Bourgeois zegt dat werkgevers “minder selectief” moeten zijn en dat we “lokaal” moeten kopen tijdens zijn Septemberverklaring

Bourgeois zegt dat werkgevers “minder selectief” moeten zijn en dat we “lokaal” moeten kopen tijdens zijn Septemberverklaring

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) heeft tijdens zijn jaarlijkse Septemberverklaring gezegd dat werkgevers meer kansen moeten geven aan werklozen. Verder roept hij ons op om lokale handelaars te steunen: “Denk globaal, koop lokaal, koop Vlaams.” Vorige week bereikte de Vlaamse regering een akkoord over de begroting 2019.

Dit was de laatste Septemberverklaring van deze regeerperiode dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) zijn Septemberverklaring aflegde. Hij bewierookte “de collectieve verdienste” dat er meer mensen tewerkgesteld zijn. Sinds het aantreden van zijn regering zijn er meer bedrijven opgericht en minder faillissementen in Vlaanderen.

Begroting in evenwicht

Bourgeois benadrukte uitvoerig dat de begroting voor het derde jaar op rij in evenwicht is: “We hebben een slanke en efficiënte overheid. Elke van de maatregelen die wij genomen hebben was draaglijk.”

De Vlaamse regering beloofde bij de start in 2014 om in 2019 recurrent 500 miljoen euro meer te investeren in zowel Welzijn als in Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). Volgens Bourgeois heeft zijn regering woord gehouden. Van dat bedrag gaat er 280 miljoen euro naar O&O (met o.a. bijkomende middelen voor topwetenschappelijk onderzoek bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en de oprichting van een nieuw technologiefonds met als naam Flanders Future Techfund). Voor Welzijn komt er 200 miljoen euro bij, waarvan 100 miljoen euro voor personen met een handicap, 37 miljoen euro voor de kinderopvang en 23,5 miljoen euro voor jongerenwelzijn. Het overige geld ging naar andere uitgaven.

Geschikte werknemers

“Op onze arbeidsmarkt gaat het goed, zo goed dat bedrijven er steeds moeilijker in slagen geschikte werknemers te vinden. Daarom investeert de Vlaamse regering 70 miljoen euro om het voor bedrijven goedkoper te maken om laaggeschoolde jongeren, 55-plussers en mensen na een revalidatieperiode aan te nemen.”

Bourgeois zegt dat hij ook een inspanning verwacht van de bedrijfswereld: “Onze werkgevers en bedrijfsleiders roep ik op minder selectief te zijn in hun wervingsbeleid en meer werklozen dan nu het geval is de kans te geven aan de slag te gaan.”

Hij roept ook op om het concept van een job niet te negatief te beschouwen: “Werk geeft het leven diepgang en kleur. Werk geeft mensen voldoening en zelfvertrouwen. Pas als een nieuwkomer werkt heeft, heeft hij het gevoel er helemaal bij te horen.”

“Koop Vlaams”

Verder speelt Bourgeois nog in op de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij zegt dat toekomstige Vlaamse stads- en gemeentebesturen het probleem van de leegstaande handelspanden moeten aanpakken.

Bourgeois wijst ook naar de doorsnee Vlaming: “Ik roep de Vlamingen op om wat vaker in de stads- en dorpskernen te winkelen. Om het met een boutade te zeggen: denk globaal, koop lokaal, koop Vlaams.”

Gesponsorde artikelen