Blogger kraakt VRT af na foute berichtgeving over belastingsdruk vermogens en krijgt dan van Tim Pauwels eerlijk antwoord

Auch, een keiharde “rechtzetting” of fact check voor de Zevende Dag dit weekend. Daarin had anchor Tim Pauwels een redenering rond de belastingdruk op vermogens opgebouwd die niet klopte. Gevolg: blogger Gelerobbie kraakt de redenering af tot op het bot. Pauwels reageert uiteindelijk zelf op de blog: “Uw kritiek is terecht.”

Dat de openbare omroep niet overal even populair is, is een understatement van jewelste. Als je wel eens op een N-VA-congres rondloopt, weet je genoeg: bij de harde aanhang van de N-VA heerst een groot wantrouwen ten opzicht van de VRT. 

Een programma als de Zevende Dag, waarin het vaak over politiek gaat, ligt dus logischerwijs af en toe sterk onder vuur. Komt daar nog bij dat ze de rubriek ‘fact check’ hebben: daarin proberen ze om na te gaan of stellingen, vaak politiek geladen, ook effectief kloppen. Een zeer moedig voornemen, goed voor de objectivering van sommige discussies. Alleen meteen ook een kwetsbare positie voor de VRT: je kan maar beter zorgen dat je dan zelf geen fouten maakt.

De rentenier van Pauwels

Afgelopen weekend was het zover. Uitgerekend tijdens een interview met N-VA-voorzitter Bart De Wever, snijdt de anchor Tim Pauwels “het belangrijkste argument van de vakbonden” aan: “Het is onevenwichtig”. En Pauwels geeft volgende voorbeeld: “Neem nu eens de rentenier met een winkelpand op de Meir in Antwerpen. Die verhuurt dat aan een internationale keten. Huurgelden worden niet belast. Dat zit waarschijnlijk in een patrimoniumvennootschap. Als hij het ooit verkoopt: géén meerwaardebelasting op aandelen. Successierechten wordt wel opgelost. Als het pand meer dan 5 jaar in bezit is geweest, géén meerwaarde op de verkoop ervan. Dat zijn dingen die in het buitenland wel bestaan. Hoe draagt die rentenier nu bij aan de inspanning die we allemaal leveren”, wilde Pauwels van De Wever weten.

“Er zijn natuurlijk heel veel vormen van vermogensbelasting in dit land. Qua inning…”, antwoordt De Wever, maar hij wordt onderbroken door Pauwels: “Maar die rentenier…”. De Wever gaat verder: “We zijn qua inning het derde land van Europa.” “Omdat we veel vermogens hebben”, repliceert Pauwels. “Er bestaan heel veel intelligente vormen van vermogensbelasting in dit land. Zouden er nog andere dingen kunnen bijkomen, bijvoorbeeld vermogenswinstbelasting? Voor dat debat sta ik zeer open…”

Het gesprek ging nog minuten verder, maar blogger Gelerobbie beet er zich in vast. Op Twitter is de man ook bijzonder actief, soms met heftige en scherpe reacties. Bij N-VA-mandatarissen is hij een bekende.

vrt

In een blogpost maakte Gelerobbie brandhout van Pauwels’ voorbeeld. Korte samenvatting van wat de ‘rentenier van Pauwels’ betaalt: 

  1. Vennootschapsbelasting: 33,99 procent. Verhuren aan een internationale keten gebeurt met handelshuurcontract in een patrimoniumvennootschap. 
  2. Taks op dividenden: 25 procent. De huurinkomsten zitten in de vennootschap. Wil ‘de rentenier’ die zelf in handen krijgen, dan keert hij een dividend uit. 
  3. Taksen op de verkoop van de aandelen van de vennootschap: volgens Pauwels is de verkoop van een vennootschap meerwaardevrij. De blog spreekt stellig tegen dat de fiscus dit soort verkoop zal herkwalificeren als een vastgoedtransactie en dus wel degelijk meerwaarde belasting zal heffen.
  4. Meerwaardebelasting als je het pand verkoopt. Pauwels stelt dat als het pand “meer dan 5 jaar in bezit is, je geen belastingen op meerwaarde betaalt”. Maar dat is voor particulieren zo, niet als je met een vennootschap investeert in vastgoed. 
  5. Successierechten. “Worden wel opgelost”, zei Pauwels. Hier maakt de blogger zich helemaal woest: “Die kunnen volgens hem vlot ontdoken worden? Daar zakt mijn broek helemaal van af? Dus een Belgische vennootschap die peperduur vastgoed in portefeuille heeft kan je gratis schenken aan je kinderen?” 

In z’n conclusie maakt de blogger het wel erg persoonlijk ten opzichte van de journalist: “Hoe draagt dit rentenier bij aan de inspanning die wel allemaal leveren, Tim? Door minimaal 50 procent belasting te betalen op zijn gecumuleerde kapitaalinkomsten, beste Tim. Toegeven, het ligt mijlenver van het beeld dat vakbonden in de markt en media verspreiden. Maar dit zijn de (verifieerbare) feiten. Ga gerust uw gang en contacteer uw beste fiscalisten.” 

Uiteraard kreeg Gelerobbie op Twitter veel bijval van gelijkgezinden. Onder meer Michaël Devoldere, een N-VA-medewerker, riep Pauwels op om te reageren. 

Pauwels: “Ik pleit nergens voor”

Dat deed Pauwels zelf, op de blog in een commentaar onderaan: “Ik heb inderdaad een aantal verschillende gevallen (verhuur van privéwoning, handelsverhuur als particulier en handelsverhuur via een vennootschap) door elkaar genoemd, waarvoor excuses. Ik hoop dat u begrijpt dat het niet makkelijk is om in een vraag het onderscheid goed te maken”, schrijft hij.

Maar hij legt ook uit waarom de vraag kwam: “Het lijstje is interessant omdat het om belastingvormen gaat die in het buitenland bestaan maar bij ons niet, maar uw kritiek is op dit punt terecht, ik had het onderscheid beter moeten maken.”

Op één punt is hij het niet eens met de blogger: “Uw uiteenzetting lijkt me zeer helder al is het volgens mijn info wel degelijk mogelijk om via aandelenverkoop meerwaardebelasting te omzeilen.”

En het siert Pauwels dat hij ook z’n motieven nog eens uitlegt: “Maar het belangrijkste is iets anders. In de discussie over de evenwichtige spreiding van de inspanningen verwijst de meerderheid naar de doorkijktaks en de speculatietaks. Ik heb daarom een voorbeeld gezocht van een categorie voor wie er voorlopig niets is veranderd. (Ik heb wel degelijk gevraagd naar éxtra inspanningen.) Overigens pleit ik verder nergens voor. Het is gewoon een element in de discussie, een journalist moet nu eenmaal vragen stellen.”

En voor alle duidelijkheid, op de kern van de vraag (“Neemt de regering nu evenwichtige maatregelen?”) kreeg Pauwels ook nooit een antwoord van De Wever.

VRT
Meer
Lees meer...