Als ’t aan Open Vld ligt kunnen studenten straks in eigen studentenstad stemmen

Als ’t aan Open Vld ligt kunnen studenten straks in eigen studentenstad stemmen
GettyImages

Als het van Open Vld afhangt kunnen kotstudenten straks ook stemmen in de stad waar ze studeren. Voorlopig kan dat enkel op de plaats waar ze gedomicilieerd zijn en dat wil zeggen dat studenten, meestal ook nog eens midden in de examentijd, helemaal naar huis moeten om te kunnen stemmen. Juich niet te vroeg, want het is niet de eerste keer dat het voorstel op tafel komt te liggen, dus ’t valt af te wachten of het er dit keer ook echt van zal komen.

’t Zou toch wel fijn zijn als studenten ook kunnen stemmen in de stad waar ze studeren. Zo worden ze niet alleen meer betrokken bij het beleid in ‘hun’ stad, ze gaan er zich ook meer thuisvoelen. Dat vindt ook de Gentse Schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Aan de krant De Morgen zegt ze dat “hoewel studenten de eerste jaren nog meer naar hun heimat terugtrekken, ze zich in de laatste jaren steeds vaker Gentenaar voelen. Wij vinden dat studenten volwaardige inwoners van de stad zijn en wij pleiten ervoor om studenten de keuze te laten over waar ze willen stemmen.”

Vlaams parlementslid Mathias De Clerq (Open Vld), die ook Schepen in het Gentse stadsbestuur is, wil daar nu samen met zijn partijgenoten Rik Daems, Mathias De Clerq en Willem-Frederik Schiltz werk van maken. Eind deze maand stellen ze een beleidsvoorstel voor waarin studenten actief en passief stemrecht kunnen krijgen in eigen stad. Dat betekent dat ze kunnen meedoen aan de verkiezingen en dus ook effectief verkozen zouden kunnen worden. Volgens het voorstel kunnen studenten zich dan vrijwillig laten registreren zonder dat ze hun domicilie moeten wijzigen.

Zo’n uitzondering bestaat eigenlijk al …

Volgens de huidige regeling kunnen studenten enkel stemmen in de stad waar ze studeren als ze daar ook écht wonen en niet gewoon op kot zitten. Dat wil zeggen dat ze in hun studentenstad gedomicilieerd moeten zijn. Iets wat om praktische redenen voor de meesten niet het geval is, want dan lopen ze bijvoorbeeld het risico om niet meer ten laste van hun ouders te zijn en belangrijke voordelen zoals kinderbijslag of eventuele studiebeurzen te verliezen.

Aangezien in ons land stemplicht geldt, zit er voor studenten niet veel anders op dan, meestal ook nog eens midden in de examens, helemaal naar huis te gaan om hun stem uit te brengen. Nochtans is er bewijs genoeg dat zo’n uitzonderingsregel voor studenten wel kan. Hij bestaat namelijk al voor de buitenlandse studenten. Die mogen in eigen land gedomicilieerd blijven, maar als ze geregistreerd zijn in België, kunnen ze toch deelnemen aan de verkiezingen.

… maar toch zijn er heel wat tegenargumenten

Toch zal het waarschijnlijk niet makkelijk zijn om een parlementaire meerderheid voor het voorstel te vinden, want er zijn ook tegenargumenten. CD&V wil bijvoorbeeld wel meewerken aan de denkoefening, maar zegt aan de krant De Morgen ook dat ze toch moeten nadenken over de praktische implicaties.

Ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is niet echt enthousiast. “Als je kotstudenten moet meetellen bij het aantal kiezers of inwoners, dan moet je de gemeenteraad van bijvoorbeeld Leuven vergroten, en die van andere gemeenten verkleinen”, zegt Homans in De Morgen.

UGent-politicoloog Herwig Reynaert heeft ook zijn bedenkingen, want hoewel het “een goede zaak is om studenten bij het beleid te betrekken, zijn studenten ook passanten. We houden slechts om de zes jaar gemeenteraadsverkiezingen, terwijl studenten meestal maar vier of vijf jaar blijven. Je kunt je de vraag stellen of zij dan moeten kunnen meebeslissen wat het beleid voor de komende jaren zal zijn.”

Het valt dus nog even af te wachten of de regeling er daadwerkelijk door komt. Eind deze maand wordt het beleidsvoorstel ingediend.

Gesponsorde artikelen