Australië spreekt experts tegen: “Great Barrier Reef niét in gevaar”

Australië spreekt experts tegen: “Great Barrier Reef niét in gevaar”

Terwijl critici menen dat het Great Barrier Reef in de slechtste staat verkeert sinds de metingen begonnen, ontkent Australië dat het rif ten oosten van het tropische noorden van land in gevaar is. De federale en de overheid van de deelstaat Queensland stellen in een tussentijds rapport aan het Werelderfgoedcomité van de VN dat de natuurlijke troeven waarvoor het rif beschermd wordt nog grotendeels intact zijn. De schrijvers geven wel toe dat die natuurlijke rijkdommen achteruitgaan in bepaalde gebieden bij de kust ten zuiden van Cooktown. 

Het rapport is belangrijk omdat Australië een projectontwikkelaar de toestemming heeft gegeven om drie miljoen kubieke meter baggerslib uit de haven van Abbott Point te dumpen in de buurt van het Grote Barrièrerif. Dat moet gebeuren op een plaats waar weliswaar geen koraal- of zeegrasbedden zijn, maar critici stellen dat het gedumpte sediment zal afdrijven naar andere gebieden en zo het koraal en zeegras zal beschadigen. Een van hen is koraalrifecologiste Selina Ward van de universiteit van Queensland, die zich op de beste simulaties baseert om de beslissing gevaarlijk te noemen.

Volgens het rapport van de regering echter zijn extreme weersomstandigheden en de klimaatverandering de grootste bedreigingen voor het rif. Het wijst ook op de lozing van nutriënten en sediment van grondontginning en landbouw, en daarmee geassocieerde uitbraken van de doornenkroon, een zeester die een plaag wordt in de Stille Oceaan. Het document stelt dat vervuiling van andere bronnen, waaronder havenontwikkeling en baggerwerken, “klein is, maar plaatselijk en in korte periodes heel belangrijk kan zijn”. 

Belang

Volgens de overheid is het slib dat gedumpt zal worden niet vervuild en zullen “de strengste voorwaarden ooit” gesteld worden om te voorkomen dat het rif beschadigd raakt. Het is voor Australië belangrijk dat de toestand van het rif erop vooruitgaat. Het land moet van de VN aanbevelingen voor een beter beheer van het rif volgen, en wanneer die niet hun vruchten afwerpen, riskeert het gebied het label ‘in gevaar’ te krijgen. En dat is onder meer schadelijk voor de toerisme-industrie in het gebied, die het sowieso al niet gemakkelijk heeft doordat de sterke dollar al enkele jaren heel wat overzeese toeristen weghoudt. Onder meer bedrijven die boottochten naar het rif organiseren dreigen trouwens met juridische stappen tegen de Great Barrier Reef Marine Park Authority omwille van het dumpingsbesluit.

De overheid wijst in het rapport op programma’s die bedreigingen moeten verminderen, zoals de duurzaamheidsstrategie voor 2050, maatregelen voor de waterkwaliteit en een voorlopige strategie voor de havens van Queensland. Federaal milieuminister Greg Hunt meldt aan Fairfax Media een aanzienlijke verbetering bij belangrijke indicatoren voor de gezondheid van het rif, zoals zeekoeien, schildpadden, zeegras en koraal. Hij geeft ook aan geen nieuwe havens te zullen aanleggen, maar in de plaats daarvan werken te zullen beperken tot de uitbreiding van vijf bestaande havengebieden. “De eerste signalen wijzen erop dat het belangrijke en internationaal goed ontvangen ontwikkelingen zijn”, aldus Hunt. “Het is een voortdurende taak voor elke Australische overheid om het rif te beschermen en te onderhouden. Niemand mag daarbij op zijn lauweren rusten. Maar nooit ofte nimmer kan of zou het rif moeten beschouwd worden als ‘in gevaar’.”

Kritiek

Professor Peter Mumby, de voorzitter van de Australian Coral Reef Society, stelt dat velen op een overtuigende manier argumenteren dat het rif in de slechtste staat verkeert sinds de metingen begonnen. Hij vindt dat het tussentijds rapport de dreigingen van industriële ontwikkeling minimaliseert, en zegt dat de bouwplannen die al op tafel liggen jaarlijks 14 miljoen ton schadelijk sediment zullen toevoegen aan de wateren van het rif. “We hebben over de ontwikkelingen echte zorgen die nog niet aan bod zijn gekomen”, zegt hij in The Sydney Morning Herald.

Gesponsorde artikelen