Beste van de Benelux ?

Beste van de Benelux ?

Gitarist is Nederlands gerenomeerd blad voor gitaristen, in het Nederlands natuurlijk. De lezers hebben hun ‘Beste gitarist van de benelux’ gekozen …

Ik schrijf het even in Frans, Nederlands en Engels voor ieders gemak…

Le meilleur guitariste du Benelux? Depuis des années, ça me choque qu’ il y a beaucoup des Néerlandais qui disen facilement que quelqu’un ou quelque chose c’est le meilleur du Benelux. Finalement, trop c’est teveel, l’article dans le Gitarist: De Beste van de Benelux: Joost Vergoossen.

Premièrement j’aimerais dire que j’ai du respect et de l’admiration pour l’artist même. Aucun souci. Il s’agit plutôt du titre: ‘Beste in de Benelux’, proclamé par les lecteurs de la revue Gitarist. Comme lecteur, j’en suis pas tout à fait d’accord. Permettez moi de dire que ce titre devrait être ‘Beste in het Nederlandstalige taalgebied’!

D’après ma connaissance il y a peu des francophones qui lisent la revue et/ou on voté. Egalement, je vois peu d’artistes de Bruxelles ni la partie sud de la Belgique couvert dedans. Si le ‘Gitarist’ choisit de pas couvrir cette partie, on ne peut pas se permettre cette titre. Et il y en a pas mal du talent oublié, croyez moi : Ghinzu, Girls in Hawaii, Gabriel Rios, Channel Zero, Puggy,… Et une douzaine des bons guitatistes de séance. Du même planète!

Faisons un appel au ‘Gitarist’ de soit changer le titre, ou mieux, d’investir dans ces autres talents. Note: Le Benelux est née après la Seconde Guerre mondiale et est aujourd’hui entièrement subordonneé à la Communauté européenne!

Salutations,

Edwin

—————

De beste gitarist van de Benelux? Reeds jaren ergert me het dat er véél Nederlanders zijn die nogal snel zeggen dat iets of iemand de beste is in de Benelux. De spreekwoordelijke druppel (en een excellent voorbeeld) is het bijgesloten artikel van de Gitarist: De Beste van de Benelux: Joost Vergoossen.

Laat me ten eerst zeggen dat ik veel respect en bewondering voor de artiest heb. Geen probleem daar. Waar het om gaat is de titel: ‘Beste in de Benelux’, uitgeroepen door de lezers van de Gitarist. Als lezer van de Gitarist ben ik daar niet mee akkoord. Laat me toe te zeggen dat dit wellicht hoort te zijn ‘Beste in het Nederlandstalige taalgebied’!

Naar mijn weten zijn er bitter weinig franstaligen die de Gitarist lezen en/of hun stem hebben uitgebracht. Ook zie ik bitter weinig artiesten uit Brussel noch het zuidelijke deel van België die aan bod komen in het blad. Indien de Gitarist de keuze maakt niet over hen te spreken kunnen zij zich niet deze titel veroorloven. En er is héél wat talent vergeten, geloof mij: Ghinzu, Girls in Hawaii, Gabriel Rios, Channel Zero, Puggy,… En een dozijn goeie (sessie) gitaristen werd uitgesloten. Deze komen niet van een andere planeet!

Laat me dus een oproep doen om, één, ofwel de titel te veranderen of beter nog op zoek te gaan naar al die andere talenten. Voetnoot: De Benelux is na de tweede wereldoorlog ontstaan en is vandaag volledig ondergeschikt aan de Europese Gemeenschap!!

Groeten,

Edwin

—————

The best guitarist in the Benelux? For years now, every time it feels shocking to hear from the Dutch that someone or something is the best in the Benelux. It became too much now with the article in the ‘Gitarist’: De Beste van de Benelux: Joost Vergoosen.

At first I would like to express my respect and admiration to the artist, no problem there.It is more concerning the title: ‘Beste in de Benelux’, voted by the readers of the Gitaristy magazine. As a fellow reader, I do not agree. Allow me to say that it should be changed to: ‘Beste in het Nederlandstalige taalgebied’!

I believe their are few French speaking who read Gitarist and/or have voted. Also few artist from Brussels or the south of Belgium are covered in the magazine. If Guitarist chooses not to talk about them, the magazine can simply not proclaim this title. A lot of talent is forgotten, believe me : Ghinzu, Girls in Hawaii, Gabriel Rios, Channel Zero, Puggy,… And a dozen of good session players was omitted. These are not from a foreign planet!

So let us either change the title, or better, discover these talents that have been forgotten! Footnote: The Benelux was conceived shortly after the Second World War and is today fully subordinate to the European union.

Regards,

Edwin

Gesponsorde artikelen