Bert Schelfhout (Open Vld): “Het klassieke patroon van hard studeren, hard werken, huis kopen, … is bijna voorbijgestreefd”

Bert Schelfhout (Open Vld): “Het klassieke patroon van hard studeren, hard werken, huis kopen, … is bijna voorbijgestreefd”

Nog niet zo heel lang geleden zette hij zijn eerste stapjes in de politiek als voorzitter van Jong Vld. Of Bert Schelfhout, één van de Leiders voor Morgen, zijn tijd als jongerenvoorzitter kan verzilveren in de Wetstraat valt nog af te wachten, maar als we zijn visie horen, mogen we nog veel van hem verwachten. “Ik wil werk maken van een slankere, fittere overheid ten dienste van burgers, niet ten dienste van legitimiteitsopbouw van politici.”

Wat is jouw ambitie?

“Onze samenleving verandert exponentieel. Politici, overheden en vakorganisaties antwoorden lineair met recepten uit de 20ste eeuw. Over 10 jaar zal één op drie van de huidige jobs niet meer bestaan. In 2014 was de jobcreatie op z’n laagste peil in tien jaar. De overheid wordt dominanter maar verliest legitimiteit (conflicten met Google, Facebook, Uber en Airbnb). De overheid herverdeelt bovendien massaal aan zij die al welvaart opgebouwd hebben. Onder andere door de hoge loonkost, het fiscaal systeem, de subsidiemechanismen en de kwantitatieve versoepeling van de Europese Centrale Bank. De rol van de overheid inzake klimaatproblematiek beperkt zich helaas tot greenwashing.”

“De klassieke leefwijze: hard studeren, hard werken, een eigendom verwerven, stijgende lonen(anciënniteit) en hiërarchische bedrijfsmodellen zijn bijna voorbijgestreefd. Toch is de overheid nog steeds zo georganiseerd. Gebruik en beleving staan vandaag centraler dan bezit. Succesvolle organisaties zijn minder piramidaal en focussen op betrokkenheid. Overtuiging is beter dan dwang. Er zijn meer mogelijkheden maar ook meer onzekerheden voor individuen. De mate waarin we iedereen leren om hiermee om te springen, zal onze toekomstige welvaart bepalen. De overheid antwoordt bevoogdend met het gevolg dat burgers afhankelijk worden, veeleer dan dat ze zichzelf ontvoogden.”

“Het is mijn ambitie om het samenlevingsdebat te voeden zodat burgers én beleidsmakers voldoende beslagen zijn om te werken aan de welvaart van morgen. Ik wil werk maken van een slankere, fittere overheid ten dienste van burgers, niet ten dienste van legitimiteitsopbouw van politici. Wij, politici, moeten leiden, ideeën aanreiken, visionair zijn. Vooral niet nakakelen en realiseren wat populair kan zijn op korte termijn. Ik zal ook nooit aanvaarden dat angst als politiek instrument wordt gebruikt.”

Wie zijn die generatiegenoten waarmee je dezelfde drijfveren deelt?

“Ik heb bewondering voor Roland Duchatelet, een man die op verschillende domeinen en in verschillende organisaties meerwaarde brengt. Hij ondernam (nog voor de tijdsgeest er was) pogingen om z’n vooruitstrevende ideeën in de realiteit om te zetten.Jean-Marie De Decker neemt geen blad voor de mond. Hoewel soms te brutaal, waardeer ik een aantal van zijn stellingnames en zijn bijdrages aan het publiek debat. Sarah Van Lieferinge, woordvoerder van de piratenpartij schrijft inspirerende stukken. Ook al ben ik het wel vaker oneens, ze gaat voorbij aan de waan van de dag. Iets wat het gros van de huidige politici niet doen. Hetzelfde gaat op voor Rutger Bregman. Er is uiteraard een verschil tussen drijfveren en ideeën. Voor mijn ideeën vind ik gelijkgestemden bij Jong Vld.”

Wat zijn jouw verwachtingen voor je partij in de toekomst? Maakt dat een verschil in jouw drijfveer om aan politiek te doen?

“Er is een verschil tussen maatschappelijke aspiraties en praktijkpolitiek. Ik denk dat onze partij zich meer moet onderscheiden door duidelijke antwoorden te formuleren op de uitdagingen die ik eerder omschreef. We hebben de beste recepten. Zo kan ze de kiemen leggen voor succes op langere termijn. Nu is de partij iets teveel gebiologeerd door regeren. Open Vld moet –naast regeren- haar stakeholders (ministers, parlementsleden, leden & burgers) inspireren. Voor heel wat jongeren kan dat een verschil maken om aan politiek te doen. Of de partij succesvol is in de toekomst meet ik af aan wat ze kan realiseren, niet louter aan haar volgend verkiezingsresultaat.

Is er binnen jouw partij een verschil in ideeën tussen de jongste generatie en de oudere generaties? Op welke domeinen? Dus: waar deel jij de analyse van je oudere partijgenoten, waar wijkt ze er vanaf?

“Ja er is een verschil. De jonge generatie denkt vaker buiten het kader om, met ideologische inslag, terwijl de oudere generatie politici diegene zijn die aan praktijkpolitiek doen, en (helaas) vaker denken aan conserveren: in stand houden van hun carrière of hun denkbeelden. Het is uiteraard niet zwart wit. Heel wat Open Vld-parlementsleden proberen oprecht zaken met hun overtuiging bij te sturen. Toch ontbreekt te vaak het totale kader, waardoor het blijft bij gerommel in de marge en er geen groot verschil wordt maakt. Een meer ideologische onderbouw zou een aantal van hen weerhouden om meer gefundeerde standpuntvorming en wetsbepaling te doen. Liberalen moeten a priori sceptisch zijn voor bijkomende wetgeving, helaas is dat niet steeds het geval.”

Gesponsorde artikelen