Crombez antwoordt op de crisis bij sp.a met brief aan leden: “Wij blijven vernieuwen én strijden”

Crombez antwoordt op de crisis bij sp.a met brief aan leden: “Wij blijven vernieuwen én strijden”

John Crombez, de voorzitter van sp.a, trekt ten strijde. Een week lang bleef het wat stil rond de socialistische kopman, na een desastreus resultaat in een gelekte interne peiling van de MR. Maar nu reageert Crombez, al rept hij met geen woord over die schamele 9,5 procent. Wel waarschuwt hij iedereen die de sp.a ten dode opschrijft. “Ze juichen te vroeg. We gaan de asociale regeringen die België en Vlaanderen besturen op de huid blijven zitten.”

Maandag hield de sp.a een partijbureau op de Grasmarkt. De Vlaamse socialisten beleven lastige momenten. Hun zusterpartij de PS maakt een fundamentele crisis door na een reeks schandelen, in Frankrijk zijn de socialisten quasi verdwenen van de politieke kaart. En vorig weekend lekte een interne peiling van de MR doelbewust, waarin de sp.a nog amper 9,5 procent haalt in Vlaanderen. De communisten schieten naar boven in die peiling.

Maar op de interne vergadering maandag toonde sp.a-voorzitter John Crombez zich al strijdvaardig. Hij wil absoluut blijven knokken, en wil geen centimeter wijken van de koers die hij met z’n partij heeft uitgezet. Dat kondigde hij maandag intern aan, en hij zou die boodschap in primeur aan z’n eigen leden willen geven, per mail. In tussentijd: geen pers meer. Het duurde uiteindelijk een volle week, tot vandaag, voor Crombez met z’n brief kwam.

Soberheid en integriteit als topprioriteit

Crombez blijft erbij dat hij “van soberheid en integriteit een topprioriteit gaat maken”. “Jullie, militanten en sympathisanten, zijn het kloppende hart van onze beweging. Jullie verdienen politici die dicht bij de mensen staan en waar jullie trots op kunnen zijn”, zo schrijft Crombez. En hij is heel duidelijk over mogelijke profiteurs in de politiek: “Politici die de daad bij het woord voegen, écht en integer zijn en jullie belangen – en die van zovele anderen – verdedigen. Altijd en overal. Een sp.a’er doet aan politiek uit engagement voor de samenleving. Wie dat niet begrijpt of zich daar niet naar gedraagt, heeft bij ons geen plaats.”

Crombez verdedigt ook z’n aanpak: “De voorbije 2 jaar namen we een aantal ingrijpende beslissingen: een totale decumul (één vrouw of één man = één job), een duidelijk loonplafond, een beperking van mandaten, complete transparantie over wie wat doet en krijgt, én een verplichting om in de top drie van elke verkiezingslijst radicaal te vernieuwen. We laten geen enkele ruimte voor twijfel of dubbelzinnigheid. We zijn streng voor onszelf en zullen dat blijven. Het is de enige manier waarop we als beweging willen bestaan én geloofwaardig zijn. Intussen hebben we ook al getoond dat het geen vage aanbevelingen zijn, maar dat we onze woorden en nieuwe regels omzetten in daden. Ook naar buiten toe, zoals laatst nog in Brussel. Dat is wie we zijn: open en transparant, sober en integer. Tot vandaag doet geen enkele partij ons dat na. Maar dat is geen excuus. Socialisten hebben anderen niet nodig om zelf te doen wat goed is.”

“Dat zal niet volstaan om de harten te veroveren en te groeien”

Tegelijk is Crombez realistisch over de verwachtingen voor z’n partij, en vuurt hij meteen z’n leden aan: “Volstaan soberheid en integriteit om de harten te veroveren en te groeien? Uiteraard niet. Onze tegenstanders laten geen kans onbenut om ons onderuit te halen. Maar dat doen ze al 130 jaar. Het heeft ons niet belet een sociale zekerheid en een gezondheidszorg uit te tekenen waar ze ons in het buitenland voor benijden. Dát is de kracht van samen sterker, van collectieve solidariteit. Zij die nu denken dat ze dat werk zomaar kunnen tenietdoen, moet ik teleurstellen. Ze juichen te vroeg. We gaan de asociale regeringen die België en Vlaanderen besturen op de huid blijven zitten.”

Crombez kondigt dus geen koerswijzing aan. Wel wil hij combativiteit van z’n mensen. “Sterft, gij oude vormen en gedachten”, zingen we trots in de Internationale. Wij blijven vernieuwen. Wij blijven vechten. Wij blijven opkomen voor de meest kwetsbaren. Tot spijt van wie het benijdt. Iedereen die vandaag in naam van onze beweging die boodschap uitdraagt, zal dat niet alleen krachtig moeten doen, maar bovenal écht moeten zijn. Jullie, vele militanten, leden, en lokale mandatarissen hebben daar meer dan recht op. Net zoals al diegenen in deze samenleving die op ons rekenen. In tijden van afbraakbeleid hebben we al vaak onze schoonste kant getoond: die van de collectieve strijd. Zij aan zij met jullie allemaal. Met moed, doorzettingsvermogen en een absoluut geloof in eigen kunnen. Samen sterker, meer dan ooit!”, zo besluit hij.

vrt

Gesponsorde artikelen