Australier kan smartphone op een T-shirt printen

Australier kan smartphone op een T-shirt printen

3D-printen bestaat, lasers bestaan, nanotechnologie ook. en we hebben allemaal een gsm en een T-shirt. Waarom dat alles niet combineren in een “spaser” uit koolstof die een ultradunne en flixibele gsm kan printen op je T-shirt, dachten ze aan de Monash universiteit te Melbourne. 

Een spaser is in feite een nanolaser. Nano staat voor piepklein. Het letterwoord “spaser” staat voor “surface plasmon amplification by stimulated emission of radiation”. Het is een erg vernuftige techniek die gebruikmaakt van de bizarre natuurwetten in de kwantumfysica om op atomair niveau bouwsteentjes samen te brengen in een gewenste orde. De tot nu bekende spasers waren gemaakt uit gouden of zilveren nanopartikels en halfgeleidende quantumdots. Het nieuwe model dat Chanaka Rupasinghe namens de Monash Universiteit deze week aankondigde zou gebouwd worden in koolstof, en totaal nieuwe en verbluffende mogelijkheden bieden.  

De nieuwe spaser zou onder meer toelaten een gsm zo dun te maken dat hij op een T-shirt kan worden gedrukt, zei Chanaka. Ik neem aan dat dit een tot de verbeelding sprekend voorbeeld is van wat ZOU kunnen. Het is vermoedelijk niet de meest voor de hand liggende toepassing op het vlak van de verhouding kosten/baten. Een T-shirt met een erop gedrukte smartphone van minder dan een mm dik, zou vermoedelijk nogal duur uitvallen in vergelijking met de simpele aankoop van beide gebruiksvoorwerpen apart.

Het tweede voorbeeld dat Chanaka gaf, kankerbestrijding op celniveau lijkt al meer realistisch met het oog op het verkrijgen van de nodige subsidies om het prototype te bouwen: “Scientists have already found ways to guide nanoparticles close to cancer cells. We can move graphene and carbon nanotubes following those techniques and use the high concentrate fields generated through the spasing phenomena to destroy individual cancer cells without harming the healthy cells in the body,”

Vergeet dus maar dat T-shirt, maar onthou dat je misschien binnen dertig jaar geholpen kan worden door een uitvinding die Down Under deze week aan de pers werd voorgesteld. 

De volledige paper van de australische bollebozen kan voor 35$ worden gedownload op: http://pubs.acs.org/doi/ipdf/10.1021/nn406015d

Gesponsorde artikelen