Bart De Wever onthult toekomstplannen in speech op familiedag N-VA: “Welvaart, veiligheid en Vlaamse identiteit”

Bart De Wever onthult toekomstplannen in speech op familiedag N-VA: “Welvaart, veiligheid en Vlaamse identiteit”

Vandaag gaat de familiedag van N-VA door in Wachtebeke. Voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever nam iets na de middag het woord. Hij heeft het over de economische en sociale situatie voordat zijn partij aan de macht kwam, over de verwezenlijkingen van N-VA in de regering en over de toekomstplannen en ambities van N-VA in de aanloop naar de verkiezingen van 2018 en 2019.

N-VA-voorzitter Bart De Wever zet rond half 1 zijn speech in op de familiedag van de partij. Vlak na hem staan de Romeo’s gepland. Dat smeekt natuurlijk om een inleidend mopje à la De Wever: “Dit jaar doe ik het voorprogramma van de Romeo’s. De weinige dames die nog niet in katzwijm zouden zijn gevallen door mijn verschijning, zullen dus straks nog wel voor de bijl gaan.”

Daarna komt De Wever ter zake. Hij maakt een schets van België toen zijn partij in 2014 voor het eerst mee in de federale regering ging: “We hebben van Di Rupo een land in handen gekregen met een deficit van meer dan 12 miljard per jaar, met een negatieve handelsbalans, met een krimpende private tewerkstelling en met groeiende overheidsuitgaven.”

Ook kraakt hij de snel-Belgwet af “die de soepelste nationaliteitswetgeving ter wereld was, met een collectieve regularisatie die werd doorgevoerd bovenop de continue en talloze individuele regularisaties”. De Wever verwijt zijn voorgangers dat ze “geen enkel beleid tegenover radicalisering” voerden en noemde België “een land van waaruit jihadisten vrijuit mochten vertrekken naar Syrië of in Molenbeek ongestoord hun terroristische plannen konden smeden” en “een land waarin het prille Vlaamse discours rond inburgering nog vaak werd afgedaan als racisme en waarin zelfschaamte werd aangepraat als iemand respect durfde vragen voor onze manier van leven”.

(Lees verder onder de video)

De toespraak van De Wever:

“Een land dat niet meer bestaat”

De Wever zegt dat het land dat Di Rupo aan de huidige regering doorgaf “niet meer bestaat” en klopt zijn eigen partij en de huidige regering op de borst op het vlak van economie, migratie, veiligheid, onderwijs, mobiliteit en dierenwelzijn. Zo zegt hij dat “we vandaag in een land leven waar de private tewerkstelling op het hoogste peil ooit is en waar we moeite hebben om de vacatures in Vlaanderen ingevuld te krijgen”. Hij geeft aan dat de “Vlaamse export” momenteel “op recordniveau” staat, dat “het overheidsbeslag traag maar gestaag wordt afgebouwd” en dat “Vlaanderen zijn begroting al in evenwicht heeft”. Ook wijst De Wever erop dat “de nettolonen flink gestegen zijn, de vennootschapsbelasting zal dalen, de koopkracht er op vooruit gaat” en dat “er eindelijk hervormingen worden doorgevoerd om de sociale zekerheid ook in de toekomst voor iedereen veilig te stellen”.

Dan heeft De Wever het over migratie. België is nu “een land met veel strengere regels inzake nationaliteit en regularisatie”, zegt hij. “Een land waar criminele illegalen niet langer worden geregulariseerd maar worden gerepatrieerd. Een land dat nog altijd graag mensen verwelkomt, maar dan wel met zin voor realisme en rechtvaardigheid, en in Vlaanderen met zorg voor inburgering.” Ook benadrukt hij dat “de criminaliteit fors is gedaald” en dat “onze militairen ook de eigen bevolking helpen beschermen en daarvoor al onze dank en respect iedere dag verdienen”.

“We leven bovendien intussen in een Vlaanderen waarin het onderwijs wordt hervormd zonder de kracht en kwaliteit ervan te verkwanselen”, gaat De Wever verder. “Waarin het binnenlands bestuur eindelijk wordt hervormd en versoberd, waarin een recordbedrag wordt geïnvesteerd in sociale woningen, waarin die sociale woningen worden toegewezen aan wie ze echt nodig heeft en waarvoor er ook een taaltest wordt gevraagd.”

Ook qua welzijn, innovatie en mobiliteit gaat het volgens De Wever goed, “inclusief de Oosterweel-knoop die we na 20 jaar hebben doorgehakt”. Hij geeft aan dat Vlaanderen nu “een echt beleid voert rond dierenwelzijn en dat het onverdoofd slachten heeft verboden”.

