Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto gaat boek uitbrengen, maar is het wel echt hem?

Bitcoin-uitvinder Satoshi Nakamoto gaat boek uitbrengen, maar is het wel echt hem?

Een van de grootste geheimen rond bitcoin lijkt onthuld te worden, namelijk wie de mysterieuze uitvinder Satoshi Nakamoto echt is. Dat blijkt alvast uit een opvallende website waarin iemand beweert Nakamoto te zijn en aankondigt binnenkort met een boek te komen. Dat boek zou heel wat onthullingen bevatten, maar is het wel echt van de meest geheimzinnige man in de wereld van de cryptocurrency?

Satoshi Nakamoto is degene die in 2008 een white paper publiceerde met de basisprincipes van bitcoin. Tot 2010 werkte hij, samen met anderen, verder aan de ontwikkeling van de blockchain en cryptocurrency. Toch weet tien jaar later nog altijd niemand wie Nakamoto is. Er is zelfs niet bekend of het gaat om een man, een vrouw of eerder een groep mensen samen.

De zoektocht naar Nakamoto

Veel fans van bitcoin en andere cryptocurrency vinden het niet erg dat de mythische Satoshi Nakamoto geheim blijft omdat dit juist het idee van een gedecentraliseerd systeem ondersteund. Als er een gezicht op de man of vrouw zou geplakt worden, zou iedereen bij problemen naar hem of haar kijken voor oplossingen, terwijl die vanuit de gemeenschap moeten komen.

Veel anderen daarentegen hebben zich juist wel verdiept in de zoektocht naar de uitvinder van de bitcoin. Dit heeft in de loopt der jaren tot heel wat verdachtmakingen geleid. Craig Wright, die later een oplichter bleek, Dorian Nakamoto, Nick Szabo, Hal Finney of zelfs Elon Musk zijn genoemd als de persoon achter Satoshi Nakamoto, maar tot nu toe is de echte identiteit niet gevonden.

Website met fragment van boek

Nu komt Nakamoto na meerdere jaren eindelijk zelf nog eens met een bericht. Op de website Nakamoto Family Foundation schrijft hij of zij een cryptische tekst die verwijst naar een boek dat op komst is.

Op de website staat ook een link naar een fragment van 22 pagina’s uit het boek met als titel Duality: An excerpt. Daarin vermeldt Nakamoto veel details over hoe hij met het concept van blockchain en cryptocurrency in contact is gekomen en hoe hij het verder ontwikkeld heeft. Ook noemt de schrijver veel namen van bitcoinpioniers. De rest van het boek zou de komende maanden op dezelfde site moeten verschijnen.

Is het boek echt van Nakamoto?

Onmiddellijk na het verschijnen van de website ontstond overal de discussie over de echtheid ervan. Hoewel de schrijver veel informatie prijsgeeft, staat er niets in wat niet al eerder openbaar is verschenen. Nochtans kan Nakamoto eenvoudig bewijzen dat hij er echt achter zit. Zijn of haar bitcoinwallet (ter waarde van zo’n 6 miljard dollar) is namelijk al bijna tien jaar onaangeroerd. Eén transactie zou dus het ultieme bewijs zijn.

Wel laat de schrijver weten dat Satoshi Nakamoto alleszins niet zijn echte naam is. “Satoshi Nakamoto is not a real name. Specifically, not a legal name. It is primarily the essence of thoughts and reason. I wanted the most common name, which I knew no one outside of Japan had any recollection that Satoshi Nakamoto, was the equivalent of John Smith. It took time for the public to come to this conclusion, but most with direct access to me had figured it out long ago“, valt er te lezen.

Op Reddit wijzen volgers erop dat het taalgebruik in het boek van een veel lager niveau is dan eerdere teksten van Nakamoto. Toch kan er ook niet met zekerheid worden gezegd dat de bitcoin-uitvinder niet echt achter het boek zit. Wat er ook van moge zijn, het bericht zorgt alleszins voor grote stijgingen in de waarde van bitcoin en andere cryptocurrency

Gesponsorde artikelen