Brexit: Het gaat jaren duren voor Britten effectief uit EU verdwijnen

Brexit: Het gaat jaren duren voor Britten effectief uit EU verdwijnen

Groot-Brittannië heeft gestemd voor een Brexit en verlaat de Europese Unie. Maar dat wordt wellicht een proces van jaren.

Een land dat het lidmaatschap van de EU wil opzeggen kan daar simpelweg toe besluiten, bijvoorbeeld na een referendum, zoals nu in Groot-Brittannië. Dat besluit moet vervolgens aan de andere 27 landen van de Europese Unie worden meegedeeld.

Dan begint een periode waarin het vertrekkende land en de 27 achterblijvende lidstaten onderhandelen over een scheidingsovereenkomst. Die overeenkomst regelt niet alleen hoe er een einde moet komen aan alle Europese regelingen in het vertrekkende land, maar ook hoe de toekomstige relatie moet worden vormgegeven.

Eerst twee jaar onderhandelen

Die scheidingsovereenkomst bepaalt ook wanneer de nieuwe relatie ingaat. De Europese regeringsleiders moeten met gekwalificeerde meerderheid instemmen met de overeenkomst nadat het Europese Parlement het heeft goedgekeurd.

Om druk op de ketel te houden staat in het verdrag dat er maximaal twee jaar de tijd is voor die onderhandelingen. Is er dan geen akkoord over de scheiding en de relatie daarna, dan vervalt het lidmaatschap automatisch. Behalve als alle 28 landen unaniem besluiten om de tijd te verlengen.

Gedurende de onderhandelingen blijven de Europese wetten en regels van kracht in het Verenigd Koninkrijk, maar mag het land niet deelnemen aan EU-vergaderingen over de scheiding.

Gesponsorde artikelen