Berlijnse horeca moet zijn prestaties op gebied van hygiëne en kwaliteit publiek maken

In Berlijn zullen restaurants en cafés hun hygiënische scores voortaan op een publieke display aan hun bezoekers duidelijk moeten maken. Dat heeft de Senaat van de Duitse hoofdstad aangekondigd. Deze nieuwe ‘Saubere Küchen Gesetz’ is gebaseerd op het Deense systeem ‘Smile’ en treedt bij het begin van het nieuwe jaar in voege.

Een aantal critici heeft er echter op gewezen dat de Berlijnse versie van het initiatief een overdreven soepelheid tentoon spreidt en uitbaters de kans geeft om zich onder een slechte beoordeling uit te kopen.

Onaangekondigd

De nieuwe wet voorziet in displays die de naleving van de gezondheidsvoorschriften door de betrokken horecazaak aangeven. Het nieuwe beleid is erop gericht restaurants in de Duitse hoofdstad te verplichten de resultaten van de onaangekondigde hygiëne-inspecties door de stadsautoriteiten aan het publiek bekend te maken.

De verordening heeft de bedoeling om de gastronomische sector te versterken door de consument meer transparantie te bieden bij zijn keuze tussen cafés, restaurants, bakkerijen en andere zaken waar voeding en drank worden verkocht.

De nieuwe wet bepaalt dat de officiële resultaten van de controles – die door de dienst consumentenbescherming van de Berlijnse Senaat worden uitgevoerd en die moeten vaststellen of de horeca-sector van de stad de gestelde hygiënische vereisten al dan niet invult – openbaar, zichtbaar en begrijpelijk worden gemaakt.

Dit houdt onder meer in dat de gegevens op een display in de verbruikersruimte van de horeca-zaken worden vermeld. De nieuwe verordening zou de consument meer inzicht moeten bezorgen bij zijn gastronomische keuzes, vooral gebaseerd op de naleving van de hygiënische normen bij de productie, bereiding en verkoop van voedsel.

Overdreven soepel

Een aantal critici heeft echter opgemerkt dat het systeem niet streng genoeg werkt. Daarbij wordt opgemerkt dat de originele beoordelingen weliswaar worden opgesteld op basis van onaangekondigde bezoeken van de voedselautoriteit, maar de uitbaters kunnen eventueel een betaalde vervolg-inspectie aanvragen.

De tijdstippen van die inspecties zouden echter in onderling overleg tussen de uitbater en de autoriteiten kunnen worden vastgelegd. Na deze tweede controle zouden op de displays niet langer de resultaten van de oorspronkelijke inspectie moeten worden vermeld, maar zouden alleen nog de conclusies van het vervolg-onderzoek worden aangegeven.

Dit houdt volgens de critici een groot verschil in met het Deense systeem, waar de gastronomie aan soortgelijke controles rond hygiëne en kwaliteit wordt onderworpen. Ook de Deense uitbaters zijn verplicht om de resultaten van de verrassingsbezoeken bij hun ingang te tonen.

De displays van controles die een gunstig resultaat hebben opgeleverd, zullen daarbij een lachend gelaat vertonen. Een fronsend gelaat op de display geeft echter aan dat de uitbater de gezondheidsvoorschriften overtreedt en mogelijk met een boete zal worden geconfronteerd. De Deense uitbaters hebben minder mogelijkheden om onder negatieve quotering uit te komen dan hun Duitse collega’s.

Meer
Lees meer...