Amerikaanse Defensie stoot meer uit dan Zweden en Portugal

Pentagon
GettyImages

De Verenigde Staten zijn de tweede grootste uitstoter van CO2 wereldwijd. Het land stoot bijna de helft minder uit dan China, die op de eerste plaats staat. Maar die Amerikaanse uitstoot is niet evenredig verspreid over het hele land. Het Pentagon, het orgaan dat over het Amerikaanse leger waakt, stoot meer uit dan landen als Zweden en Portugal.

Geïndustrialiseerde landen stoten meer koolstofdioxide uit dan ontwikkelingslanden. Dat is logisch. Maar wist je ook dat het Amerikaanse orgaan van Defensie meer uitstoot dan sommige van die geïndustrialiseerde landen in hun geheel? Uit onderzoek is gebleken dat het Pentagon meer broeikasgassen produceert dan landen als Zweden en Portugal.

De Global Carbon Atlas

Brown University deed onderzoek naar de uitstoot van koolstofdioxide, de grootste verantwoordelijke voor de opwarming van de aarde. Het onderzoek heet Global Carbon Atlas, is het eerste in zijn soort en maakte een ranglijst van uitstoters van CO2. Het Pentagon, het orgaan dat over het Amerikaanse leger waakt, stootte in 2017 maar liefst 59 miljoen ton koolstofdioxide uit. Dat is meer dan bijvoorbeeld Zweden en Portugal in hun geheel.

In 2018 steeg de globale uitstoot van CO2 opnieuw.

Dat verschil was er in 2017, maar ook in alle andere jaren waarin de universiteit onderzoek gedaan heeft. Als het Pentagon een land zou geweest zijn, zou het op de 55ste plaats in de ranglijst staan. Dat is net boven Portugal (57) en een heel stuk boven Zweden (65). Ter vergelijking: België doet het niet enorm goed. Ons land staat op de 39ste plaats in de lijst. Kort gezegd, het Pentagon heeft heel veel ruimte om aan zijn CO2-uitstoot te werken.

Al veel minder uitstoot dan tien jaar geleden

Het grootste deel van het energieverbruik van het Amerikaanse leger gaat naar het gebruiken en verplaatsen van troepen en wapens. Het is dan vooral de brandstof die daarvoor nodig is, die daar een belangrijke rol in speelt. De uitstoot van het Pentagon is sinds 2009 al drastisch verminderd door bijvoorbeeld voertuigen efficiënter in te zetten en zuinigere energiebronnen te gebruiken in de legerbasissen.

Gesponsorde artikelen