Dank en toekomstplannen

De speech van De Wever gaat verder en hij bedankt al zijn ministers en staatssecretarissen: “Geert, Liesbeth, Ben en Philippe. Jan, Johan, Steven, Theo, Elke en Zuhal. Bedankt voor het geleverde werk.”

Zoals N-VA vaker doet, neemt De Wever even de rol van underdog in: “Bij momenten werd het ons zelfs van allerlei kanten heel moeilijk gemaakt. We moeten als N-VA’ers continu spitsroeden lopen.”

Dan doet de partijvoorzitter zijn ambities voor de toekomst uit de doeken. “Sociaaleconomisch zijn nog heel wat hervormingen nodig om de schulden van het verleden af te bouwen”, zegt hij. “Om onze welvaart verder te laten ontplooien en om onze pensioenen en onze gezondheidszorg ook morgen en overmorgen sociaal en zeker te houden.” Daarbij haalt De Wever ook uit naar de vakbonden: “Op de grote kleurvakbonden hoeven we daarbij niet te rekenen. Die kijken naar de eigen navel, zaaien paniek en staken zonder enig besef van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.” En dan komt weer het underdog-discours: “Maar helaas is ook elders de moed om de nodige hervormingen te verdedigen soms ver te zoeken. Het zal van ons en van ons alleen afhangen. Wie een welvarend en solidair Vlaanderen wil, roep ik op om onze rangen te versterken.”

Veiligheid

Qua veiligheid doet ziet De Wever zes grote uitdagingen voor de toekomst:

  • “Internationale samenwerking en uitwisseling van gegevens uitbouwen tegen terreurnetwerken en de internationale misdaad.”
  • “De verdere reorganisatie van onze politiediensten.”
  • “De heropbouw van onze defensie.”
  • “Het aanscherpen van onze wetgeving en ook de instrumenten van justitie om daadwerkelijk en snel te kunnen straffen.”
  • “De strijd tegen drugshandel en de maatschappelijke ontwrichting die ermee gepaard gaat.”
  • “Het versterken van de greep van lokale bestuurders op hun eigen gemeenten via bestuurlijke handhaving.”

Vlaamse identiteit = spelregels aanvaarden

Het laatste punt dat De Wever aanhaalt, is “de Vlaamse identiteit”. “Ook hier is er nog veel te doen en is de tegenstand buitengewoon fel”, zegt De Wever. “Wij geloven in gemeenschapsvorming, dat is de kern van onze ideologie. En wij geloven dat het cement van een moderne gemeenschap het burgerschap is, een burgerschap gebouwd op identiteit. Vlaanderen is een gastvrij land waarin ons burgerschap kan worden verworven en vervolgens gebruikt als een trampoline om alle dromen waar te maken.”

Dan kijkt De Wever naar Staatssecretaris Zuhal Demir. Ze heeft Turks-Koerdische roots, maar liet onlangs weten dat ze van haar dubbele nationaliteit als Turkse af wil. “Zuhal, jij bent er het levende bewijs van. En het is een schande dat een zogenaamde kwaliteitskrant een podium biedt aan mensen die je uitschelden voor Dash-poeder omdat je het hebt waargemaakt als burger van ons land, als Vlaming, als N-VA-lid waar we fier op zijn.”

De Wever doet ook nog eens sneer naar links: “De zelfschaamte en het cultuurrelativisme regeren nog altijd in intellectueel Vlaanderen. Wie niet meedoet met het opengrenzenbeleid en het cultiveren van mensen in hun rol van eeuwig slachtoffer, wordt afgedaan als een slechte mens. Wie durft zeggen waar het op staat, wordt met de grond gelijk gemaakt. Welnu, wij laten ons niet intimideren. Wij brengen een heel klare boodschap: wie lid wil worden van een club, moet de spelregels van die club aanvaarden. En die spelregels van ons burgerschap zijn gefundeerd op de normen en waarden van de Verlichting, die onze samenleving steeds dieper inkleuren.”

epa

Verkiezingen

Om af te sluiten, roept De Wever alle aanwezigen op om zijn mede-Vlaming te overtuigen van het programma van de N-VA: “Vrienden, ik reken op u allemaal. Binnen een jaar staan we voor de lokale verkiezingen en niet veel later voor de Vlaamse, federale en Europese. Gebruik alstublieft elke dag vanaf nu om iedereen te overtuigen van onze boodschap.”

Met deze woorden geeft De Wever de micro door aan de Romeo’s: “Kiezen voor de N-VA, is kiezen voor verantwoordelijkheid voor welvaart, veilige thuis en Vlaamse identiteit.”

Gesponsorde artikelen