CdH speelt haar rolletje naar behoren

CdH speelt haar rolletje naar behoren

Wat Bart De Wever ook als voorstel op tafel zou hebben gelegd, het antwoord  van cdH was ‘non’.

Lutgen raffelde snel zijn redenen om ‘neen’ te zeggen af: er is geen engagement voor de uitvoering van de zesde staatshervorming. Er is ook geen duidelijkheid over de gezondheidszorg. Derde reden volgens Lutgen is dat de besparing 750 euro per gezin zou gaan kosten. Dat acht hij te drastisch. Reden vier: het gebrek aan vertrouwen, en dan vooral het vertrouwen tussen de Franstalige partijen, ontbreekt.De cdH klaagt dus – als we haar argumenten mogen geloven – aan dat N-VA geen communautaire agenda op tafel legt. Dat klinkt alvast vreemd als verwijt vanwege een partij die er altijd een punt van heeft gemaakt elke staatshervorming zo lang mogelijk te blokkeren. De 750 euro per jaar per gezin is Lutgens omrekening van wat de informatienota als besparing voorstelt: 4%. Voor cdH is dat onaanvaardbaar. Waarvan akte. Wat er dan wel moet worden gedaan aan het gat in de schatkist blijft een mysterie. De laatste reden van Lutgen is het merkwaardigst. De cdH wantrouwt te zeer de MR om er mee in een coalitie te stappen. Het wantrouwen geldt dus niet voor de CD&V en ook niet voor de N-VA. 

CdH zegt neen tegen een N-VA-coalitie met de onbetrouwbare MR, want ze wil een tripartite…met de MR! 

Aan die cdH-exclusieve tegen de MR is geen touw vast te knopen. Welke alternatieven zijn er zonder MR? Stuurt Lutgen aan op een bizarre coalitie met CD&V en cdH als centrale as, aangevuld met links PS en rechts met N- VA. Een zogenaamde ‘confederale coalitie’, samengesteld uit de regionale coalities aan beide zijden van de taalgrens. Dat is onwaarschijnlijk. De ‘confederale’ is leuk op papier, maar in de praktijk ondenkbaar . N-VA en PS kunnen niet samen regeren. Het uiterste sociaal-economisch bod van N-VA was vandaag voor cdH al onverteerbaar. Het is dan zeker nog veel minder verteerbaar voor de PS. Er blijft theoretisch nog een andere coalitie mogelijk zonder MR: vervang N-VA door Open VLD, Groen en Ecolo, dan krijg je een appelblauwzeegroene coalitie Open VLD-CD&V-cdH-PS-Groen-Ecolo. Dat levert net één zetel meer dan de meerderheid. Maar ook die combinatie is op het terrein programmatorisch en technisch onwerkbaar. Te veel partijen, met te ver uiteenlopende visies en elk van hen zit op de wip. Forget it.

Lutgen weet dat ook. Dus weet hij dat na het afsluiten van de weg ‘De Wever’ er enkel het steile pad richting tripartite over blijft. En in die tripartite zit natuurlijk ook… de MR. De ventilatie vandaag van dat onoverkomelijk wantrouwen jegens de MR is dus enkel aanstellerij.  

Toch is Lutgen tot nader order niet gek verklaard. Hij weet dus goed wat hij zegt. Volgens mij gaat hij er van uit dat de operatie ‘ban N-VA’ nu afgerond is. Daar verspilt hij geen kogels meer aan. Hij houdt nu CD&V en PS te vriend en hij rekent er op dat Open-VLD dankbaar zal zijn voor de voorzet richting tripartite. Het jennen van MR is dus het leukste wat er vandaag van te maken valt.

De ware reden

Chapeau voor Bart De Wever. Hij is niet in de val getrapt die cdH en PS gespannen hadden. Hij is sereen gebleven, gematigd, zakelijk en discreet zoals een Koninklijk Informateur betaamt.  Als het de bedoeling was hem de zwarte piet van de mislukte coalitiepoging toe te spelen, lijkt dat niet gelukt. De Wever heeft hen daartoe niet de kans gegund. En dus klink de rammelende argumentatie van de cdH als wat het ook echt is: goedkope uitvluchten.  Punt voor punt zijn Lutgens argumenten inhoudelijk te zwak om het land in een lange crisis te storten. De werkelijke reden blijft onuitgesproken. Maar die reden is duidelijk. De PS is machtig genoeg om het schraal cdH-ezeltje voor haar karretje richting Wetstraat te spannen. 

Gesponsorde artikelen