Bestaat er geen wetenschappelijk bewijs dat vegetarisme ‘ongezond’ zou zijn ?

Het debat om 40 dagen te vasten en geen vlees te eten heeft in deze periode weer alle aandacht. Nadenken en discussiëren over gezondheid en onze wereldbol, dat is positief, maar het stoort me dat degene die stellen dat vegetarisme gezonder zou zijn, zomaar hun zegje mogen doen, zonder dat iemand ze tegenspreekt.

Waar je op moet letten als je géén vlees (dierlijke producten) eet.

1. Onvruchtbaarheid en impotentie

In een voorbeeld van tunneldenken en vooringenomenheid stelden onderzoekers in de ZOO van Washington vast bij het Geelvoetzijdeaapje,(een aapje uit de Amazone (Brazilië)), dat de zwangerschap keer op keer mislukte en de dieren impotent bleven tot op het moment ze dierlijke eiwitten aan het dagelijkse voedsel toedienden. Iedereen was ervan overtuigd dat deze apensoort 100% vegetariër was. Deze apensoort heeft vlees en vet nodig om potent te zijn en nakomelingen voort te brengen

Hierbij komt ook dat Soja de vruchtbaarheid bemoeilijkt. Bij ongeveer één op zes koppels verloopt de bevruchting moeizaam. De zaken worden bemoeilijkt door een vegetarisch dieet, en dan vooral door het populaire vervangproduct soja. Een onderdeel van soja, genistein, saboteert het sperma terwijl het naar de eicel zwemt. Vegetarische vrouwen die zwanger willen raken, vermijden best soja voor een bepaalde tijd.

dr-yep.nl

2. Depressie

Het tekort aan vitamine B12, gevonden in vlees en zuivel, kan milde neurologische problemen veroorzaken, zoals mood swings en depressie. B12 is nodig voor celgroei en zenuwfuncties. Slechts enkele sneetjes vlees per dag is voldoende om je (kleine) noodzakelijke portie binnen te krijgen. Maar wie niet aan die portie per dag komt, riskeert depressieve buien, vermoeidheid en geheugenstoornissen

In het plantenrijk komen op vitamine B12 lijkende stoffen voor, die geen vitaminewerking hebben en het echte vitamine B12 zelfs tegenwerken. Daarom is extra aandacht voor vitamine B12 van belang voor veganisten. Gelukkig hebben we maar heel weinig vitamine B12 nodig en beschikken we over een voorraad van zo’n 3 à 5 jaar. Vegetariërs krijgen voldoende vitamine B12 binnen dmv. 500 ml melkproducten per dag en 3 eieren per week.

Vitamine B12 komt enkel voldoende voor in vlees en niet in plantaardig voedsel.

Vitamine B12 is het enige geneesmiddel om een dodelijke vorm van bloedarmoede te genezen. Zie hiervoor ook het artikel : waarom ik geen vegetariër ben 

2014 gunnercooke

3. Zwangerschap

En als de zwangerschap dan gelukt is, dan is het voor zwangere vrouwen belangrijk dat het vitamine B12 op peil blijft, omdat het ongeboren kind hiervan tot een jaar na de geboorte gebruik van maakt.

Wij willen toch geen minder valide kinderen op de wereld brengen omdat wij vinden dat het dierenleed te groot is.

Iemand die geen vlees eet moet opletten en voorzorgen nemen 

4. Vermoeidheidssyndroom en fybromylagie

Een tekort aan B12 vitamine  levert het risico dat Fybromylagie ontstaat en of toeneemt.

Een belangrijk probleem bij patiënten die lijden aan de vermoeidheidsziekte M.E./CVS is de lekkende darm (Soluble CD14) als gevolg van te veel slechte bacteriën in de darm en te weinig goede bacteriën. Doordat deze darmwand lekt, komen toxines terecht in het hele lichaam. Gevolg hiervan is dat deze toxines continue stikstof(monoxide) aanmaken. Door een teveel aan stikstof (NO) treden problemen op door de stof peroxynitriet. Dit is de sloper van hersen- en zenuwcellen, DNA en het omliggende weefsel. Deze stof kan zelfs de natuurlijke barrière tussen bloed en hersenen verzwakken zodat toxische stoffen (ook wel chemicaliën/zware metalen genaamd) gemakkelijker hersenen kunnen binnendringen. Kortom: Toxines kunnen het gehele zenuwstelsel aantasten.

Dit proces gaat gepaard met extreme vermoeidheid, spierpijnen, neurologische problemen en een verzwakt afweersysteem of juist een overactief immuunsysteem en nog veel meer ernstige symptomen. Bij fysieke inspanning stijgt het stikstof niveau nog verder omhoog, zodat de symptomen en klachten nóg erger worden. De grootste opruimer van stikstof is vitamine B12, maar dan wel in hoge hoeveelheden. Dus niet de lage waardes (1 mg hydroxocobalamine) die de reguliere artsen voorschrijven, maar meerdere malen per week injecties van 10 mg of dagelijkse zuigtabletten van 35 mg.

entrepatients.net

5. Voor wat moet een vegetariër of veganist opletten?

Deze lijst komt van een algemene website over voedseltips 

Spinazie wordt bij ijzerhoudende planten gezet, maar iedereen weet dat dit niet zo is, en feitelijk een vergissing was van de spinazieindustrie, waar Popey het voorbeeld van is. Meer zelfs, in spinazie zit ook een stof (oxalaten) dat er voor zorgt dat het ijzer dat in spinazie aanwezig is, moeilijker wordt opgenomen.

Wat ook een voorbeeld is van de onbetrouwbaarheid van vele sites die voedseladviezen geven. Opletten wil echt wel zeggen ‘opletten’, want de gevolgen kunnen heel nefast zijn.

