalen de ruimte in stuurde, dachten wetenschappers ook eerst aan buitenaards leven. Uiteindelijk bleek de bron een pulsar te zijn, een zeer snel ronddraaiende neutronenster, tot dan toe nog niet bekende hemellichamen. 

Vooral opmerkelijk: Hoewel de kans klein is dat de signalen die zijn opgepikt, van buitenaardse oorsprong zijn, zien de wetenschappers de ontwikkeling van de AI als een groot succes. Zij hopen uiteindelijk miljoenen sterren te kunnen onderzoeken met de techniek.

(mah)

Meer
Lees meer...