Belgisch klimaatplan krijgt buis van EU: nog niet aan helft van streefdoel

pixabay

Het huidige Belgische energie- en klimaatplan, waarin de maatregelen staan om de klimaatdoelen van 2030 te halen, is onvoldoende. Dat blijkt uit een evaluatie van de Europese Commissie. Als we zo blijven verder doen, halen we nog niet het streefdoel van de helft van wat de EU heeft opgelegd.

Ons land dreigt niet enkel de Europese klimaatdoelen voor 2020, maar ook die voor 2030 niet te halen. Dat blijkt uit een rapport van de Europese Commissie, zo meldt onder andere De Tijd. De maatregelen in het huidige, Belgische energie- en klimaatplan voldoen simpelweg niet. Dat concludeert de Europese Commissie.

De Europese klimaatdoelen voor 2030 houden onder andere in dat ons land tegen dat jaar 35 procent minder CO2 uitstoot. Zoals de kaarten nu echter liggen, voorspelt de EU een daling van nog geen 14 procent. Dat zou dus 21,5 procent te weinig zijn. Ter vergelijking: de Nederlanders zijn amper 5 procent verwijderd van hun doel voor 2030.

De Europese Commissie roept ons land dan ook op om snel maatregelen te nemen, anders zou het al te laat zijn voor 2030.

pixabay

Zwaarwichtige invloed van Duitsland

De Europese Commissie maakt elk jaar een evaluatie van hoe de lidstaten het doen op vlak van de klimaatdoelen, ook qua budget en financiën. 

Deze week nog vindt er een EU-debat plaats, waarin besproken zal worden of Europa klimaatneutraal tegen 2050 een doelstelling moet zijn. Polen en Tsjechië zijn alvast tegen, maar het invloedrijke Duitsland is pro. Volgens heel wat insiders kunnen onze oosterburen mogelijk het tij doen keren in de Europese Unie.

Nationaal streefdoel

Voorlopig ligt er voor 2050 echter nog niets concreet op tafel. Voor 2030 is dat wel het geval. Onder de lidstaten werd overeengekomen om de afspraken van het akkoord van Parijs in Europese regelgeving om te zetten. Dat houdt in dat de CO2-uitstoot met 40 procent naar omlaag gaat. De lidstaten kregen verschillende, nationale streefcijfers opgelegd. België moet 35 procent minder CO2 uitstoten tegen 2030.

Bovendien moet 32 procent van de energie in Europa tegen dat jaar uit hernieuwbare bronnen gehaald worden. Ook als de energie- en klimaatplannen van de 27 andere lidstaten samengeteld worden, blijft de EU een stuk onder dat streefdoel van 35 procent. De Commissie geeft lidstaten nu de mogelijkheid om voor 2020 met een definitief energie- en klimaatplan op de proppen te komen om alsnog de doelstellingen van 2030 te halen.

pixabay

Communautaire complicaties

België behoort tot één van de slechtst presterende lidstaten op vlak van klimaat, net als Cyprus, Malta en Ierland. Dat komt vooral doordat de doelstellingen van de regionale en federale niveaus niet op elkaar afgestemd zijn. Er is zelfs nog geen verdeling om de doelstelling van 2030 te halen. Voor de doelstelling van 2020 kwam daar pas in 2017 een definitief akkoord over.

Gesponsorde artikelen