Bert Maertens (N-VA): “We moeten erover waken dat we elkaar niet alleen nog op Facebook vertellen wat we leuk vinden”

Bert Maertens (N-VA): “We moeten erover waken dat we elkaar niet alleen nog op Facebook vertellen wat we leuk vinden”

“Iedereen een warm nest kunnen geven, dat is eigenlijk mijn politieke drijfveer.” Dat zegt Bert Maertens (N-VA) in zijn interview voor Leiders voor Morgen. Hij is Vlaams parlementslid voor N-VA en burgemeester van Izegem. “We moeten er echt over waken dat we elkaar niet alleen nog op Facebook vertellen waar we naartoe zijn geweest, hoe we ons voelen en wat we leuk vinden. Ik geloof echt in de ‘samen-leving’, als extra kracht en meerwaarde in een mensenleven.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“De uitdagingen waarmee mijn generatie geconfronteerd wordt, zijn immens: een antwoord bieden op de vergrijzing, de groeiende welvaartskloof bestrijden, de klimaatproblematiek en de omschakeling naar een koolstofarme economie, de werkloosheid aanpakken, de mobiliteitsknopen in dit land ontwarren… Maar wat mij persoonlijk ook echt bezig houdt is de steeds toenemende individualisering en het antwoord dat we vanuit de politiek daarop moeten kunnen geven. We moeten er echt over waken dat we elkaar niet alleen nog op Facebook vertellen waar we naartoe zijn geweest, hoe we ons voelen en wat we leuk vinden. Ik geloof echt in de ‘samen-leving’, als extra kracht en meerwaarde in een mensenleven. Iedereen een warm nest kunnen geven, dat is eigenlijk mijn politieke drijfveer. En het antwoord daarop is heel breed: armoede bestrijden, zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs, werk en een goeie woonst. Maar ook meer bos realiseren bijvoorbeeld, of investeren in vrijetijdsinfrastructuur en in gezellige dorpspleintjes en parken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Is er binnen je partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel je de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er van af?

“De N-VA is vandaag niet alleen de grootste partij van Vlaanderen en België. Mijn partij is ook een brede volkspartij, zo toont postelectoraal onderzoek aan. En ook het politiek personeel van de N-VA is divers. Verwachten dat iedereen over alles altijd dezelfde mening deelt, is utopisch. En eigenlijk ook niet wenselijk. We zijn een democratisch partij en het interne debat dragen we hoog in het vaandel. En in die debatten zie ik geen inhoudelijke breuklijn tussen de oudere en de jongere generaties. Natuurlijk is er een verschil in aanpak: wij zijn meer gericht op de nieuwe media, snelle communicatie, gaan vaak iets jachtiger door het leven waardoor het werk in de diepte wel eens te weinig kansen krijgt… Maar de inhoudelijke meningsverschillen zijn er even goed tussen jongeren onderling, tussen mannen en vrouwen, of tussen vertegenwoordigers van het platteland en die uit de steden… En in een nog vrij jonge partij als de onze kan je als jongere best wel een oudgediende van het eerste uur zijn (zoals ikzelf), terwijl sommige ouderen eigenlijk tot onze jonge N-VA-generatie behoren.”

Wat zijn je verwachtingen voor je partij in de toekomst? Maakt dat een verschil in jouw drijfveer om aan politiek te doen?

“Het zou nogal erg zijn mocht mijn drijfveer en inzet afhangen van het succes van de N-VA. Ik behoor gelukkig tot die jongeren die in de politiek gestapt zijn uit idealisme en de wil om de samenleving mee vorm te geven. Maar laat ons niet naïef zijn, het is natuurlijk mooi meegenomen dat mijn partij momenteel hoge electorale toppen scheert en dat er mee voor zorgt dat ik de kans krijg zelf politiek actief te zijn in het Vlaams Parlement in als burgemeester.”

“Maar ik kende ook de zeer moeilijke beginperiode van de N-VA. En ook toen voerde ik campagne en was ik actief in de partij. Het electorale succes van N-VA tot dusver heeft volgens mij te maken met het verhaal dat we vertellen: een verhaal van verandering, vooruitgang, confederalisme. En we moeten daarin eerlijk zijn: de mate waarin je als partij sterke smoelen op dat verhaal kunt kleven speelt natuurlijk ook sterk mee. Maar dat is overal het geval. Ons eventuele succes in de toekomst zal afhangen van de mate waarin we de komende jaren ons verhaal ook op het terrein kunnen waarmaken en een structurele sociale en economische omslag kunnen maken. Zowel op nationaal vlak, vanuit de Vlaamse en federale regering, als op lokaal niveau, zijn we hier volop mee bezig. Maar ons verdere succes zal ook afhangen van de mate waarin we erin slagen ook de dorpsstraat een brede volkspartij te zijn en te blijven. Daarom ook dat mijn ambt van burgemeester me erg nauw aan het hart ligt: het is het niveau dichtst bij de mensen, waar verandering het meest zichtbaar en tastbaar is.”

Zou je ook voor een andere partij kunnen militeren? Welke?

“Neen, ik zie me echt enkel actief zijn in een inclusieve partij met een ferme Vlaamse reflex, die de vrijheid maar ook de verantwoordelijkheid van eenieder vooropstelt. En dat betekent voor mij heel duidelijk: de N-VA.”

Gesponsorde artikelen