Brief aan Mevr. Galant – Federaal Minister van Mobiliteit

Volgens De Redactie “nodigt” Mevr. Galant “de burgers van België uit om initiatieven te lanceren”. Dat is een ronduit foute voorstelling. We worden uitgenodigd om een aantal halfbakken ideeën goed te keuren, maar krijgen helemaal niet de mogelijkheid om onze eigen input te geven. Ik schreef daarover een brief naar onze Minister. Zonder antwoord.

Joris is onafhankelijk journalist die zich specialiseert in grote, internationale gebeurtenissen. Hij zoekt steeds of er geen andere kant aan de verhaallijn bestaat. Publiceert op globalresearch.casott.netoff-guardian.org of op zijn eigen blog planetnews.eu.

Op 20 oktober plaatste De Redactie een artikel over de open brief die Mevr. Galant in enkele kranten had kunnen publiceren. “Ze nodigt daarin de burgers van België uit voorstellen te lanceren om het aantal verkeersdoden verder te doen dalen, waarbij ze meteen ook een beroep doet op het gezond verstand van de “burgers van België.” (sic) Het probleem is: niemand krijgt de mogelijkheid om echt voorstellen te lanceren op de daarvoor opgerichte website sgvv2015. De geïnteresseerde krijgt enkel de mogelijkheid om enkele “ideeën” te valideren. De ene absurder dan de andere. Verbod op het gebruik van cruise control? Echt? Verplicht ISA-systeem (Intelligente Snelheidsassistentie) voor snelheidsduivels? En niet voor iedereen?

Het is m.i. een gemiste kans. Daarom de volgende open brief als antwoord dat ik haar op 21 oktober stuurde:

Mevr. Galant,

Ik ondersteun het initiatief om de bevolking te bevragen met betrekking tot verkeersveiligheid en ben dankbaar voor de creatie van de site sgvv2015. Dank u er aan te denken dat sommige burgers mogelijk méér ervaring hebben in de materie dan een minister die zich er slechts voor vier jaar, met optie op verlenging, mee bezig dient te houden.

Ik was enthousiast toen ik het bericht erover op De Redactie las en heb onmiddellijk opgezocht hoe ik me kon aanmelden voor de debatten. Mijn enthousiasme maakte echter al snel plaats voor teleurstelling. Wat een gemiste kans is dit! Hoe kan u verdedigen dat u de opinie van de burger vraagt, indien alle antwoorden en onderwerpen reeds voorgekauwd zijn? Meer nog, het zijn stuk voor stuk, de uitzondering bevestigt de regel, onderwerpen die al aan bod gekomen zijn en die, hier en daar, bijzonder populistisch overkomen. Alcoholslot? Verbod op het gebruik van de snelheidsregelaar? Meer controles? U kan zelf toch niet geloven dat dat soort maatregelen de “Go for 0”-doelstelling zal doen halen; een doelstelling die op zich al absurd is trouwens. Het merendeel van de onderwerpen is trouwens ook repressief. Kan er niet eens constructief gewerkt worden rond verkeer?

Waarom hebt u de kans niet gegrepen en, op zijn minst, de mogelijkheid gegeven om de burger te laten antwoorden op een open vraag in plaats van ze in het keurslijf van 20 voorgekauwde onderwerpen te dwingen? Waarom stelde u geen open vragen aan ons?

  • Hoe denkt u dat we het verkeer aangenamer kunnen maken voor elke weggebruiker?
  • Wat kan België op korte termijn doen om het fileprobleem te verminderen?
  • Of zelfs: Lucht uw hart. Wat kan beter?

​Ik begrijp dat de verwerking van open vragen véél en véél tijdsintensiever is dan het geautomatiseerde model dat u hier wenst te gebruiken, maar het zou u hopen méér informatie opleveren. Ik hoop dus dat u de resultaten van deze bevraging grotendeels voor u houdt en er uw beleid niet te veel op baseert. Zéker niet indien u daarna zou willen verdedigen dat “het volk het zo gewild heeft”.

Mijn vraag aan u is met andere woorden om één van volgende stappen te ondernemen: een nieuwe bevraging te organiseren, deze te annuleren, en / of deze aan te passen zodat de burger écht zijn ideeën kan communiceren over dit onderwerp waar iedereen zijn zegje over heeft en dat iedereen aanbelangt.

Met vriendelijke groeten,

Joris Verhuyck

Een post scriptum

In mijn voorlaatste paragraaf refereerde ik naar de angst dat eender welk resultaat als “wil van het volk” zou verkocht worden. Spijtig genoeg lijkt dat inderdaad te gebeuren en er is geen officiële nieuwsdienst die daar aanstoot aan neemt.

Noteer : ik geef in het bovenstaande geen oordeel over de inhoud van de vragen en over de relevantie van het “resultaat”. Enkel over de aanpak van het initiatief.

Meer
Lees meer...