Amerikanen die op Trump stemden blijken niet te zijn wie we dachten

Amerikanen die op Trump stemden blijken niet te zijn wie we dachten

De typische Trump-kiezer is vaak neergezet als een vertegenwoordiger van de blanke arbeidersklasse uit de vergane industriegebieden in het Midwesten of de verpauperde mijnstreken in de Appalachian Mountains, die de slachtoffers zijn van de globalisering. Maar dat blijkt niet te kloppen.

Als er iets de Trump-stemmers verbond, was het vooral hun blanke identiteit. Als je de blanke Amerikanen onderverdeelt in vijf inkomensklassen, zie je dat de Trump in alle economische lagen won, van arm tot rijk.

Dat gaat dwars in tegen het stereotype dat suggereert dat vooral economische motieven de belangrijkste drijfveer waren voor Trump-stemmers. Trouwens, merken analisten op, als economische motieven een belangrijke stemmentrekker waren voor Trump, waarom stemden zwarte Amerikanen en latino’s uit de arbeidersklasse massaal op de Democraten?

Cijfers

Het grootste aandeel blanke kiezers had Trump niet bij de twee laagste inkomensklassen, maar juist bij de middenklasse die tussen de 50.000 en 100.000 dollar per jaar verdient. Slachtoffers van globalisering kan je die mensen niet meteen noemen. De Trump-stemmer (mediaan jaarinkomen van 72.000 dollar) was aanzienlijk welvarender dan de Clinton-stemmer (mediaan jaarinkomen: 61.000 dollar).

In Florida bijvoorbeeld was het medianen inkomen van Trump-stemmers 70.000 dollar, terwijl het voor de hele staat 48.000 dollar is. Opvallend is dat het verschil het grootst is in die staten met de meeste niet-blanke inwoners. In South Carolina bijvoorbeeld lag het mediane inkomen van Trump-stemmers (72.000 dollar) bijna dubbel zo hoog als dat van Clinton-stemmers (39.000 dollar).

29 procent van de Trump-kiezers had een inkomen voor het hele huishouden onder de 50.000 dollar. In 2012 stemden uit die inkomenscategorie 31% op Mitt Romney.

“Raciale sentimenten”

Een andere vaststelling is deze: we weten ondertussen dat hoewel de opkomst van de Republikeinen om te gaan stemmen aanzienlijk hoger was dan vier jaar eerder, er geen teken van een bijzondere toename was bij stemmers voor de Republikeinen uit de “arbeidersklasse” of van mensen met een lager inkomen.

Als er iets de Trump-stemmers verbond, was het vooral hun blanke identiteit en niet zozeer het inkomen of opleidingsniveau heeft de stem op Trump bepaald. Daarbij zijn “raciale sentimenten” de grote beslisser geweest, blijkt uit deze analyse in The Atlantic.

Gesponsorde artikelen