6. Andere risico’s TGV B12 tekort

Neurologisch:

 • Tintelingen, doof gevoel, brandend gevoel in armen, benen, handen en/of voeten, zenuwpijn, op “watten” lopen, uitvalsverschijnselen
 • Concentratiestoornissen, geheugenproblemen
 • Afasie: niet op de juiste woorden kunnen komen, verkeerde woorden gebruiken, verspreken
 • Ataxie: onverklaarbaar vallen, of ergens tegen aan lopen, verlies van positiegevoel, dingen omgooien, struikelen, moeilijk lopen
 • Verminderde pijnbeleving, fijne motoriek, reuk en smaak

Psychisch (neuro-psychiatrisch):

 • Depressie, nervositeit, geïrriteerdheid, prikkelbaarheid, stemmingswisselingen, gedragsveranderingen, apathie
 • Dementie, verwardheid
 • Psychose, paranoia, hallucinaties

Overig:

 • Spierpijn en krachtsverlies
 • Glossitis (ontstoken tong), branderige, pijnlijke of prikkelende tong, gevoelige mond
 • Vermoeidheid, slaperigheid, zwakte
 • Misselijkheid, verlies van eetlust, gewichtsverlies
 • Menstruatieklachten, zoals uitblijven menstruatie, hevige menstruatie, te lange menstruatie, verergerde menstruatiepijn
 • Gewrichtsklachten
 • Kortademigheid, benauwdheid, hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Bleekheid van de huid
 • Het koud hebben
 • Impotentie
 • Onvruchtbaarheid
 • Haaruitval
 • Veranderingen in gezichtsveld, wazig zien
 • Darmklachten
 • Incontinentie en/of vaak plassen
 • Hoofdpijn
 • Abnormale reflexen
 • Spiertrekkingen en spierkrampen
 • Oorsuizen

bron

Onze ecologische voetafdruk

Wist je dat de huiskat  ook een grote ecologische voetafdruk nalaat?

Luc Vankrunkelsven is een medewerker bij Wervel vzw (Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) en schrijft dat EVA stelt in een ruwe berekening dat alleen al door haar vleesverbruik de Belgische kattenpopulatie evenveel broeikasgasuitstoot heeft als een gezinsauto die 25.000 keer rond de aard rijdt. Het blijft hier en daar nattevingerwerk. Er is nog meer onderzoek nodig, maar het is duidelijk dat de vermenselijking van huisdieren en tegelijkertijd het instrumentaliseren van ‘eetbare dieren’ (koeien, varkens, kippen) in de bio-industrie planetaire gevolgen heeft. 

Om maar te stellen dat mensen graag iets doen dan slechts een druppel op een hete plaat betekent, zowel in het voordeel als in het nadeel.

Ideologie

De idealist die beweert dat de mens van nature geen vleeseter is, heeft hiermee een probleem. Want hoe zou de evolutie zich kunnen richten op een soort die zonder vlees met moeite zich kan voortplanten en tot dodelijk toe ziek kan worden. 

Mensen die zich onthouden van dierlijke producten is een filosofie die al voor het jodendom bestond. Ook toen werden er argumenten gebruikt die heel logisch klonken, maar die achteraf gezien, ook niet in overeenstemming waren met de realiteit.

“Voor Porphyrius, een fervent voorstander van het vegetarisme in de derde eeuw, is het (onbereikbare) ideaal dat een mens helemaal geen voedsel meer zou hoeven te gebruiken, en zo volledig los zou kunnen komen van het zinnelijke leven. Hij begint de levensbeschrijving van zijn hooggeachte leermeester Plotinus met de opmerking dat deze zich schaamde dat hij in een lichaam geboren was. Tegenwoordig zou de man naar een psycholoog gestuurd worden, maar in die tijd was het een blijk van hoge geestelijke ontwikkeling. Deze Plotinus, ook vegetariër, zal zich weinig om een gezonde leefwijze hebben bekommerd. Om een gezonde geest des te meer”

De mens is niet de vleeseter die rauw zijn prooi moet verscheuren. De mens heeft genoeg gezond verstand meegekregen om in te zien dat ‘rauw’ en gruwel samenhangen. Deze ethische code is mee opgenomen in onze DNA structuur. Ons mentale vermogen is groter dan de dieren, om te beseffen dat het vleesgebruik beperkt wordt tot een gezond en noodzakelijk minimum.

Het niet eten van dierlijke producten en hiermee impotentie, onvruchtbaarheid en depressie bevorderen, is goed nieuws voor de medicijnenindustrie, Prozac en Viagra zitten hiermee terug in de lift.

Conclusie

Het zich goed voelen zit tussen onze oren, en soms kan het foute een heel goed gevoel geven, tot de realiteit zich aandient. Wanneer mensen vitale delen van hun dieet laten of vermeerderen, ook in vermageringskuren bv, doet men een aanval op het eigen systeem. Wie te eenzijdig eet of drink (ook van te veel water op een kort moment drinken kan dodelijk zijn) neem risico’s, die soms onherstelbaar zijn. Mensen die al ziek zijn, of familiaal aanleg hebben, maken zich nog zieker door vitale vitamines weg te laten in hun dieet.

En natuurlijk bestaan er chemische vervangmiddelen, maar deze middelen zijn nooit hetzelfde als dat wat de natuur zelf voorzien heeft. Het probleem van surrogaten is dat men pas achteraf de degelijkheid kan bevestigen. Zie maar hoe de wetenschap zich over ‘de magarine’ heeft vergist

Mét of zonder vlees is de vraag niet meer. Matigdheid is het toverwoord

Meer
Lees meer...