Betaal je op je winst op bitcoin en cryptocurrency belastingen? Wel, dat hangt ervan af

Betaal je op je winst op bitcoin en cryptocurrency belastingen? Wel, dat hangt ervan af

Er valt een pak geld te verdienen met het handelen in cryptocurrency. Maar de grote vraag is of je op die winsten ook belastingen moet betalen. Een strikt antwoord op die vraag is er echter niet, want de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) wil er geen algemene uitspraak over doen. Zij zullen echter elke case apart moeten bekijken en oordelen of er al dan niet belastingen geheven zullen worden. Daarvoor is een vragenlijst van zeventien vragen ontwikkeld.

Sinds de opmars van bitcoin doen er de strafste verhalen de ronde. De cryptocurrency kende dan ook een enorme groei en werd op enkele jaren tijd meer dan tienduizend euro per coin waard. Wie vroeg had geïnvesteerd in de digitale munt, zag z’n investering meer dan verduizendvoudigen. Na het succes van bitcoin vond er een ware wildgroei aan cryptocurrency plaats. Niemand wil de boot missen en zowat iedereen probeerde een stukje van de taart mee te pikken. Op het juiste moment kopen en verkopen kan je dan ook een aardige cent opleveren. Maar dan rest nog de grote vraag: zijn die winsten eigenlijk belastbaar?

Belastingvrij?

Maar er is niet echt een sluitend antwoord op die vraag. Want de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB), waar je naartoe kan stappen om vragen te stellen over de fiscale gevolgen van bepaalde transacties, zal het telkens geval per geval gaan bekijken. En dat maakt het misschien allemaal ietsje complexer, maar is eigenlijk niet eens zo onlogisch.

Wie echt zeker wil zijn, zal een vragenlijst voorgeschoteld krijgen van maar liefst zeventien vragen. Op basis daarvan zal het DVB gaan bepalen of jouw winsten belastbaar zijn en hoe zwaar. Want niet elke winst op cryptocurrency zal even zwaar worden belast, en in sommige gevallen zal het zelfs helemaal belastingvrij zijn.

Goede huisvader

Heb je die winsten verdiend als ‘goede huisvader’, dan hoef je helemaal niets af te staan. Die ‘goede huisvader’ is een principe dat vaak gehanteerd wordt in rechtspraak en dat eigenlijk gewoon bedoelt dat je je als een redelijk en verantwoordelijke persoon gedraagt. Vaak wordt daarmee bedoeld dat je de nodige voorzorgsmaatregelen zal nemen, maar in dit geval ligt het dus ietsje anders.

“Iemand die in 2010 bitcoin kocht en die recent met een meerwaarde heeft verkocht, zou op die winst niet belast mogen worden”, legde fiscaal advocaat Grégory Homans van Dekeyser & Associés een tijdje geleden nog uit aan De Tijd. Wie eenmalig of slechts op bepaalde momenten bitcoin, of andere cryptocurrency, heeft gekocht en die niet meteen weer heeft verkocht wanneer er winst kon gemaakt worden, ontspringt dus de belastingdans.

iStock

Professioneel

Wie de markt wat volgt, weet dat de waarde van cryptocurrencies niet echt stabiel te noemen is. Door die vaak hevige schommelingen wordt investeren in digitale munten al snel als ‘speculeren’ gezien. “De DVB is van oordeel dat beleggingen in virtuele munten doorgaans een speculatief karakter hebben”, schreef het begin dit jaar in een nieuwsbrief.

En dat heeft zware gevolgen voor investeerders, want “de inkomsten uit die beleggingen vormen bijgevolg diverse inkomsten”. Diverse inkomsten worden belast tegen 33 procent. Wie dus echt op de markt inspeelt, en aan een hoog tempo koopt en weer verkoopt, zou dus een derde van zijn winst moeten afstaan.

Maar het kan nog ‘erger’. Voor echte crypto traders is de handel in cryptocurrency natuurlijk meer een soort beroep. Hun inkomsten worden door de DVB dan ook gezien als beroepsinkomsten. Die beroepsinkomsten worden progressief belast; dat wil zeggen dat hoe meer je verdient, hoe zwaarder de belasting zal zijn. Die schijven beginnen bij 25 procent maar kunnen zelfs oplopen tot 50 procent. Hetzelfde geldt voor miners, die ook vaak zware investeringen moeten maken om genoeg rekencapaciteit te hebben.

Vragenlijst

Zolang de aangifte voor je personenbelasting nog niet is ingediend, kan je je oor dus te luister leggen bij de DVB. Zij beslissing case per case hoe jouw winsten zullen worden belast, en dat doen ze op basis van een vragenlijst van zeventien vragen waarin ze proberen peilen hoe je juist aan je winsten bent gekomen en op welke schaal je ermee bezig bent.

Zo stellen ze vragen over hoe lang je er al mee bezig bent, welke bedragen je er al hebt in geïnvesteerd, hoe frequent je koopt en verkoopt, maar natuurlijk ook hoeveel je er bezit en hoeveel de crypto’s in je portefeuille momenteel waard zijn en ga zo maar door.

“Een ruling geldt in principe alleen voor een concreet dossier”, legt advocaat Daan Van Nieuwenhove van Sansen International Tax Lawyers uit in De Tijd. “Maar wie geen ruling vraagt, kan zich enigszins spiegelen aan de vragenlijst. De lokale belastingcontroleur gebruikt wellicht eenzelfde vragenlijst.”

Aangeven

Dé grote vraag is natuurlijk: hoe gaan ze dat controleren? Ze gaan er een beetje van uit dat je zelf je winsten zal aangeven. Maar waarom zou je dat als trader of miner doen als je zo riskeert de helft van je winsten te moeten afstaan? Een van de peilers van bitcoin, en andere cryptocurrencies, is net dat er geen regulering op kan worden toegepast omdat het gedecentraliseerd is. Die belasting op cryptowinsten lijkt voorlopig dus nog steeds een maat voor niets.

iStock

Gesponsorde artikelen